tuan 30


(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Lộc
Ngày gửi: 18h:13' 08-03-2013
Dung lượng: 5.6 MB
Số lượt tải: 81
Số lượt thích: 0 người

CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI
PHÒNG GD-ĐT QUẬN THANH KHÊ
TRƯỜNG TH ĐINH BỘ LĨNH
CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO
NĂM HỌC: 2007-2008
KIỂM TRA BÀI CŨ
5kg 547g = ……. kg

2kg 8 g = ……. kg

673 g = ……. kg

6km 98m = ……. km

93m = ……. km
5,547
2,008
0,673
6,098
0,093
ÔN TẬP VỀ
ĐO DIỆN TÍCH
Toán
Bài 1a: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
km2
hm2
dam2
m2
dm2
cm2
mm2
1km2
= …hm2
1hm2
=…dam2
=…km2
1dam2
=…m2
=… hm2
1m2
=…dm2
=…dam2
1dm2
=…cm2
=… m2
1cm2
=…mm2
=… dm2
1mm2
=…cm2
=100hm2
=100dam2
=0,01km2
=100m2
=0,01hm2
=100dm2
=0,01dam2
=100cm2
=0,01m2
=100mm2
=0,01dm2
=0,01cm2
Chú ý: Khi đo diện tích ruộng đất người ta còn dùng đơn vị hec-ta (ha)
1ha = …… m2
10000
Trong bảng đơn vị đo diện tích:
Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị nhỏ tiếp liền?
Đơn vị nhỏ bằng một phần mấy đơn vị lớn tiếp liền?
Bài 1b: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
1m2 = … dm2 = … cm2
= … mm2

1ha = … m2

1km2 = … ha = … m2
Bài 2a: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
100
10000
1000000
10000
100
1000000
1m2 = … dam2
1m2 = … hm2 = ….. ha
1m2 = … km2
1ha = … km2
4ha = … km2
Bài 2b: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
0,01
0,0001
0,0001
0,000001
0,01
0,04
Trò chơi
Ai nhanh nhất
65000m2 = … ha
846000m2 = … ha
5000m2 = … ha
6km2 = … ha
9,2km2 = … ha
0,3km2 = … ha
Bài 3: Viết các số sau dưới dạng số đo có đơn vị là héc-ta.
6,5
84,6
0,5
0,06
920
30
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI
CHÀO
QUÝ
TẠM
BIỆT
THẦY

GIÁO