Thư mục

Quảng cáo

Thành viên trực tuyến

17 khách và 0 thành viên

Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Chương III. §1. Phương trình đường thẳng

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Thành An
  Ngày gửi: 00h:03' 21-03-2013
  Dung lượng: 2.0 MB
  Số lượt tải: 79
  Số lượt thích: 0 người
  CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
  Chào mừng thầy cô về dự giờ lớp 10A1
  THPT HOÀNG HOA THÁM
  Chương III:
  PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
  Vectơ chỉ phương của đường thẳng
  Phương trình tham số của đường thẳng
  Bài 1: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
  1) Vectơ chỉ phương của đường thẳng:
  ?
  là vectơ chỉ phương của đt ∆ thì vectơ
  có phải là VTCP của đt ∆ không ?
  Vectơ
  M
  N
  1) Vectơ chỉ phương của đường thẳng:
  ?
  là vectơ chỉ phương của đt ∆ thì vectơ
  có phải là VTCP của đt ∆ không ?
  Vectơ
  M
  M

  M0
  M
  y0
  x0
  M(x; y)  ∆
  cùng phương
  Ta có:
  (2)
  ?
  (1)
  Chú ý:
  , t là tham số
  Bài 1: Cho đt ∆ có pt:
  a) Trong các điểm sau điểm nào không thuộc đường thẳng ∆ ?
  A (2;-1)
  B (2; 3)
  C (8;-5)
  b) Trong các vt sau vt nào không phải là vectơ chỉ phương của đt ∆ ?


  dụ
  2) Phương trình tham số của đường thẳng:
  đi qua M0 = ( ; )
  Trong mp Oxy cho đt ∆:
  nhận
  làm VTCP
  Khi đó pt tham số của đt ∆ có dạng:
  x0
  y0
  M0= ( ; )
  x0
  y0

  (*)
  M0  A
  2) Phương trình tham số của đường thẳng:
  đi qua M0 = (x0;y0)
  Trong mp Oxy cho đt ∆:
  nhận
  làm VTCP
  Khi đó pt tham số của đt ∆ có dạng:
  Chú ý:
  , t là tham số
  Bài 2: Viết phương trình tham số của đường thẳng ∆ đi qua điểm A (1;-2) và có vectơ chỉ phương


  dụ
  P/trình tham số của đt ∆ đi qua điểm A ( ; ) và có VTCP
  có dạng :
  1
  -2
  -3
  2
  2) Phương trình tham số của đường thẳng:
  đi qua M0 = (x0;y0)
  Trong mp Oxy cho đt ∆:
  nhận
  làm VTCP
  Khi đó pt tham số của đt ∆ có dạng:
  Chú ý:
  , t là tham số

  dụ
  N?u du?ng th?ng ? có các VTCP
  thì du?ng th?ng ? có h? s? góc:
  Bài 3: Viết phương trình tham số của đường thẳng ∆ đi qua điểm A (-1; 2) và B (3; 1). Tính hệ số góc của ∆.
  Vì ∆ đi qua A và B nên ∆ có VTCP là AB=( ; )
  Phương trình tham số của ∆ có dạng:
  Hệ số góc của ∆ là:
  4
  -1
  Củng cố
  Muốn lập phương trình tham số của đt ? ta cần phải biết một điểm và một VTCP của đt ?.
  đi qua M0 = ( ; )
  1) Neáu ñöôøng thaúng cuûa ñt ∆
  nhận
  thì ptts của đt ? là :
  x0
  y0
  2) Neáu ñt ∆ ñi qua hai ñieåm A(xA;yA) vaø B(xB;yB) phaân bieät thì ta coù VTCP cuûa ñt ∆ laø AB=(xB-xA;yB-yA) hoaëc BA=(xA-xB;yA-yB)
  làm VTCP
  là VTCP của đường thẳng ? thì
  Nếu
  cũng là VTCP của đt ?.
  GT
  3)
  The end
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  TG
  Câu 1
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 8
  Câu 7
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 6
  Câu 9
  Gi?i trí
  Mời em chọn câu hỏi
  C
  D
  A
  B
  Trong các vectơ sau vectơ nào là vectơ chỉ phương của đt ∆ ?
  Cho đt ∆ có pt:
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  TG
  Câu 1
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 8
  Câu 7
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 6
  Câu 9
  Gi?i trí
  A (3; 4)
  C
  D
  A
  B
  B (-3;-4)
  C (3; -4)
  D (3; 2)
  Trong các điểm sau điểm nào điểm nào nằm trên đường thẳng ∆ ?
  Cho đt ∆ có pt:
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  TG
  Câu 1
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 8
  Câu 7
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 6
  Câu 9
  Gi?i trí
  C
  D
  A
  B
  d // d’
  d cắt d’
  d  d’
  Cả A và B
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  TG
  Câu 1
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 8
  Câu 7
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 6
  Câu 9
  Gi?i trí
  C
  D
  A
  B
  Trong các vectơ sau vectơ nào là vectơ chỉ phương của đt ∆ ?
  Cho đt ∆ có pt:
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  TG
  Câu 1
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 8
  Câu 7
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 6
  Câu 9
  Gi?i trí
  C
  D
  A
  B
  d // d’
  d cắt d’
  d  d’
  Cả A và B
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  TG
  Câu 1
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 8
  Câu 7
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 6
  Câu 9
  Gi?i trí
  C
  D
  A
  B
  Cho đường thẳng ∆ đi qua điểm A (3; 2) và điểm B (2;-3). Hệ số góc k của đường thẳng ∆ bằng :
  -5
  5
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  TG
  Câu 1
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 8
  Câu 7
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 6
  Câu 9
  Gi?i trí
  C
  D
  A
  B
  Cho đường thẳng ∆ đi qua điểm A (1; 2) và nhận vectơ u (2;-3) làm VTCP. Phương trình tham số của đường thẳng ∆ là :
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  TG
  Câu 1
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 8
  Câu 7
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 6
  Câu 9
  Gi?i trí
  C
  D
  A
  B
  Cho đường thẳng ∆ đi qua điểm A(1;2) và B(2;-3). Phương trình tham số của đường thẳng ∆ là :
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  TG
  Câu 1
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 8
  Câu 7
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 6
  Câu 9
  Gi?i trí
  C
  D
  A
  B
  Cho đường thẳng ∆ đi qua điểm A(-1;2) và B(4;3). Pt nào không phải là pt tham số của đường thẳng ∆ ?
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  TG
  Câu 1
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 8
  Câu 7
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 6
  Câu 9
  Gi?i trí
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng