Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Chương III. §6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Thị Quỳnh Anh
  Ngày gửi: 22h:44' 27-03-2013
  Dung lượng: 935.1 KB
  Số lượt tải: 606
  Số lượt thích: 0 người
  Tiết 57 - Bài 6
  Tính chất ba đường phân giác
  của tam giác
  1
  NỘI DUNG BÀI HỌC
  2
  1
  6
  5
  4
  3
  2
  Trắc nghiệm
  Bạn chọn số nào?
  3
  Nếu tam giác có hai đường trung tuyến bằng nhau thì tam giác đó là:
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  4
  Ba đường trung tuyến của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm đó cách mỗi đỉnh một khoảng bằng…..
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  5
  Mệnh đề nào sau đây là đúng?
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  6
  Trong một tam giác cân, hai đường trung tuyến ứng với hai cạnh bên thì…
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  7
  Điểm nằm trên tia phân giác của góc nếu
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  8
  Cho hình vẽ, biết AM = 15cm. Ta có độ dài đoạn AG là:
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  9
  Đố:
  Có hai con đường cắt nhau và cùng cắt một con sông tại hai địa điểm khác nhau.
  Hãy tìm một địa điểm để xây dựng một đài quan sát sao cho các khoảng cách từ đó đến hai con đường và đến bờ sông bằng nhau.
  10
  .
  ?
  Điểm nào trong tam giác cách đều ba cạnh của nó?
  11
  Ti?t 57 - Băi 6
  TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC
  CỦA TAM GIÁC
  12
  1. Đường phân giác của tam giác.
  A
  C
  M
  B
  Trong tam giác ABC, tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại điểm M. Đoạn thẳng AM được gọi là đường phân giác của tam giác ABC.
  .
  TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC
  .
  13
  Mỗi tam giác có bao nhiêu đường phân giác?
  Mỗi tam giác có ba đường phân giác.
  TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC
  14
  Bài tập: Cho tam giác ABC cân tại A. Vẽ đường phân giác AM. Chứng minh MB = MC.
  TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC
  15
  Trong một tam giác cân,
  đường phân giác xuất phát từ đỉnh
  đối diện với đáy đồng thời là
  đường gì?
  TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC
  16
  Tính chất
  Trong một tam giác cân, đường phân giác xuất phát từ đỉnh đối diện với đáy đồng thời là đường trung tuyến ứng với cạnh đáy.
  A
  C
  B
  M
  TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC
  .
  17
  TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC
  2. Tính chất ba đường phân giác của tam giác.
  18
  TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC
  19
  Ba nếp gấp có cùng đi qua
  một điểm không?
  TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC
  20
  Ba đường phân giác của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm này cách đều ba cạnh của tam giác đó.
  TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC
  Định lí
  H
  .
  A
  C
  B
  L
  F
  E
  K
  I
  21
  TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC
  ?2
  Dựa vào hình 37, hãy viết giả thiết và kết luận của định lý.
  22
  TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC
  Chứng minh
  Gọi I là giao điểm của hai đường phân giác xuất phát từ đỉnh B và đỉnh C của ABC.
  Vì I nằm trên tia phân giác BE của góc B nên IL=IH (1) (theo định lí 1 về tính chất của tia phân giác).
  Tương tự ta có IK=IL (2)
  Từ (1) và (2) suy ra IH=IL=IK
  Hay I cách đều hai cạnh AB, AC của Â.
  Do đó I nằm trên tia phân giác của Â.
  Hay AI là đường phân giác xuất phát từ đỉnh A của ABC.
  .
  L
  F
  H
  E
  K
  I
  23
  TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC
  Vậy địa điểm cần tìm để xây dựng một đài quan sát sao cho các khoảng cách từ đó đến hai con đường và đến bờ sông bằng nhau là giao điểm ba đường phân giác của tam giác ABC.
  24
  TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC

  Ba đường phân giác của
  một tam giác cùng đi qua
  một điểm. Điểm này
  cách đều ba cạnh
  của tam giác đó.
  25
  TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC
  Bài tập 36/72 SGK
  Cho tam giác DEF, điểm I nằm trong tam giác và cách đều ba cạnh của nó. Chứng minh I là điểm chung của ba đường phân giác của tam giác DEF.
  26
  TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC
  27
  TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC
  Bài tập 38/73 SGK.
  Tính góc KOL
  Kẻ tia IO, hãy tính góc KIO.
  Điểm O có cách đều ba cạnh của tam giác IKL không? Tại sao?
  28
  TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC
  - Học thuộc định lý Tính chất ba đường phân giác của tam giác và Tính chất tam giác cân.
  Bài tập về nhà:
  37, 38, 39, 43 (trang 72, 73 SGK)
  45, 46 (trang 29 SBT)
  Hướng dẫn về nhà
  29
   
  Gửi ý kiến