đơn xin vào đội


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Ngọc Ánh
Ngày gửi: 19h:21' 16-03-2013
Dung lượng: 3.6 KB
Số lượt tải: 555
Số lượt thích: 0 người
`ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

ĐƠN XIN VÀO ĐỘI

Kính gửi: - Hội đồng Đội huyện chưprông.
Ban chỉ huy liên đội trường TH Bùi Thị Xuân.
Chi đội
Tôi tên là: …………………………….
Sinh ngày……….tháng…….năm……….
Đang học tại lớp……..Trường…………………
Sau thời gian tìm hiểu, học tập và thưa nận điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh và được chi đội bồi dưỡng giúp đỡ.
Tôi nhận thấy: Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi việt nam; là trường học giáo dục thiếu nhi việt nam trong và ngoài nhà trường; là đội dự bị của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi dồng làm mục tiêu phấn đầu rèn luyện cho Đội viên, giúp đỡ thiếu nhi trong học tập, hoạt động, vui chơi, thực hiện quyền và bổn phận theo Công ước của Liên Hợp Quốc và Quyền Trẻ em, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đoàn kết, hợp tác với các tổ chức, phong trào thiếu nhi ở khu vực và thế giới vì quyền lợi của trẻ em, vì hòa bình, hạnh phúc của dân tộc.
Tôi làm đơn này xin được kết nạp vào Đội TNTP Hồ Chí Minh và xin hứa:
- Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy Thiếu niên nhi đồng.
- Tuân theo điều lệ Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
- Giữ gìn danh dự đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
IaGa, ngày…….tháng…..năm 2013
Người làm đơn