KHỞI NGHĨA LÝ BÍ


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: An Ngoc Tu
Ngày gửi: 18h:49' 19-03-2013
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 104
Số lượt thích: 0 người
LỊCH SỬ 6

Tiết 25

Bài 21 : Khởi nghĩa Lý Bí . Nước Vạn Xuân
( 542 - 602 )
Bài 21 : Khởi nghĩa Lý Bí . Nước Vạn Xuân
( 542 - 602 )
I.Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào ?
- Chia nước ta thành nhiều châu để gây chia rẽ , dễ bề cai trị .
- Chỉ tôn thất nhà Lương và các dòng họ lớn mới được giữ những vị trí quan trọng , gây bất mãn trong nhiều tầng lớp nhân dân .
- Bóc lột dã man , tàn bạo bằng hàng trăm thứ thuế *
*

Các em đọc SGK , cho biết
chính sách cai trị của nhà Lương
có đặc điểm gì nổi bật ?
Chia nước ta thành nhiều châu . *
Chỉ có tôn thất nhà Lương và một số
dòng họ lớn mơí được giao những
chức vụ quan trọng .
Tăng cường bóc lột tàn bạo bằng
hàng trăm thứ thuế
Việc chia nước ta thành nhiều châu
nhằm mục đích gì ?
Để gây chia rẽ , dễ bề cai trị
Việc chỉ có tôn thất nhà Lương
và một số dòng họ lớn giữ những
chức vụ quan trọng có hậu quả gì ?
Gây bất mãn cho nhiều tầng lớp
nhân dân , kể cả người Trung quốc
Các em đọc phần chữ in nghiêng
trong SGK , cho biết thái độ của
nhà Lương đối với nhân dân ta
như thế nào ?
Phân biệt đối xử trắng trợn
Theo em chính sách cai trị tàn bạo
trên của nhà Lương sẽ dẫn đến
điều gì ?
Đây chính là nguyên nhân dẫn
đến những cuộc khởi nghĩa của
nhân dân ta .
II.Khởi nghĩa Lý Bí . Nước Vạn Xuân thành lập
1. Tiểu sử Lý Bí :
- Lý Bí ( Lý Bôn ) gốc người Trung Quốc , tổ tiên
sang nước ta lập nghiệp từ lâu.
- Ông từng được nhà Lương cử giữ chức chỉ huy
quân đội ở một châu .
- Vì căm ghét bọn đô hộ , ông từ quan , ngấm ngầm liên lạc với các hào kiệt trong vùng để chuẩn bị nổi dậy .

Các em đọc SGK , cho biết những nét chính
về tiểu sử của Lý Bí : nguồn gốc ,
sự nghiệp , tại sao ông lại chỉ huy cuộc
nổi dậy ?
Cuộc khởi nghĩa có những đặc điểm
gì nổi bật ?
- Thời gian
- Địa điểm
- Sự ủng hộ của nhân dân
- Những nét chính của diễn biến
2. Diễn biến cuộc khởi nghĩa :
- Năm 542 Lý Bí phất cờ khởi nghĩa ở Sơn Tây .
- Hào kiệt và nhân dân khắp nơi hưởng ứng .
- Trong chưa đầy ba tháng , nghĩa quân chiếm được hầu hết các quận huyện . Tiêu Tư bỏ thành Long Biên chạy về Trung Quốc .
- Nghĩa quân liên tiếp đánh bại các cuộc phản công cuả quân Lương .

Các em theo dõi diễn biến cuộc khởi nghĩa
trên bản đồ trên bảng *
- Vì oán hận quân Lương , muốn giành lại độc lập
dân tộc .

- Tinh thần hăng hái , anh dũng giúp khởi nghĩa
nhanh chóng giành thắng lợi và liên tiếp đánh bại quân thù .
Vì sao hào kiệt và nhân dân khắp nơi hưởng ứng
cuộc khởi nghĩa ?
Em có nhận xét gì về tinh thần quân khởi nghĩa ?
Hãy trình bày lại diễn biến cuộc
khởi nghĩa *
3. Kết quả và ý nghĩa cuộc khởi nghĩa :
a. Kết quả :
Năm 544 Lý Bí lên ngôi Hoàng đế , lấy hiệu
là Lý Nam Đế, đặt tên nước là Vạn Xuân , dựng kinh đô ở Tô Lịch ( Hà Nội ) , lập triều đình với hai ban văn , võ .
b. Ý nghĩa :
- Khẳng định ý chí độc lập cuả dân tộc .
- Mong muốn dân tộc , đất nước trường tồn *

Ý nghĩa việc lên ngôi Hoàng đế , đặt tên nước
và lập triều đình ?
Tên nước" Vạn Xuân " có ý nghĩa gì ?
Vạn Xuân là rất nhiều mùa xuân
CỦNG CỐ :
1. Chính sách cai trị của nhà Lương hà khắc
như thế nào ? Hậu quả của chính sách đó ? *

2. Kết quả và ý nghĩa cuả cuộc khởi nghĩa
của Lý Bí ? *
DẶN DÒ :

- Bài tập ở nhà :
Việc nghĩa quân khởi nghĩa Lý Bí liên tiếp đánh bại các cuộc phản công của quân Lương , theo em có ý nghĩa gì ?

- Xem trước Bài 22 : Khởi nghĩa Lý Bí .
Nước Vạn Xuân ( tt )
Chú ý các câu hỏi in đậm trong từng mục
Sửa bài tập :
1.Sau khi bị Triệu Đà xâm lược , tình hình nước Âu Lạc thay đổi như thế nào ?
a. Hành chính :
- Bị sát nhập vào Trung Quốc , bị chia cắt nhiều lần :
thành quận Giao Chỉ và Cửu Chân , sau đó bị sát nhập thành châu Giao và chia thành ba quận Giao Chỉ ,
Cửu Chân và Nhật Nam .
- Bị cai trị bởi quan lại nhà Hán .Đứng đầu châu là Thứ sử , quận là Thái thú và Đô úy, huyện là Lạc tướng .
b.Kinh tế : Nhân dân bị bóc lột nặng nề : thuế má, lao dịch cống nạp(sản vật quý , sản phẩm thủ công và cả thợ khéo )
c.Văn hoá :
- Phải theo phong tục Hán , học chữ Hán , tuân theo
luật pháp Hán .
- Đạo Nho , đạo Giáo và đạo Phật được du nhập vaò nước ta

2.Chính sách cai trị hà khắc cuả phong kiến phương Bắc dẫn đến những kết quả gì ?
- Nhân dân Âu Lạc vẫn giữ gìn truyền thống ,
phong tục tập quán Việt .
- Nổi lên đấu tranh khi có thời cơ :
* Khởi nghiã Hai Bà Trưng ( 40-43)
* Khởi nghiã Bà Triệu ( 248 ).

3.Những điểm giống nhau cuả hai cuộc khởi nghiã trên ?
- Đều do phụ nữ lãnh đaọ .
- Qui mô rộng lớn , được mọi tầng lớp nhân dân ủng hộ .
- Gây khiếp đảm cho quân thù .
- Đều bị thất baị vì lực lượng yếu hơn ,
ít kinh nghiệm hơn kẻ thù.
4. Nhà Hán đã gộp Âu Lạc với các quận cuả TQ thành châu Giao nhằm mục đích gì ?
Nhằm chiếm đóng lâu dài và xoá tên nước ta trên bản đồ .

5.Em có nhận xét gì về cách đặt quan lại cuả nhà Hán ?
Vì chưa kiểm soát được hoàn toàn Âu Lạc nên vẫn phải dùng các Lạc tướng .

6. Nhà Hán đưa người Hán sang châu Giao nhằm mục đích gì ?
Nhằm đồng hoá nhân dân ta bằng cách bắt nhân dân ta phải theo phong tục Hán , xoá bỏ phong tục tập quán cuả nhân dân ta , làm mất khả năng kháng cự lại sự đô hộ .
7.Trình bày diễn biến cuả cuộc khởi nghĩa
Hai Bà Trưng *
1
2
5
6
Triệu Tức &
Triệu Quang Phục
Tinh Thiều
Phạm Tu
*