Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Chương II. §2. Hàm số bậc nhất

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lương Việt Dũng (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:05' 22-05-2013
  Dung lượng: 726.0 KB
  Số lượt tải: 179
  Số lượt thích: 0 người
  1) Điền vào chỗ trống
  Cho hàm số y = f(x) xác định với mọi x thuộc R
  Với bất kì thuộc vào R
  Nếu mà thì hàm số y = f(x) …………………………
  Nếu mà thì hàm số y = f(x) …………………………
  2) Bài tập: Cho hàm số y = f(x) = 2x
  Cho hai giá trị bất kỳ x1, x2 sao cho x1Hãy chứng minh f(x1) KIỂM TRA BÀI CŨ
  đồng biến trên R
  nghịch biến trên R
  Tiết 21: HÀM SỐ BẬC NHẤT
  HÀM SỐ BẬC NHẤT
  Tiết:21
  Bài toán: Một ôtô chở khách đi từ bến xe phía nam Hà Nội vào Huế với vận tốc trung bình 50km/h. Hỏi sau t giờ xe ôtô cách trung tâm Hà Nội bao nhiêu kilômét ? Biết rằng bến xe phía nam cách trung tâm Hà Nội 8 km.
  BẾN XE
  8 km
  Trung tâm
  HÀ NỘI
  HUẾ
  50 t
  8
  50t + 8 (km)
  1. Khái niệm về hàm bậc nhất
  Sau t giờ, ôtô cách trung tâm Hà Nội là: s = …….
  50 (km)
  50t (km)
  Tiết 21 HÀM SỐ BẬC NHẤT
  Khái niệm về hàm số bậc nhất
  a) Bài toán: Một xe ôtô chở khách đi từ bến xe phía nam Hà Nội vào Huế với vận tốc trung bình 50km/h. Hỏi sau t giờ xe ôtô đó cách trung tâm Hà Nội bao nhiêu kilômét? Biết rằng bến xe phía nam cách trung tâm Hà Nội 8km.
  58
  108
  158
  208

  ?2
  Tại sao đại lượng s là hàm số của t ?
  Đại lượng s là hàm số của đại lượng t vì:
  Đại lượng s phụ thuộc vào đại lượng thay đổi t
  - Với mỗi giá trị của t, xác định được chỉ một giá trị tương ứng của s
  S = 50t + 8 là hàm số bậc nhất

  Tiết 21 HÀM SỐ BẬC NHẤT
  Khái niệm về hàm số bậc nhất
  là hàm số bậc nhất
  Vậy hàm số bậc nhất có dạng như thế nào?
  Nếu thay s bởi y; t bởi x ta có công thức hàm số nào?
  S = 50 t + 8
  Nếu thay 50 bởi a và 8 bởi b ta có công thức nào?
  y
  a
  x
  b
  Tiết 21 HÀM SỐ BẬC NHẤT
  1. Khái niệm về hàm số bậc nhất
  a) Bài toán (xem sgk/46)
  b) Định nghĩa
  BT1: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất, xác định hệ số a, b.
  (a = -5; b = 1)
  (a = -2; b = 3)
  (a = 0,5; b=0)
  Chú ý:
  - Khi b = 0 thì hàm số bậc nhất có dạng : y = ax
  Không là hàm số bậc nhất
  Không là hàm số bậc nhất
  Không là hàm số bậc nhất
  Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b
  trong đó a, b là các số cho trước và
  y = 2x + 1
  (a = 2; b = 1)
  Tiết 21 HÀM SỐ BẬC NHẤT
  1. Khái niệm về hàm số bậc nhất
  a) Bài toán (xem sgk/46)
  b) Định nghĩa
  Chú ý:
  - Khi b = 0 thì hàm số bậc nhất có dạng : y = ax
  Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b
  trong đó a, b là các số cho trước và
  2. Tính chất
  1) Cho hàm số y = f(x) = 2x + 1
  Cho x hai giá trị bất kì , sao cho
  Hãy chứng minh rồi rút ra kết luận hàm số đồng biến trên R
  2) Cho hàm số y = f(x) = -2x + 1
  Cho x hai giá trị bất kì , sao cho
  Hãy chứng minh rồi rút ra kết luận hàm số nghịch biến trên R
  Ta có:
  Vậy hàm số đồng biến trên R
  Ta có:
  Vậy hàm số nghịch biến trên R
  Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi giá trị của x thuộc R
  a) Đồng biến trên R, khi a > 0
  b) Nghịch biến trên R, khi a < 0  Tiết 21 HÀM SỐ BẬC NHẤT
  1. Khái niệm về hàm số bậc nhất
  a) Bài toán (xem sgk/46)
  b) Định nghĩa
  Chú ý:
  - Khi b = 0 thì hàm số bậc nhất có dạng : y = ax
  Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b
  trong đó a, b là các số cho trước và
  2. Tính chất
  Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi giá trị của x thuộc R
  a) Đồng biến trên R, khi a > 0
  b) Nghịch biến trên R, khi a < 0  ?4
  Cho ví dụ về hàm số bậc nhất trong các trường hợp sau:
  a) Hàm số đồng biến
  b) Hàm số nghịch biến
  Tiết 21 HÀM SỐ BẬC NHẤT
  1. Khái niệm về hàm số bậc nhất
  a) Bài toán (xem sgk/46)
  b) Định nghĩa
  Chú ý:
  - Khi b = 0 thì hàm số bậc nhất có dạng : y = ax
  Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b
  trong đó a, b là các số cho trước và
  2. Tính chất
  Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi giá trị của x thuộc R
  a) Đồng biến trên R, khi a > 0
  b) Nghịch biến trên R, khi a < 0  BT1: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất, xác định hệ số a, b.
  (a = -5; b = 1)
  (a = -2; b = 3)
  (a = 0,5; b=0)
  Không là hàm số bậc nhất
  Không là hàm số bậc nhất
  Không là hàm số bậc nhất
  (nghịch biến)
  (nghịch biến)
  (đồng biến)
  (đồng biến)
  (đồng biến)
  y = 2x + 1
  (a = 2; b = 1)
  Tiết 21 HÀM SỐ BẬC NHẤT
  1. Khái niệm về hàm số bậc nhất
  a) Bài toán (xem sgk/46)
  b) Định nghĩa
  Chú ý:
  - Khi b = 0 thì hàm số bậc nhất có dạng : y = ax
  Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b
  trong đó a, b là các số cho trước và
  2. Tính chất
  Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi giá trị của x thuộc R
  a) Đồng biến trên R, khi a > 0
  b) Nghịch biến trên R, khi a < 0  1
  2
  3
  4
  Trò chơi ô chữ
  Hàm số y = mx + 2 ( m là tham số) là hàm số bậc nhất khi:
  D m = 0
  Đáp án Đúng: C
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Hết
  Giờ
  Hàm số y = f(x) = (m - 2)x + 1 (m là tham số) không là hàm
  số bậc nhất khi
  D m = 2
  Đáp án Đúng: D
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Hết
  giờ
  D m > 3
  A m  6
  B m  6
  C m < 6
  Hàm số bậc nhất y = (6 - m)x + m-3 (m là tham số) đồng biến
  trên R khi:
  Đáp án Đúng: C
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Hết
  giờ
  D m > -1
  A m < 4
  B m  4
  C m < -0,5
  Hàm số bậc nhất y = (m - 4)x + 2m+1 (m là tham số)
  nghịch biến trên R khi:
  Đáp án Đúng: A
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Hết
  giờ
  Tiết 21 HÀM SỐ BẬC NHẤT
  1. Khái niệm về hàm số bậc nhất
  a) Bài toán (xem sgk/46)
  b) Định nghĩa
  Chú ý:
  - Khi b = 0 thì hàm số bậc nhất có dạng : y = ax
  Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b
  trong đó a, b là các số cho trước và
  2. Tính chất
  Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi giá trị của x thuộc R
  a) Đồng biến trên R, khi a > 0
  b) Nghịch biến trên R, khi a < 0  Hướng dẫn về nhà
  Nắm v?ng định nghĩa, tính chất hàm số bậc nhất
  Làm bài tập 9, 10 SGK trang 48.
  Làm bài tập 6 SBT trang 57.
  Hướng dẫn bài 10 SGK:
  Chiều dài HCN là 30cm
  Khi bớt x(cm) chiều dài là
  30 - x (cm)
  Sau khi bớt x(cm) chiều rộng là
  20 - x(cm)
  Công thức tính chu vi p = 2.(d+r)
  * Chu?n b? ti?t sau: Luy?n t?p
  20cm
  30cm
  x
  x
  Tiết 21: HÀM SỐ BẬC NHẤT
  Khái niệm về hàm số bậc nhất
  Hãy điền vào chỗ trống (…) cho đúng.
  Sau 1 giờ, ôtô đi được: ……..
  Sau t giờ, ôtô đi được: ………
  Sau t giờ, ôtô cách trung tâm Hà Nội là: s = …
  ?1
  50 (km)
  50.t (km)
  50t + 8 (km)
  a) Bài toán: Một xe ôtô chở khách đi từ bến xe phía nam Hà Nội vào Huế với vận tốc trung bình 50km/h. Hỏi sau t giờ xe ôtô đó cách trung tâm Hà Nội bao nhiêu kilômét? Biết rằng bến xe phía nam cách trung tâm Hà Nội 8km.
   
  Gửi ý kiến