tuan 30

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Lộc
Ngày gửi: 18h:13' 08-03-2013
Dung lượng: 5.6 MB
Số lượt tải: 81
Số lượt thích: 0 người
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI
PHÒNG GD-ĐT QUẬN THANH KHÊ
TRƯỜNG TH ĐINH BỘ LĨNH
CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO
NĂM HỌC: 2007-2008
KIỂM TRA BÀI CŨ
5kg 547g = ……. kg

2kg 8 g = ……. kg

673 g = ……. kg

6km 98m = ……. km

93m = ……. km
5,547
2,008
0,673
6,098
0,093
ÔN TẬP VỀ
ĐO DIỆN TÍCH
Toán
Bài 1a: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
km2
hm2
dam2
m2
dm2
cm2
mm2
1km2
= …hm2
1hm2
=…dam2
=…km2
1dam2
=…m2
=… hm2
1m2
=…dm2
=…dam2
1dm2
=…cm2
=… m2
1cm2
=…mm2
=… dm2
1mm2
=…cm2
=100hm2
=100dam2
=0,01km2
=100m2
=0,01hm2
=100dm2
=0,01dam2
=100cm2
=0,01m2
=100mm2
=0,01dm2
=0,01cm2
Chú ý: Khi đo diện tích ruộng đất người ta còn dùng đơn vị hec-ta (ha)
1ha = …… m2
10000
Trong bảng đơn vị đo diện tích:
Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị nhỏ tiếp liền?
Đơn vị nhỏ bằng một phần mấy đơn vị lớn tiếp liền?
Bài 1b: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
1m2 = … dm2 = … cm2
= … mm2

1ha = … m2

1km2 = … ha = … m2
Bài 2a: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
100
10000
1000000
10000
100
1000000
1m2 = … dam2
1m2 = … hm2 = ….. ha
1m2 = … km2
1ha = … km2
4ha = … km2
Bài 2b: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
0,01
0,0001
0,0001
0,000001
0,01
0,04
Trò chơi
Ai nhanh nhất
65000m2 = … ha
846000m2 = … ha
5000m2 = … ha
6km2 = … ha
9,2km2 = … ha
0,3km2 = … ha
Bài 3: Viết các số sau dưới dạng số đo có đơn vị là héc-ta.
6,5
84,6
0,5
0,06
920
30
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI
CHÀO
QUÝ
TẠM
BIỆT
THẦY

GIÁO