ke hoach BDTX nam 2013-2014 trường THCS Cẩm Tân


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Việt Hùng
Ngày gửi: 21h:37' 15-04-2013
Dung lượng: 44.4 KB
Số lượt tải: 184
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT CẨM THUỶ
TRƯỜNG THCS CẨM TÂN
Số: 10/2013/BDTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Tân, ngày 15 tháng 3 năm 2013


KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2013-2014

Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
            Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ hướng dẫn số: 91/PGD&ĐT ngày 08/03/2013 của phòng giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện quy chế , chương trình BDTX giáo viên đối với các đơn vị trường học huyện Cẩm Thuỷ;
Căn cứ tình hình thực tế, Trường THCS Cẩm Tân lập kết hoạch BDTX giáo viên năm học 2013-2014 với những nội dung sau đây:
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
I. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác triển khai Quy chế và Chương trình BDTX giáo viên.
1. Thuận lợi:
Nhà trường luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên về thời gian, phân công nhiệm vụ để cho mọi người thực hiện tốt nhiệm vụ công tác được giao: Công tác giảng dạy, các hoạt động tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Tập thể đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ được giao. Trình độ, nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ giáo viên vững.
Cơ sở vật chất của nhà trường từng bước được đầu tư, đảm bảo cho các hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên.
2. Khó khăn:
Ngoài hoạt động dạy học, cán bộ giáo viên còn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ công tác khác như: Công tác chủ nhiệm, phổ cập, các hoạt động đoàn thể, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hoạt động xã hội…
Trong đơn vị, số giáo viên là nữ trong thời gian nuôi con nhỏ rất nhiều (64,3%) cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thời lượng tự học, tự BDTX của cán bộ giáo viên.
Giáo viên quen với hình thức học BDTX tập trung, theo chu kỳ BDTX của các năm học trước đây, còn bây giờ nội dung đa dạng, phần lớn hơn ½ thời gian giáo viên phải thực hiện độc lập, nếu không có năng lực nắm bắt, hiểu biết về các vấn đề thời sự xã hội liên quan đến giáo dục, không cập nhật kiến thức liên quan tới nghề nghiệp, chuyên môn thì thường gặp nhiều khó khăn trong khi tham gia BDTX.
Cấp trên đã có các văn bản hướng dẫn thực hiện và nội dung tương đối cụ thể nhưng tài liệu học tập liên quan đến 3 nội dung học BDTX còn ít, cán bộ giáo viên phải tự tìm hiểu chứ chưa có tài liệu cụ thể đến với giáo viên một các rõ ràng.
II. Đặc điểm về đội ngũ
Số lượng CB, GV, NV
Trình độ đội ngũ CBQL
Trình độ đội ngũ giáo viên

Tổng số CB, GV, NV
CBQL

Giáo viên
Nhân viên
Thạc sỹ
Đại học
Cao đẳng
Trung cấp
Thạc sỹ
Đại học
Cao đẳng
Trung cấp

27
2
23
2
0
2
0
0
0
17
6
0


B. KẾ HOẠCH CHUNG
I. Mục tiêu của việc BDTX:
1. CBQL và giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá của CBQL và giáo viên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
Bảo đảm tất cả CBQL và giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát Chương trình; thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ GD&ĐT.
Bồi dưỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới,vấn đề thực tiễn gặp khó khăn; bảo đảm được tính kế thừa, hệ thống; không gây quá tải cho giáo viên.
Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo nhóm, tổ chuyên môn.
II. Nội dung BDTX:
1. Khối kiến