Luyen Tap ve dao ham


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Mạnh
Ngày gửi: 22h:54' 23-03-2013
Dung lượng: 252.5 KB
Số lượt tải: 76
Số lượt thích: 0 người
1
nhiệt liệt chào đón

các thầy cô giáo

về dự giờ
2
Tiết 75

luyện tập

(khái niệm đạo hàm)
3
Mục tiêu
*Về kiến thức:
Củng cố định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm, cách dùng định nghĩa để tính đạo hàm của hàm số tại một điểm hoặc trên một tập
* Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng
- Sử dụng định lý về đạo hàm của một số hàm số thường gặp để tính đạo hàm
- Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số khi biết một số yếu tố liên quan
4
Câu hỏi 1: Nêu các bước tính đạo hàm của hàm số f tại điểm x0 theo định nghĩa ?
Bài tập 1: Dùng định nghĩa, tính đạo hàm của hàm số

2) y = x3 -2 trên R
5
Bài tập 2: Tính
a) và biết
b) và biết
6
Câu hỏi 2. Phát biểu định lý về đạo hàm của một số hàm số thường gặp ?
Định Lí
a) Hàm số hằng y = c có đạo hàm trên R và
b) Hàm số y = x có đạo hàm trên R và
c) Hàm số có đạo hàm
trên R và
d) Hàm số có đạo hàm trên

Nếu biết đạo hàm của hàm số trên khoảng J thì tính được đạo hàm của hàm số đó tại một điểm bất kỳ trong J
7
Câu hỏi 3. Em hãy
nêu ý nghia hỡnh
h?c c?a d?o hm?
x0
f(x0)
M0
T

8
Đường màu xanh là đồ thị hàm số y = f(x) trên (a; b).
Đường màu đỏ là tiếp tuyến của đồ thị tại các điểm tương ứng
Em hãy xác định dấu của f`(x1); f`(x2); f`(x3)
Tại điểm x4 hàm số có liên tục hay không ?
Tại điểm x4 hàm số có đạo hàm hay không ?
Bài tập 3
* Tại điểm nào hàm số gián đoạn thì tại điểm đó hàm số không có đạo hàm
* Hàm số có đạo hàm tại điểm nào thì liên tục tại điểm đó
9
Bài tập 4: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x3 - 2 biết:
1) Tiếp điểm có hoành độ bằng 1.
2) Tiếp điểm có tung độ bằng 6.
3) Hệ số góc của tiếp tuyến bằng 3

10
Để viết được phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) tại một điểm của đồ thị đó cần biết cỏc y?u tố no ?
11
Bài tập 5: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x3 - 2 biết:
1) Tiếp tuy?n song song v?i du?ng th?ng y = 12x + 8
2) Tiếp tuy?n vuụng gúc v?i du?ng th?ng 3x + y - 1 = 0
3) Ti?p tuy?n di qua di?m A(1; -1)

12
Nếu cho biết tiếp tuyến cần tìm song song với đường thẳng y=ax+b nghĩa là đã cho biết hệ số góc của tiếp tuyến cần tìm là ?
a