Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Tuần 25. Đặc điểm loại hình của Tiếng Việt

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Nhữ Thị Hồng Minh
  Người gửi: Nhu Hong Minh
  Ngày gửi: 03h:37' 12-03-2013
  Dung lượng: 2.0 MB
  Số lượt tải: 349
  Số lượt thích: 0 người
  ĐẶC ĐIỂM LOẠI HÌNH CỦA TIẾNG VIỆT
  Tiết 1: Lí thuyết
  BÀI GIẢNG
  Họ ngôn ngữ Nam Á
  Dòng Môn-Khmer
  Tiếng Việt-Mường
  Tiếng Việt
  Tiếng Mường
  Tiếng Việt có nguồn gốc bản địa, thuộc họ Ngôn ngữ
  Nam Á, dòng ngôn ngữ Môn-Khmer, có quan hệ họ
  hàng gần gũi nhất với tiếng Mường
  I/ loại hình ngôn ngữ
  1/ Khái niệm
  - Loại hình: Tập hợp sự vật, hiện tượng cùng có chung những đặc điểm cơ bản nào đó ( phim, kịch điêu khắc…)
  - Loại hình ngôn ngữ: Tập hợp những ngôn ngữ có những đặc điểm giống nhau ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp…
  Căn cứ vào đâu để phân biệt họ ngôn ngữ và loại hình ngôn ngữ ?
  Loại hình ngôn ngữ quen thuộc
  Loại hình ngôn ngữ đơn lập:
  (Tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Hán…)

  Loại hình ngôn ngữ hoà kết:
  (tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Anh…)
  2/ Phân loại
  Loại hình ngôn ngữ chắp dính.
  Loại hình ngôn ngữ tổng hợp.
  Loại hình ngôn ngữ hoà kết.
  Loại hình ngôn ngữ đơn lập.

  BẢNG SO SÁNH
  => Tách rời
  =>Có sự nối từ
  => Độc lập
  => Có âm gió
  =>Tách rời
  => Có sự nối liền
  II/ Đặc điểm loại hình tiếng việt
  1. Đặc điểm 1:
  Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
  Hàn Mặc Tử - Đây thôn Vĩ Dạ)
  * Về mặt ngữ âm
  Các tiếng trong tiếng Việt tách rời nhau cả về cách đọc và cách viết, không có hiện tượng luyến giữa các tiếng.
  Sao /anh /không /về /chơi /thôn /Vĩ ?
  (Hàn Mặc Tử - Đây thôn Vĩ Dạ)
  -> Mỗi câu thơ có bảy tiếng, cũng là bảy âm tiết, bảy từ, đọc và viết tách rời nhau.
  Ngữ liệu:
  Tiếng Anh
  Thank you
  -> Khi phát âm đọc nối âm “k” và âm “y”
  Tiếng Việt
  Mộ tổ ; Các anh
  -> Không thể đọc nối âm thành “Một ổ” “Cá canh” được
   Trong tiếng Việt không có hiện tượng nối âm từ âm tiết này sang âm tiết khác như vẫn thường thấy trong tiếng Anh, tiếng Pháp…
  Ngữ liệu
  Sao /anh /không /về /chơi /thôn /Vĩ?
  (Hàn Mặc Tử - Đây thôn Vĩ Dạ)
  Ngữ liệu
  Nếu bỏ bất kì một từ nào đó trong ngữ liệu trên thì ý nghĩa của câu có thay đổi không? từ đó nhận xét gì về mặt ngữ pháp của tiếng?
  1. Đặc điểm 1:
  * Về mặt ngữ pháp:
  Tiếng là đơn vị cơ sở của ngữ pháp, là đơn vị nhỏ nhất câu tạo câu.
  Hãy tạo một từ mới ( từ ghép, từ láy ) từ một tiếng bất kì trong ngữ liệu? rút ra nhận xét?
  anh em
  trở về
  trò chơi
  thôn quê
  * Về mặt sử dụng:
  Tiếng có thể là một từ hoặc là yếu tố cấu tạo từ.
  Đặc điểm 1:
  Tiếng (âm tiết) là đơn vị cơ sở để tạo từ,
  tạo câu (đơn vị cơ sở của
  ngữ pháp).
  2. Đặc điểm 2:
  - TIẾNG VIỆT:
  “Anh ấy đã cho tôi một cuốn sách.(1)
  Tôi cũng cho anh ấy hai cuốn sách.(2)”
  - TIẾNG ANH:
  He gave me a book.(1)
  I gave him two books too.(2)
  Nhận xét các từ màu đỏ, in đậm
  Anh ấy đã cho tôi một cuốn sách.(1)
  Tôi cũng cho anh ấy hai cuốn sách.(2)
  He gave me a book.(1)
  I gave him two books too.(2)
  Ngôn ngữ
  Tiêu chí
  Về vai trò ngữ pháp
  Về hình thái
  =>Có sự thay đổi
  Anh ấy(1) là chủ ngữ.
  Anh ấy(2) là bổ ngữ.
  Anh ấy= anh ấy
  Tôi= tôi
  Cuốn sách=cuốn sách
  =>Có sự thay đổi
  He ở câu (1) là chủ ngữ.
  Ở câu (2) nó đã trở thành him giữ vai trò là bổ ngữ.
  => Có sự thay đổi hình thái các từ đỏ, đậm giữa câu (1) và câu (2)
  Thay đổi hình thái
  He -> him, me -> I
  - Thay đổi từ số ít thành số nhiều: book -> books
  =>Không có sự biến đổi hình thái giữa các từ màu đỏ, in đậm
  Về vai trò ngữ pháp
  Về hình thái


  Đặc điểm 2:
  Từ không biến đổi hình thái.
  Linh uy tiếng nổi thật là đây
  Nước chắn hoa rào một khóm mây
  Xanh biếc nước soi hồ lộn bóng
  Tím bầm rêu mọc đá tròn xoay
  Canh tàn lúc đánh chuông ầm tiếng
  Khách vắng khi đưa xạ ngát bay
  Thành thị tiếng vang đồn thắng cảnh
  Rành rành nọ bút với nghiên này
  ( Đền Ngọc Sơn – khuyết danh)
  Này nghiên với bút nọ rành rành
  Thắng cảnh đồn vang tiếng thị thành
  Bay ngát xạ đưa khi vắng khách
  Tiếng ầm chuông đánh lúc tàn canh
  Xoay tròn đá mọc rêu bầm tím
  Bóng lộn hồ soi nước biếc xanh
  Mây khóm một rào hoa chắn nước
  Đây là thật nổi tiếng uy linh
  ( Đền Ngọc Sơn – khuyết danh)
  Tác dụng
  - chơi chữ trong tiếng việt
  + Con ngựa đá con ngựa đá, con ngựa đá không đá con ngựa.
  + Bà già đi chợ cầu Đông
  Xem một quẻ bói lấy chồng lợi chăng?
  Thầy bói gieo quẻ nói rằng:
  Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn.

  - Thơ thuận nghịch độc
  Đây
  lại
  gửi
  Thiếp nhớ chàng thư bỏ nghĩa này
  đặng
  đó
  hay

  câu 1

  câu 4 câu 3

  câu 2

  Đây lại gửi thư đặng đó hay
  Hay đó đặng thư bỏ nghĩa này
  Này nghĩa bỏ thư chàng nhớ thiếp
  Thiếp nhớ chàng thư gửi lại đây.
  -> Thay đổi trật tự từ trong câu sẽ làm thay đổi ý nghĩa ngữ pháp.
  Tôi mời bạn đi chơi
  không
  sẽ
  đã
  -> Thêm hoặc thay đổi hư từ thì ý nghĩa ngữ pháp của câu sẽ thay đổi.
  3. Đặc điểm 3:
  Ngữ liệu:
  Tôi mời bạn đi chơi
  Bạn mời tôi đi chơi
  Bạn đi chơi tôi mời
  Đi chơi mời bạn tôi
  Mời chơi bạn đi tôi
  câu thay đổi về nghĩa hoặc vô nghĩa
  Ngữ liệu
  Đặc điểm 3:
  Ý nghĩa ngữ pháp thể hiện chủ yếu nhờ phương thức
  trật tự từ và hư từ.
  Yêu cầu: Từ việc phân tích những ngữ liệu và từ những nhận xét ở trên, các em hãy khái quát lại những đặc điểm cơ bản của tiếng Việt.
  1. Tiếng là đơn vị cơ sở của ngữ pháp. Tiếng có thể là từ, cũng có thể là nhân tố để cấu tạo từ.
  2. Trong tiếng Việt, từ không biến đổi hình thái.
  3. Biện pháp chủ yếu để biểu thị ý nghĩa ngữ pháp của tiếng Việt là sắp đặt từ theo thứ tự trước sau và sử dụng các hư từ.
  Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập
  Tiếng (âm tiết)
  là đơn vị cơ sở
  để tạo từ, tạo câu
  Từ không biến đổi
  hình thái
  Ý nghĩa ngữ pháp
  thể hiện chủ yếu
  nhờ phương thức
  trật tự từ và hư từ
  Bài tập bổ sung
  Hãy phân tích ngữ liệu sau về mặt từ để chứng minh Tiếng Vệt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập
  1. Trọng tài trọng tài vân động viên
  Vận động viên động viên trọng tài
  2. Con Ruồi đậu mâm xôi Đậu

  Tiết 91 - 92: Đặc điểm loại hình của Tiếng Việt

  III. Luyện tập
  Bài tập 1:
  Trèo lên cây bưởi hái hoa
  Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân (1)
  bổ ngữ
  Nụ tầm xuân (2) nở ra cánh biếc
  chủ ngữ
  Em có chồng rồi anh tiếc em thay
  Tiết 91 - 92: Đặc điểm loại hình của Tiếng Việt

  III. Luyện tập
  Bài tập 1:
  Thuyền ơi có nhớ bến (1) chăng
  bổ ngữ
  Bến (2) thì một dạ khăng khăng đợi thuyền
  chủ ngữ

  Yêu trẻ, trẻ đến nhà; kính già, già để tuổi cho
  BN CN BN CN

  Tiết 91 - 92: Đặc điểm loại hình của Tiếng Việt

  III. Luyện tập
  Bài tập 3:
  Đã: hoạt động đã xảy ra trước một thời điểm nào đó
  Các: số nhiều toàn thể
  Để: mục đích
  Lại: hoạt động tái diễn
  Mà: mục đích

  Tiết 91 - 92: Đặc điểm loại hình của Tiếng Việt

  III. Luyện tập
  Bài tập 4: Lựa chọn hư từ thích hợp (trong số những hư từ cho sẵn) điền vào chỗ trống trong đoạn thơ sau:
  Cuộc đời……..dài thế
  Năm tháng…….. đi qua
  …….biển kia…….rộng
  Mây……..bay về xa
  (vẫn, dẫu, tuy, như, nhưng, và, đã)


  Tiết 91 - 92: Đặc điểm loại hình của Tiếng Việt

  III. Luyện tập
  Bài tập 4:
  Cuộc đời tuy dài thế
  Năm tháng vẫn đi qua
  Như biển kia dẫu rộng
  Mây vẫn bay về xa
  No_avatarf

  pai jang j dau mak do ek e ns that cku co ve lm quok no cho cho e thay vi tri diKhóc

   
  Gửi ý kiến