Thư mục

Ứng dụng trên di động

Ứng dụng Thư viện Violet

Hỗ trợ kĩ thuật

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Dành cho Quảng cáo

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Huệ
  Ngày gửi: 15h:40' 14-03-2013
  Dung lượng: 14.4 KB
  Số lượt tải: 245
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH CHƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG VĂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: /KH-BDTX-MN
  Đồng Văn, ngày 29 tháng 9 năm 2012.


  KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
  NĂM HỌC 2012- 2013

  - Căn cứ Thông tư ...../TT.BGD&ĐT ngày .... tháng .... năm 2012 về việc Ban hành chương trình khung BDTX giáo viên Mầm non .
  Căn cứ Chỉ thị ......../2011/ CT.BGD&ĐT ngày ... tháng năm 20 về một số nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục Mầm non năm học 2012-2013;
  Căn cứ Hướng dẫn /2012/HD.MN ngày tháng năm 201 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Chương;
  - Căn cứ kết quả đạt được năm học 2011- 2012 và tình hình thực tế của đơn vị địa phương.Trường Mầm non xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện công tác BDTX năm học 2012- 2013 với những nhiệm cụ cụ thể như sau:
  I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
  1.Mục đích chung:
  - Năm học 2012 - 2013 nhà trường tiếp tục quán triệt, giáo dục cán bộ, đảng viên giáo viên nhân viên thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của ngành như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Hai không”
  -Tích cực thực hiện có hiệu quả phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức về tự học và sáng tạo”.
  -Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên theo tinh thần chủ đề năm học; tiếp tục “ Đổi mới quản lý , nâng cao chất lượng giáo dục”. “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An”
  - tăng cường công tác chỉ đạo để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình Giáo dục Mầm non mới cho toàn trường. Động viên khuyến khích cán bộ giáo viên đi học chương trình tin học văn phòng để biết và ứng dụng công nghệ thông tin vào chương trình CSGD trẻ.Tạo bước đột phá về sử dụng công nghệ thông tin trong việc soạn bài và tìm kiếm thông tin qua mạng để góp phần đổi mới về nội dung phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ cho 50-60% giáo viên toàn trường.
  - Tiếp tục thực hiện tốt công tác BDTX từ năm học 2008 đến năm 2011 nhất là chương trinhg tự học.
  - Tiếp tục triển khai thực hiện tốt đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia và đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006- 2015,
  Phấn đấu đến năm 100% cán bộ quản lý có ý thức và tinh thần trách nhiệm trong việc tự học , tự bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ có tay nghề vững chắc để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nói chung chất lượng CSGD ND trẻ mầm non nói riêng.
  2.Nhiệm vụ cụ thể:
  1. Đối với Cán bộ quản lý:
  1.1 Hiệu trưởng:
  - Nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng và năng lực quản lý nhà nước, quản lý chuyên môn trong năm học 2011 – 2012 trong đó tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:
  - Bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, trình độ chuyên môn để đáp ứng được các chỉ số, các chuẩn trong Qui định Chuẩn Hiệu trưởng Mầm non trong những năm tới.
  - Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác quản lý nhà trường .
  - Thực hiện chỉ thị 03/CT.TW về tiếp ttục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với các nội dung thiết thực cụ thể đối với đơn vị nhà trường và vai trò của người Hiệu trưởng.
  - Thực hiện tốt chủ đề năm học và các cuộc vận động trong trường học.
  - Tiếp thu ngiêm túc các chuyên đề do Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT tổ chức .
  - Xây dựng kế hoạch tổng thể chỉ đạo toàn trường thực hiện các nội dung bồi dưỡng trong năm.
  - Trực tiếp chỉ đạo toàn trường thực hiện Nội dung 1, Nội dung 4.
  - Tổ chức cho giáo viên tham gia học tập bồi dưỡng các chuyên đề do Phòng, trường triển khai.
  - Đầu tư cơ sở vật chất đầy đủ tạo điều kiện cho cô và trẻ thực hiện tốt các chuyên đề và công tác bồi dưỡng.
  - Thường xuyên kiểm tra đánh giá kết quả bồi dưỡng của giáo viên hàng tháng, học kỳ, cả năm.
  1.2 P. Hiệu trưởng:
  -Căn cứ Kế hoạch tổng thể của nhà trường để xây dựng và chỉ đạo từng nội dung cụ thể các chuyên đề trong năm
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  print