Khởi nghĩa Hai Bà Trưng


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Quang Vinh
Ngày gửi: 13h:25' 21-03-2013
Dung lượng: 4.6 MB
Số lượt tải: 113
Số lượt thích: 0 người
Thứ sáu ngày 5 tháng 10 năm 2012
LịchSử

Bắt nhân dân ta từ bỏ phong tục truyền thống
Triệu Đà cai trị Âu Lạc
Chúng áp bức bóc lột nặng nề
Thứ sáu ngày 5 tháng 10 năm 2012
LịchSử
Tiết 5: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng ( năm 40)
Thứ sáu ngày 5 tháng 10 năm 2012
LịchSử
Tiết 5: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
1. Nguyên nhân :
-Do oán hận trước ách đô hộ của nhà Hán, do lòng yêu nước căm thù giặc, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa.
2. Diễn biến:
Khi tìm nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, có hai ý kiến:
+Do oán hận trước ách đô hộ của nhà Hán, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa.
+ Do Thi Sách , chồng của Bà Trưng Trắc, bị Tô Định giết hại.
Theo em ý nào đúng ?
Thứ sáu ngày 5 tháng 10 năm 2012
LịchSử
Tiết 5: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
1. Nguyên nhân :
-Do oán hận trước ách đô hộ của nhà Hán, do lòng yêu nước căm thù giặc, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa.
2. Diễn biến:
Thứ sáu ngày 5 tháng 10 năm 2012
LịchSử
Tiết 5: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
1. Nguyên nhân :
-Do oán hận trước ách đô hộ của nhà Hán, do lòng yêu nước căm thù giặc, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa.
2. Diễn biến:
- Mùa xuân năm 40, trên cửa sông Hát Môn, Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa.
- Nghĩa quân làm chủ Mê Linh, tiến đánh Cổ Loa, tấn công Luy Lâu.
-Trong vòng không đầy một tháng, cuộc khởi nghĩa đã hoàn toàn thắng lợi.
3. Ý nghĩa:
1/ Khởi nghĩa Hai Bà Trưng thắng lợi có ý nghĩa như thế nào ?

2/ Sự thắng lợi đó chứng tỏ nói lên truyền thống gì của nhân dân ta ?
-Sau 200 năm bị phong kiến nước ngoài đô hộ,lần đầu tiên nhân dân ta giành được độc lập
-Sự kiện đó chứng tỏ nhân dân ta vẫn duy trì và phát huy truyền thống bất khuất chống giặc ngoại xâm
Ghi nhớ
-Oán hận trước ách đô hộ của nhà Hán, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, được nhân dân khắp nơi hưởng ứng.
-Không đầy một tháng, cuộc khởi nghĩa đã hoàn toàn thành công.
-Sau hơn hai thế kỉ bị phong kiến phương bắc đô hộ, đây là lần đầu tiên nhân dân ta đã giành được độc lập
Di tích Cổ Loa (Đông Anh-Hà Nội)
Một số địa danh
Ủy ban nhân dân Quận Hai Bà Trưng
Phố Hai Bà Trưng ở Hà Nội
Đền thờ hai Bà Trưng
(Hát Môn) trước đây
Đền thờ hai Bà Trưng (Hát Môn) ngày nay
Thứ sáu ngày 5 tháng 10 năm 2012
LịchSử
Tiết 5: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
1. Nguyên nhân :
-Do oán hận trước ách đô hộ của nhà Hán, do lòng yêu nước căm thù giặc, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa.
2. Diễn biến:
- Mùa xuân năm 40, trên cửa sông Hát Môn, Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa.
- Nghĩa quân làm chủ Mê Linh, tiến đánh Cổ Loa, tấn công Luy Lâu.
-Trong vòng không đầy một tháng, cuộc khởi nghĩa đã hoàn toàn thắng lợi.
3. Ý nghĩa:
Sau 200 năm bị phong kiến nước ngoài đô hộ,lần đầu tiên nhân dân ta giành được độc lập
Sự kiện chứng tỏ nhân dân ta vẫn duy trì và phát huy truyền thống bất khuất chống giặc ngoiaj xâm
Ghi nhớ
-Oán hận trước ách đô hộ của nhà Hán, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, được nhân dân khắp nơi hưởng ứng.
-Không đầy một tháng, cuộc khởi nghĩa đã hoàn toàn thành công.
-Sau hơn hai thế kỉ bị phong kiến phương bắc đô hộ, đây là lần đầu tiên nhân dân ta đã giành được độc lập
Lớp 4A kính chào quý thầy cô
Khởi nghĩa( Hát Môn)
Tiến vào Mê Linh
Cổ loa
Đánh vào Luy Lâu
Tô Định cắt tóc, cạo râu giả dân thường để chạy chốn !
Khởi nghĩa Hai Bà Trưng hoàn toàn thắng lợi