de kiem tra hinh hoc 12 chuong 3 co dap an


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Liêm (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:19' 02-04-2013
Dung lượng: 16.0 KB
Số lượt tải: 98
Số lượt thích: 0 người
Tiết dạy: 34 KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III
Ngày soạn: 17/3/2013 Ngày dạy: 21/03/2013
I. MỤC TIÊU:
Kiến thức: Củng cố:
Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ trong KG.
Phương trình mặt cầu.
Khái niệm vectơ pháp tuyến, cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng.
Phương trình tổng quát của mặt phẳng.
Điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc.
Kĩ năng:
Thành thạo các phép tính về biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ trong KG.
Biết lập phương trình mặt cầu.
Biết cách lập phương trình tổng quát của mặt phẳng khi biết một điểm và vectơ pháp tuyến.
Xác định được hai mặt phẳng song song, vuông góc.
Tính được khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng.
Thái độ:
Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
II. CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Giáo án. Đề kiểm tra.
Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức về toạ độ vectơ, phương trình mặt cầu, mặt phẳng.
III. MA TRẬN ĐỀ:
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


TL
TL
TL


Toạ độ của điểm và vectơ
1
2,0


2,0

Phương trình mặt cầu

1
2,0


2,0

Phương trình mặt phẳng

1
4,0
1
2,0
6,0

Tổng
2,0
4,0
2,0
10,0


IV. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA:
Trong không gian Oxyz, cho tứ diện ABCD với A(1; 6; 2), B(5; 1; 3), C(4; 0; 6), D(5; 0; 4).
a) Xác định toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC. So sánh các vectơ  và .
b) Viết phương trình mặt phẳng (ABC).
c) Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm D và tiếp xúc với mặt phẳng (ABC).
d) Viết phương trình mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng (Q): 2x-y-3z+1=0 và tiếp xúc với mặt cầu (S): .

V. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
a)  (1 điểm)
 (1 điểm)
b)  (1 điểm)
 (2 điểm)
mp(ABC):  (1 điểm)
c) d(D,(ABC)) =  (1 điểm)
(S):  (1 điểm)
d) Xác định tâm I và bán kính mặt cầu (S) (0.5 điểm)

(P) dạng: 2x-y-3z+D=0 với D khác 1 (0.5 điểm)

(P) tiếp xúc với (S) khi và chỉ khi d(I,(P))=R. suy ra D (1 điểm)


VII. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: