Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 45. Dây thần kinh tủy

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Mai Lê Duy
  Ngày gửi: 15h:47' 10-03-2013
  Dung lượng: 5.2 MB
  Số lượt tải: 25
  Số lượt thích: 0 người
  TIẾT 47
  BÀI 45: DÂY THẦN KINH TỦY
  Hình dây các dây thần kinh tủy
  I. CẤU TẠO CỦA DÂY THẦN KINH TUỶ :
  Haừy quan saựt hỡnh 45.1, ghi nhụự chuự thớch vaứ ủien teõn caực boọ phaọn cuỷa reó tuyỷ, daõy than kinh tuyỷ vaứo hỡnh treõn.
  Sợi hướng tâm
  Rễ sau
  Rễ trước
  Sợi li tâm
  Lỗ tuỷ(chứa dịch tuỷ)
  Hình 45-1. Các rễ tuỷ và dây thần kinh tuỷ
  * Hãy nghiên cứu thông tin sách giáo khoa, quan sát hình 45.1, 45.2 liên hệ kiến thức bài 44 (hình 44.2), trả lời câu hỏi :

  II. CHỨC NĂNG CỦA DÂY THẦN KINH TUỶ :
  * Câu hỏi : Hãy giải thích kết quả thí nghiệm 1 và thí nghiệm 2.
  * Hãy nghiên cứu thí nghiệm SGK.
  Nhóm Nga và Thuỷ đã tiến hành mổ cung đốt sống để tìm rễ tuỷ. Sau đó tiến hành cắt các rễ trước liên quan đến dây thần kinh đi đến chi sau bên phải và cắt các rễ sau liên quan đến chi sau phía bên trái.
  Đợi ếch hết choáng, Thuỷ lần lượt kích thích các chi sau bên phải rồi bên trái. Kết quả quan sát được qua thí nghiệm đã được Nga ghi vào bảng 45.
  * Đọc kỹ bảng 45 : Kết quả thí nghiệm tìm hiểu chức năng của các rễ tuỷ.
  1. Kích thích bằng HCl 1% chi sau bên phải
  Rễ trước bên phải
  bị cắt
  Chi phải không co nhưng co chi sau bên trái và hai chi trước
  QUAN SÁT THÍ NGHIỆM 1
  2. Kích thích bằng HCl 1%
  vào chi sau bên trái
  Rễ sau bên trái bị cắt
  Không co chi nào cả
  QUAN SÁT THÍ NGHIỆM 2
  THẢO LUẬN NHÓM TRẢ LỜI CÂU HỎI
  * Caõu hoỷi1 : Tửứ TN1, em coự theồ ruựt ra keỏt luaọn gỡ ve chửực naờng cuỷa reó trửụực ?
  * Caõu hoỷi2 : Tửứ TN2, em coự theồ ruựt ra keỏt luaọn gỡ ve chửực naờng cuỷa reó sau ?
  * Câu 3: Dây thần kinh tủy có chức năng gì?
  * Câu 4: Vì sao nói dây thần kinh tủy là dây pha
  THẢO LUẬN NHÓM TRẢ LỜI CÂU HỎI
  * Caõu hoỷi1 : Tửứ TN1, em coự theồ ruựt ra keỏt luaọn gỡ ve chửực naờng cuỷa reó trửụực ?
  * Caõu hoỷi2 : Tửứ TN2, em coự theồ ruựt ra keỏt luaọn gỡ ve chửực naờng cuỷa reó sau ?
  - Reó trửụực : daón truyen xung than kinh vaọn ủoọng tửứ trung ửụng ủi ra cụ quan ủaựp ửựng (cụ).
  - Reó sau : daón truyen xung than kinh caỷm giaực tửứ cụ quan thuù caỷm ve trung ửụng than kinh.
  * Câu hỏi3 : Dây thần kinh tuỷ có chức năng gì ?
  * Câu hỏi4 : Vì sao nói dây thần kinh tuỷ là dây pha ?
  - Chức năng của dây thần kinh tuỷ là dẫn truyền các xung vận động và xung cảm giác.
  - Dây thần kinh tuỷ do các bó sợi cảm giác và bó sợi vận động nhập lại nối với tuỷ sống qua rễ trước và rễ sau nên gọi là dây pha.
  Tiết 47: DÂY THẦN KINH TUỶ
  ĐIỀN CÁC CỤM TỪ THÍCH HỢP VÀO CHỖ TRỐNG
  31
  dây pha
  vận động
  cảm giác
  li tâm
  hướng tâm
  CỦNG CỐ
  Câu 1 : Trình bày cấu tạo của dây thần kinh tuỷ.
  * Đáp án : - Mỗi dây thần kinh tuỷ gồm 2 rễ.
  + Rễ trước : rễ vận động.
  + Rễ sau : rễ cảm giác.
  - Các rễ tuỷ ra khỏi lỗ gian đốt nhập lại thành dây thần
  kinh tuỷ.
  Câu 2 : Nêu chức năng của dây thần kinh tuỷ.
  * Đáp án : Chức năng của dây thần kinh tuỷ là dẫn truyền các xung vận động và xung cảm giác.
  Câu 3 : Tại sao nói dây thần kinh tuỷ là dây pha ?
  * Đáp án : Dây thần kinh tuỷ do các bó sợi cảm giác và bó sợi vận động nhập lại, nối với tuỷ sống qua rễ trước và rễ sau nên gọi là dây pha.
  DẶN DÒ
  - Học kỹ bài 45 : "Dây thần kinh tuỷ", trả lời câu hỏi và bài tập SGK.
  - Đọc trước bài 46 : "Trụ não, tiểu não, não trung gian".
  - Kẻ bảng 46 (SGK- trang 145) vào vở bài tập.
  ???
   
  Gửi ý kiến