BOI DUONG THUONGH XUYEN 2013-2014


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Công Thuận
Ngày gửi: 08h:35' 28-03-2013
Dung lượng: 10.1 KB
Số lượt tải: 113
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT KRÔNG ANA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

EaNa, ngày 26 tháng 03 năm 2013

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN.
Năm học 2013 – 2014

- Căn cứ Nghị quyết số 40/2000/ QH 10 ngày 09.12.2000 của Quốc hội về đổi mới chương trình giáo dục phổ thụng.
- Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15.6.2004 của Ban bí thư về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
- Căn cứ chỉ thị số 4899/CT-BGDĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009 - 2010.
- Căn cứ kế hoạch năm học 2012-2013 của Sở GD & ĐT Đắk Lắk.
- Căn cứ nhiệm vụ năm học 2012-2013 và kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của phòng GD&ĐT Huyện Krông Ana.
Căn cứ vào kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của trường THCS Nguyễn Trãi năm học 2012- 2013. Tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho bản thân như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức:
- Giúp giáo viên năm vững mục tiêu, nội dung, chương trình bậc THCS nói chung và bộ môn mà mình đảm nhận nói riêng.
- Cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục cho cán bộ quản lí và giáo viên.
- Góp phần làm cho giáo viên luôn đạt chuẩn qui định.
2. Về kĩ năng:
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX của giáo viên.
- Phát triển năng lực tổ chức, quản lí hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên .
- Áp dụng hiểu biết của mình để lập kế hoạch và tổ chức dạy học theo yêu cầu đổi mới của nội dung chương trình SGK môn học.
- Có kinh nghiệm trong dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của HS.
- Sử dụng SGK, chuẩn kiến thức kĩ năng và hướng dẫn HS sử dụng SGK có hiệu quả.
- Thiết kế bài kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS theo tinh thần đổi mới.
3. Về thái độ:
- Tự giác, chủ động và hợp tác trong học tập BDTX để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.
- Có ý thức vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học tập được qua BDTX vào thực tế giảng dạy, giáo dục HS.
II. NỘI DUNG
1. Kiến thức bắt buộc:
* Nội dung bồi dưỡng 1: Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của cấp học (Thời lượng khoảng 30 tiết/ năm học)
- Bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục cấp THCS.
- Chương trình, SGK, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục cấp THCS.
* Nội dung bồi dưỡng 2: Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học (Thời lượng khoảng 30 tiết/ năm học)
- Bồi dưỡng về phát triển giáo dục cấp THCS ở địa phương.
- Phối hợp nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án (nếu có)
2. Kiến thức tự chọn:
* Nội dung bồi dưỡng 3: Đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên (Thời lượng khoảng 60 tiết/ năm học)
Mỗi giáo viên lựa một số mô đun trong các mô đun sau:
Mô đun
Số tiết tự học
Số tiết học tập trungLí thuyết
Thực hành

Tìm kiếm, khai thác, sử lí thông tin phục vụ bài giảng
10
2
3

Giáo dục kĩ năng sống cho HS THCS
15
0
0

Tổ chức hoạt động NGLL ở trường THCS
15
0
0

Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm
15
0
0


III. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
- Tự bồi dưỡng: Lấy việc tự học của GV là chính, việc tự học phải được thực hiện thường xuyên, tự giác thông qua các hoạt động dự giờ, trao đổi rút kinh nghiệm, nghiên cứu tài liệu, tham khảo thông tin trên mạng, sách báo…theo kế hoạch đã được duyệt.
- Bồi dưỡng tại chỗ: Sự trao đổi trong tổ, nhóm chuyên môn thông qua các hoạt động sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, báo cáo chuyên đề