Thư mục

Hỗ trợ kỹ thuật

 • (Hotline:
  - (04) 66 745 632
  - 0982 124 899
  Email: hotro@violet.vn
  )

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  phuong sai va do lech chuan

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Dương Hùng Mạnh
  Ngày gửi: 08h:32' 22-03-2013
  Dung lượng: 36.8 KB
  Số lượt tải: 48
  Số lượt thích: 0 người

  Sở Giáo Dục & Đào Tạo Tuyên Quang
  Trường THPT Ỷ La
  ----------***----------


  GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10
  Tiết 49: PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN

  HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: HOÀNG THỊ KIM PHƯỢNG
  HỌ VÀ TÊN GIÁO SINH THỰC TẬP: DƯƠNG HÙNG MẠNH


  Tuyên Quang, tháng 3 năm 2013

  
  Ngày dạy: ……………; tại lớp ……

  Tiết 49 - §4: Phương sai và độ lệch chuẩn

  I. MỤC TIÊU
  1) Về kiến thức
  - Hiểu được phương sai và độ lệch chuẩn.
  - Biết được ý nghĩa của phương sai và độ lệch chuẩn.
  2) Về kỹ năng
  - Giải được các bài toán về phương sai và độ lệch chuẩn.
  - Biết vận dụng các kiến thức đó trong việc giải các bài toán kinh tế.
  3) Về thái độ
  - Tự giác, nghiêm túc
  II. CHUẨN BỊ:
  1) Giáo viên: Giáo án, bảng phụ...
  2) Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập cách tính số trung bình cộng.
  III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
  1) Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
  Câu hỏi:
  Tính số trung bình cộng của các dãy số sau:
  180; 190; 190; 200; 210; 210; 220.
  150; 170; 170; 200; 230; 230; 250
  Trả lời:
  a) 
  b) 
  2) Bài mới:
  Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm phương sai (25 phút)
  Hoạt động của GV và HS
  Nội dung chính
  
  
  GV: Dẫn dắt từ kiểm tra bài cũ. Nhận xét các số liệu ở dãy a) gần với số trung bình cộng hơn ở dãy b).
  Giới thiệu các khái niệm độ lệch, độ phân tán
  Yêu cầu HS tính độ lệch của các số liệu ở dãy a) so với số trung bình cộng?
  HS: 180 –200; 190–200; 190–200; 200–200; 210–200; 210–200; 220–200
  GV: Tính bình phương các độ lệch và trung bình cộng của chúng?
  HS: 
  GV: Tương tự tìm phương sai dãy b)
  HS: 
  GV: Giới thiệu khái niệm phương sai.
  Yêu cầu HS tính phương sai của các số liệu thống kê ở bảng 4, §1.
  Lớp đo
  Tần số
  Tần suất
  
  [150;156)
  [156;162)
  [162;168)
  [168;174]
  6
  12
  13
  5
  16,7
  33,3
  36,1
  13,9
  
  Cộng
  36
  100 (%)
  
   Tính số trung bình cộng và phương sai?
  HS:
  Số trung bình cộng: cm.
   


  HS thực hiện HĐ1: tính phương sai của bảng 6 (§2)
  I. Phương sai
  - Để tìm độ đo phân tán (so với số trung bình cộng) ta tính các độ lệch của mỗi số liệu thống kê đối với số trung bình cộng.
  - Bình phương các độ lệch và trính trung bình cộng của chúng ta được số .
   được gọi là phương sai.
  a) Trường hợp bảng phân bố tần số, tần suất (rời rạc)
  
  
  b) Trường hợp bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp
  
  
  ( Chú ý:
  – Khi hai dãy số liệu có cùng đơn vị và có số trung bình cộng bằng nhau hay xấp xỉ nhau, nếu phương sai càng nhỏ thì độ phân tán của các số liệu thống kê càng bé.
  – Có thể tính phương sai theo công thức:
  
  trong đó: là trung bình cộng của các bình phương số liệu thống kê, tức là
  
  (đối với bảng phân bố tần số, tần suất).
  
  (đối với bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp).

  HĐ1


  
   Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm độ lệch chuẩn (8 phút)
  Hoạt động của GV và HS
  Nội dung chính
  
  GV: Giới thiệu khái niệm độ lệch chuẩn.
  Yêu cầu HS tính độ lệch chuẩn ở ví dụ trên
  HS: ( 31 cm
  GV: Phương sai và đọ lệch chuẩn s đều được dùng để đánh giá mức độ phân tán của các số liệu thống kê (so với số trung bình cộng). Nhưng khi cần chú ý
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  print

  Nhấn Esc để đóng