Tiết 64: Bất phương trình bậc nhất một ẩn (TT)


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thanh Tùng
Ngày gửi: 21h:17' 29-03-2013
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 464
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG THẦY CÔ
ĐẾN DỰ TIẾT MÔN TOÁN ĐẠI SỐ 8
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
KIỂM TRA BÀI CŨ:
Phát biểu hai quy tắc biến đổi bất phương trình Ap dụng: Giải bất phương trình sau: -2x < 6
GIẢI
? -2x. > 6. ( Nhân 2 vế cho )
? x > -3
Vậy tập hợp nghiệm của bất phương trình là {x/ x >-3 }
-2x < 6
* Cách đưa bất phương trình về bất phương trình bậc nhất ta thực hiện các bước giải ra sao ?
* Làm thế nào để áp dụng hai quy tắc để giải bất phương trình bậc nhất ?
BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
TUẦN 30 - Tiết 64 Bài 4:
Tiếp theo
Định nghĩa :
Hai quy tắc biến đổi bất phương trình :
Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn :
4:BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (2)
/////////////////////////////(

GIẢI
3
-3
Hãy điền vào chỗ . để được kết quả đúng.
- 3
2
0 1,5
?
?5 Giải bất phương trình -4x - 8 < 0 và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số.
GIẢI
Ta có : -4x - 8 < 0
? -4x < 8 ( Chuyển -8 sang vế phải và đổi dấu ).
? -4x : (-4 ) > 8 : ( -4 ) ( Chia hai vế cho -4 ).
? x > -2
Vậy tập hợp nghiệm của bất phương trình là{x / x > -2} và được biểu diễn như sau :
HỌC SINH HOẠT ĐỘNG NHÓM
60 GIÂY
////////////////////////(
-2 0
?
Thời gian
4:BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (2)
CHÚ Ý: Để cho gọn khi trình bày ta có thể:
- Không ghi câu giải thích.
- Khi có kết quả x < 1,5 ( ở ví dụ 5 ) thì coi là giải xong và viết đơn giản: Nghiệm của bất phương trình 2x - 3 < 0 là x < 1,5.
Định nghĩa :
Hai quy tắc biến đổi bất phương trình :
Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn :
4:BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (2)
Định nghĩa :
Hai quy tắc biến đổi bất phương trình :
Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn :
Ví dụ 6 : Giải bất phương trình -5x +15 ? 0 và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số.
GIẢI : Ta có: -5x + 15 ? 0
? 15 ? 5x
? 15 : 5 ? 5x : 5
? 3 ? x
Vậy nghiệm của bất phương trình là x ? 3
HỌC SINH THẢO LUẬN THEO BÀN MỘT VÍ DỤ TRÊN.
Thời gian: 30 giây
0 3
///////////////////////////////////////////////[
?
Thời gian
4:BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (2)
Định nghĩa :
Hai quy tắc biến đổi bất phương trình
Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn
Giải bất phương trình đưa được về dạng ax + b < 0, ax + b > 0, ax + b ? 0, ax + b ? 0:
Ví dụ 7: Giải bất phương trình 5x + 6 ? 8x - 9
Ta có 5x + 6 ? 8x - 9
? 5x - 8x ? -9 - 6
? -3x ? -15
? -3x : (-3 ) ? -15 : ( -3 )
? x ? 5
Vậy nghiệm của bất phương trình là x ? 5
GIẢI :
4:BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (2)
4:BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (2)
Định nghĩa :
Hai quy tắc biến đổi bất phương trình :
Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn :
Giải bất phương trình đưa được về dạng ax + b < 0 , ax + b > 0 , ax + b < 0 , ax + b >0 :
?6: Giải bất phương trình: -0,2x - 0,2 > 0,4x - 2
GIẢI : Ta có -0,2x -0,2 > 0,4x - 2
? -0,2x - 0,4x > -2 + 0,2
? -0,6x > -1,8
? -0,6x :(-0,6 ) < -1,8 : ( -0,6 )
? x < 3
Vậy nghiệm của bất phương trình là x < 3
HỌC SINH HOẠT ĐỘNG NHÓM
60 GIÂY
Thời gian
Bài tập:
Nghiệm bất phương trình sau: 3x + 4 ? x là:
4:BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (2)
A/ x ? -5
B/ x ? -4
C/ x ? -3
D/ x ? -2
?
Chúc mừng bạn trả lời đúng !
Sai rồi, chọn lại đi bạn !
Bài tập: Hãy ghép các cột số và chữ để được kết quả đúng .
4:BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (2)
-x > 4

2) 1,2x < -6

3) 2x - 1 ? 5

4) 8 - 2x ? 0
? BÀI TẬP:
x ? 4

b) x < -5

c) x < -4

d) x ? 3
14
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
BÀI LUYỆN TẬP

- Học thuộc hay quy tắc biến đổi bất phương trình và giải bài tập 25 , 26 trang 47.

- Giải bài tập 28,29 và 31trang 48 - Luyện tập.

KÍNH CHÚC SỨC KHỎE QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH
GIẢI :
Ta có : 3x + 4 > 0
? 3x > -4
? 3x : 3 > -4 : 3
? x >
Vậy nghiệm của bất phương trình là: x >
4:BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (2)
? BÀI TẬP:
1) Bài tập 23:
Giải bất phương trình và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số:
b) 3x + 4x < 0
HỌC SINH TỰ GIẢI BÀI TẬP TRÊN
0
///////////////////(
?
13