Chau Nam Cuc - chau luc lanh nhat the gioi


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:45' 16-03-2013
Dung lượng: 7.3 MB
Số lượt tải: 182
Số lượt thích: 0 người
GV: PHẠM VĂN TUẤN – Trường THCS Cát Hanh
CHÂU NAM CỰC
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
CHÂU PHI
C H Â U M Ỹ
CHÂU NAM CỰC
CHƯƠNG VIII
Tiết 54 - Bài 47: CHÂU NAM CỰC – CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI
1. Vị trí địa lý, giới hạn:
Diện tích : 14,1 triệu km2 .
- Gồm lục địa Nam Cực và các đảo ven lục địa
Lược đồ tự nhiên châu Nam Cực
- Diện tích: 14,1 triệu km2
Tiết 54 - Bài 47: CHÂU NAM CỰC – CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI
1. Vị trí địa lý, giới hạn:
2. Đặc điểm tự nhiên:
Thảo luận nhóm
(5 phút)
Tiết 54 - Bài 47: CHÂU NAM CỰC – CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI
Biểu đồ nhiệt độ
trạm Lit-tơn A-mê-ri-can
Biểu đồ nhiệt độ
trạm Vô – xtôc
1. Phân tích biểu đồ nhiệt độ của trạm Lit-tơn A-mê-ri-can và trạm Vô-xtôc?
2. Qua phân tích, kết hợp với lược đồ tự nhiên châu Nam Cực, rút ra nhận xét đặc điểm khí hậu châu Nam Cực?
1
- 100C
1
- 370C
- 420C
- 730C
9
10
Tiết 54 - Bài 47: CHÂU NAM CỰC – CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI
1. Vị trí địa lý, giới hạn:
2. Đặc điểm tự nhiên:
Tiết 54 - Bài 47: CHÂU NAM CỰC – CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI
Lát cắt địa hình và lớp phủ băng ở lục địa Nam Cực
Tiết 54 - Bài 47: CHÂU NAM CỰC – CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI
Tiết 54 - Bài 47: CHÂU NAM CỰC – CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI
Lát cắt địa hình và lớp phủ băng ở lục địa Nam Cực
Tiết 54 - Bài 47: CHÂU NAM CỰC – CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI
Tiết 54 - Bài 47: CHÂU NAM CỰC – CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI
1. Vị trí địa lý, giới hạn:
2. Đặc điểm tự nhiên:
Chim cánh cụt
Hải báo
Hải cẩu
Cá voi xanh
Cá voi xanh
Tiết 54 - Bài 47: CHÂU NAM CỰC – CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI
1. Vị trí địa lý, giới hạn:
2. Đặc điểm tự nhiên:
Tiết 54 - Bài 47: CHÂU NAM CỰC – CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI
1. Vị trí địa lý, giới hạn:
2. Đặc điểm tự nhiên:
Tiết 54 - Bài 47: CHÂU NAM CỰC – CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI
1. Vị trí địa lý, giới hạn:
2. Đặc điểm tự nhiên:
3. Vài nét về lịch sử khám phá và nghiên cứu:
Ngày 14/12/1911, Roald Amundsen là người đầu tiên đặt chân đến Nam Cực,vinh dự cắm lá cờ Na-uy trên mảnh đất châu Nam Cực.
Hoàng Thị Minh Hồng là người
Việt Nam đầu tiên cắm lá cờ Tổ quốc ở châu Nam Cực
(ngày 20/ 1/ 1997)

Trạm Casey – Úc
Trạm Amundsen – Hoa Kì
Một số hình ảnh hoạt động nghiên cứu, làm việc tại châu Nam Cực
Tiết 54 - Bài 47: CHÂU NAM CỰC – CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI
1. Vị trí địa lý, giới hạn:
2. Đặc điểm tự nhiên:
3. Vài nét về lịch sử khám phá và nghiên cứu:
- Châu Nam Cực là châu lục được phát hiện và nghiên cứu muộn nhất.
- Ngày 1/12/1959, 12 nước kí "Hiệp ước Nam Cực" - vì mục đích hòa bình, không phân chia lãnh thổ và tài nguyên ở châu Nam Cực
Đức
Hà lan
nIU DI LÂN
CHI LÊ
ANH
HOA Kỳ
THUỵ Sĩ
ÔXTRÂYLIA
nA UY
PHáP
nHậT BảN
AC HEN TI NA
Tiết 54 - Bài 47: CHÂU NAM CỰC – CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI
1. Vị trí địa lý, giới hạn:
2. Đặc điểm tự nhiên:
3. Vài nét về lịch sử khám phá và nghiên cứu:
- Châu Nam Cực là châu lục được phát hiện và nghiên cứu muộn nhất.
- Nam Cực là châu lục duy nhất không có người cư trú thường xuyên.
1
2
3
4
5
6
7
CHÌA KHÓA
C ự c l ạ n h
? N đ ộ d ư ơ n g
Có 9 chữ cái, tên 1 đại dương tiếp giáp với châu Nam Cực?
á p c a o
Có 5 chữ cái, Nam Cực là khu vực có khí áp gì?
V ò N G C ự C N A M
Có 10 chữ cái, Châu Nam Cực nằm từ . đến cực Nam ?
L ụ c đ ị a
Có 6 chữ cái: tên gọi của khối đất liền có diện tích rộng hàng triệu km2
có biển và đại dương bao quanh ?
C á v o i x a n h
Có 9 chữ cái: một loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng
ở Nam Cực ?
N g h i ê n c ứ u
Có 9 chữ cái: công việc của các nhà khoa học khi đến Nam Cực ?
Có 7 chữ cái: châu Nam Cực thuộc môi trường này trên Trái Dất ?
đ ớ i l ạ n h
trò chơi ô chữ
* Về nhà học bài cần nắm:
- Vị trí địa lý, giới hạn
- Đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực
* Chuẩn bị bài mới: “Thiên nhiên châu Đại Dương”
- Xác định vị trí lục địa Ô-xtrây-li-a, các đảo lớn của châu Đại Dương.
- Xác định vị trí các chuỗi đảo thuộc châu Đại Dương
- Nguồn gốc hình thành các đảo của châu Đại Dương
Tại sao đại bộ phận diện tích lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn?
DẶN DÒ
GV: PHẠM VĂN TUẤN – Trường THCS Cát Hanh