Châu Đại Dương - Châu Nam Cực


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Trí Dũng
Ngày gửi: 00h:00' 03-04-2013
Dung lượng: 5.8 MB
Số lượt tải: 110
Số lượt thích: 0 người
ĐỊA LÍ TUẦN 29
CHÂU ĐẠI DƯƠNG
VÀ CHÂU NAM CỰC
2. Em biết gì về đất nước Hoa Kì?
Kiểm tra bài cũ:

1. Nêu đặc điểm dân cư của châu Mĩ.
Châu Đại Dương và châu Nam Cực.
Châu Đại Dương và châu Nam Cực.
a.Vị trí địa lí,giới hạn:
1. Châu Đại Dương:
LƯỢC ĐỒ TỰ NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG
Châu Đại Dương gồm lục địa Ô-xtrây-li-a, các đảo và quần đảo ở trung tâm và Tây Nam Thái Bình Dương.
Châu Đại Dương và châu Nam Cực.
a.Vị trí địa lí,giới hạn:
1. Châu Đại Dương:
b.Đặc điểm tự nhiên:
Châu Đại Dương và châu Nam Cực.
1. Châu Đại Dương:
b.Đặc điểm tự nhiên:
Châu Đại Dương và châu Nam Cực.
Có địa hình cao thấp khác nhau, độ cao trên dưới 1000m.
Hầu hết các đảo có địa hình thấp, bằng phẳng.
LƯỢC ĐỒ TỰ NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG
b.Đặc điểm tự nhiên:
Châu Đại Dương và châu Nam Cực.
Có địa hình cao thấp khác nhau, độ cao trên dưới 1000m.
Hầu hết các đảo có địa hình thấp, bằng phẳng.
Khô hạn, phần lớn diện tích là hoang mạc và xa-van.
Nóng ẩm.
LƯỢC ĐỒ TỰ NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG

b.Đặc điểm tự nhiên:
Châu Đại Dương và châu Nam Cực.
1. Châu Đại Dương:
b.Đặc điểm tự nhiên:
Châu Đại Dương và châu Nam Cực.
Có địa hình cao thấp khác nhau, độ cao trên dưới 1000m.
Hầu hết các đảo có địa hình thấp, bằng phẳng.
Khô hạn, phần lớn diện tích là hoang mạc và xa-van.
Nóng ẩm.
- Phía đông có rừng rậm nhiệt đới.
- Bạch đàn và cây keo mọc ở nhiều nơi.
- Động vật tiêu biểu: các loài thú có túi.
Rừng rậm hoặc rừng dừa bao phủ.
Châu Đại Dương và châu Nam Cực.
b.Đặc điểm tự nhiên:
Châu Đại Dương và châu Nam Cực.
Có địa hình cao thấp khác nhau, độ cao trên dưới 1000m.
Hầu hết các đảo có địa hình thấp, bằng phẳng.
Khô hạn, phần lớn diện tích là hoang mạc và xa-van.
Nóng ẩm.
- Phía đông có rừng rậm nhiệt đới.
- Bạch đàn và cây keo mọc ở nhiều nơi.
- Động vật tiêu biểu: các loài thú có túi.
Rừng rậm hoặc rừng dừa bao phủ.
Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn, thực vật và động vật độc đáo.
Châu Đại Dương và châu Nam Cực.
b.Đặc điểm tự nhiên:
1. Châu Đại Dương:
c.Người dân và hoạt động kinh tế:
Châu Đại Dương và châu Nam Cực.
1. Châu Đại Dương:
c.Người dân và hoạt động kinh tế:
Châu Đại Dương và châu Nam Cực.
1. Châu Đại Dương:
Châu Đại Dương và châu Nam Cực.
c.Người dân và hoạt động kinh tế:
1. Châu Đại Dương:
Châu Đại Dương và châu Nam Cực.
c.Người dân và hoạt động kinh tế:
1. Châu Đại Dương:
Châu Đại Dương và châu Nam Cực.
c.Người dân và hoạt động kinh tế:
1. Châu Đại Dương:
Châu Đại Dương có số dân ít nhất trong các châu lục có dân cư sinh sống. Ô-xtrây-li-a là nước có nền kinh tế phát triển nhất ở châu lục này.
Châu Đại Dương và châu Nam Cực.
1. Châu Đại Dương:
c.Người dân và hoạt động kinh tế:
2.Châu Nam Cực:
Châu Đại Dương và châu Nam Cực.
Châu Đại Dương và châu Nam Cực.
2.Châu Nam Cực
Vị trí: nằm ở vùng địa cực Nam.
Khí hậu: lạnh nhất thế giới…
Động vật: tiêu biểu là chim cánh cụt.
Châu Đại Dương và châu Nam Cực.
Châu Đại Dương và châu Nam Cực.
Châu Đại Dương và châu Nam Cực.
2.Châu Nam Cực
Châu Đại Dương và châu Nam Cực.
2.Châu Nam Cực
Vị trí: nằm ở vùng địa cực Nam.
Khí hậu: lạnh nhất thế giới…
Động vật: tiêu biểu là chim cánh cụt.
Dân cư: không có người sinh sống.
2.Châu Nam Cực:
Châu Đại Dương và châu Nam Cực.
2.Châu Nam Cực:
Châu Đại Dương và châu Nam Cực.
Châu Nam Cực là châu lục lạnh nhất trên thế giới và là châu lục duy nhất không có dân cư sinh sống thường xuyên.
Châu Đại Dương và châu Nam Cực.
2.Châu Nam Cực:
Châu Đại Dương và châu Nam Cực.
Châu Nam Cực là châu lục lạnh nhất trên thế giới và là châu lục duy nhất không có dân cư sinh sống thường xuyên.
Châu Đại Dương gồm lục địa Ô-xtrây-li-a, các đảo và quần đảo ở trung tâm và Tây Nam Thái Bình Dương.
Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn, thực vật và động vật độc đáo.
Ô-xtrây-li-a là nước có nền kinh tế phát triển nhất ở châu lục này.
Châu Đại Dương và châu Nam Cực.