TÂP ĐOC LOP 2


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ma Văn Toàn
Ngày gửi: 16h:58' 11-03-2013
Dung lượng: 3.8 MB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
Trường TH Th­îng L©m & B×nh An
Nhãm 3 thùc hiÖn
Môn: Tập đọc Líp 2
Chào mừng các thầy cô giáo
về dự lớp tập huấn hè 2011
Kiểm tra bài cũ
Câu 1: Có chuyện gì lạ xảy ra với hai vợ chồng sau nạn lụt ?
=> Người vợ sinh ra một quả bầu thấy chång buồn bèn đem bầu cất lên giàn bếp. Một lần, hai vợ chồng đi làm nương về, nghe thấy tiếng cười đùa trong bếp, lấy bầu xuống áp tai nghe thì thấy có tiếng lao xao. Người vợ lấy que đốt thành dùi, dùi quả bầu. Từ trong quả bầu những con người bé nhỏ nhảy ra.
Thứ n¨m ngày 4 tháng 8 năm 2011
Tập đọc:
Câu 2: Những con người đó là tổ tiên những dân tộc nào ?
=> Khơ- mú, Thái, Mường, Dao, Hmông, Ê- đê, Ba na, Kinh,…
Thứ n¨m ngày 4 tháng 8 năm 2011
Tập đọc:
Bài mới
Thứ n¨m ngày 4 tháng 8 năm 2011
Tập đọc:
Thứ n¨m ngày 4 tháng 8 năm 2011
Tập đọc:
Bóp nát quả cam
THEO DÕI CÔ ĐỌC BÀI
Theo Nguyễn Huy Tưởng
LƯU Ý
* - Lời người dẫn chuyện đọc với giọng nhanh, hồi hộp.
- Lời Trần Quốc Toản giọng giận dữ khi nói với lính gác cản đường, khi thì dõng dạc tâu với Vua.
- Lời Vua giọng khoan thai, ôn tồn.
Đọc nối tiếp câu
Thứ n¨m ngày 4 tháng 8 năm 2011
Bóp nát quả cam
Theo Nguyễn Huy Tưởng
Tập đọc:
Luyện đọc Từ ngữ
Nước ta
Ngang ngược
Thuyền rồng
Lăm le
Thứ n¨m ngày 4 tháng 8 năm 2011
Tập đọc:
Luyện đọc nối tiếp câu lần 2
Bóp nát quả cam
Theo Nguyễn Huy Tưởng
Bài đọc có mấy đoạn ?
4 đoạn
Luyện đọc nối tiếp đoạn lần 1.
Thứ n¨m ngày 4 tháng 8 năm 2011
Tập đọc: Bóp nát quả cam
Theo Nguyễn Huy Tưởng
Luyện đọc Từ ngữ
Nguyên
Trần Quốc Toản

Thứ n¨m ngày 4 tháng 8 năm 2011
Tập đọc: Bóp nát quả cam
Theo Nguyễn Huy Tưởng
- Ta xuống xin bệ kiến Vua, không kẻ nào được giữ ta lại.
- Quốc Toản làm trái phép nước, lẽ ra phải trị tội.
Luyện đọc Từ ngữ
Nguyên
Trần Quốc Toản
Thuyền rồng

Thứ n¨m ngày 4 tháng 8 năm 2011
Tập đọc: Bóp nát quả cam
Theo Nguyễn Huy Tưởng
- Ta xuống xin bệ kiến Vua, không kẻ nào được giữ ta lại.
- Quốc Toản làm trái phép nước, lẽ ra phải trị tội.
- Nghĩ đến quân giặc đang lăm le đè đầu cưỡi cổ dân mình, cậu nghiến răng, hai bàn tay bóp chặt.
Đọc nối tiếp đoạn lần 2
Đọc bài trong nhóm
Đại diện các nhóm
thi đọc
Thứ n¨m ngày 4 tháng 8 năm 2011
Tập đọc: Bóp nát quả cam
Theo Nguyễn Huy Tưởng
Đọc đồng thanh
Chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ hạnh phúc.
Chúc các em chăm ngoan học giỏi