Thư mục

Hỗ trợ kĩ thuật

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Dành cho Quảng cáo

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  ke hoach boi duong thuong xuyen

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Bạch Liên
  Ngày gửi: 21h:29' 29-04-2013
  Dung lượng: 16.3 KB
  Số lượt tải: 474
  Số lượt thích: 0 người
  Phòng GD&ĐT TP Pleiku
  Trường TH Nguyễn Khuyến
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
  
  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2013-2014

  Họ và tên giáo viên: Nguyễn Bạch Liên
  Năm sinh: 1973. Năm vào ngành: 1996
  Trình độ đào tạo: ĐHSP - Chuyên ngành: GDTiểu học
  Nhiệm vụ được phân công: Dạy lớp 2

  Căn cứ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.
  Căn cứ vào kế hoạch của Nhà trường và của Tổ khối 2
  Căn cứ vào khả năng, năng lực của bản thân, cá nhân tôi xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013 – 2014 như sau :

  Mục đích bồi dưỡng thường xuyên:
  - Tự trang bị kiến thức về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.
  - GV học tập BDTX để cập nhật kiến thức chính trị, kinh tế, xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn kiến thức nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên, năng lực hiệu tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức quản lý tự học, bồi dưỡng của giáo viên nhà trường và các cấp quản lý giáo dục đào tạo.
  - Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của Bản thân, năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX.
  - Bồi dưỡng thường xuyên làm cho bản thân luôn luôn đạt chuẩn theo quy định học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
  - Thực hiện có hiệu quả, linh hoạt các phương pháp giáo dục được quy định trong Luật Giáo dục 2005:  Phát huy được tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc trưng môn học, đặc điểm đối tượng học sinh, điều kiện của từng lớp học; bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, khả năng hợp tác; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú và trách nhiệm học tập của học sinh.
  - Giáo viên giảng dạy vận dụng được phương pháp dạy học mới, đảm bảo những yêu cầu đã quy định trong Luật Giáo dục mà phù hợp với đối tượng học sinh; đặc biệt tìm được hướng giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình giảng dạy đối với đối tượng học sinh yếu, kém. Học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
  - Thực hiện tốt cuộc vận động lớn của ngành “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học, tự sáng tạo”
  -  Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
  - Bồi dưỡng theo chuẩn kiến thức, kỹ năng.
  - Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân, nâng cao mức độ đáp ứng khả năng của bản thân với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
  - Nâng cao nhận thức, phấn đấu thực hiện tốt nội dung và nhiệm vụ được giao trong năm học 2013-2014.
  - Cuối mỗi đợt bồi dưỡng có kiểm tra đánh giá xếp loại đối với từng cá nhân. nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
  II . Đặc điểm tình hình
  * Thuận lợi:
  - Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Ban giám hiệu nhà trường.
  - Là một giáo viên nhiệt tình, năng nổ, có tinh thần đoàn kết và có trách nhiệm cao, có tâm huyết với nghề nghiệp, “Tất cả vì học sinh thân yêu”.
  - Đảng uỷ, chính quyền địa phương, hội phụ huynh quan tâm và tạo điều kiện tốt cho sự nghiệp giáo dục.
  * Khó khăn:
  Tài liệu học tập còn hạn chế.
  II. Nội dung bồi dưỡng:
  1. Khối kiến
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  print