MAU BAI THU HOACH BDTX


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Văn Cường
Ngày gửi: 16h:49' 12-06-2013
Dung lượng: 6.3 KB
Số lượt tải: 97
Số lượt thích: 0 người


Mẫu bài thu hoạch
TRƯỜNG TIỂU HỌC A PHÚ THÀNH

HỌ TÊN:………………………………...


BÀI THU HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NỘI DUNG 1
Năm học: 2012 – 2013Câu hỏi: Thầy (cô) đã áp dụng những Thông tư, Quyết định có liên quan vào hoạt động dạy học và giáo dục trong thời gian qua như thế nào? Kết quả ra sao?

Trả lời:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Người viết thu hoạch…………………………

Mẫu bài thu hoạch
TRƯỜNG TIỂU HỌC A PHÚ THÀNH

HỌ TÊN:………………………………...


BÀI THU HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NỘI DUNG 2
Năm học: 2012 – 2013Câu hỏi: Qua 5 chuyên đề đã được bồi dưỡng thường xuyên trong năm học 2012- 2013. Thầy cô đã áp dụng cụ thể vào hoạt động dạy học và giáo dục trong thời gian qua như thế nào? Nêu cụ thể nội dung áp dụng? Kết quả ra sao? Nêu nguyên nhân thành công và hạn chế. Từ đó rút ra kinh nghiệm chung để thực hiện chuyên đề thành công.
(1 chuyên đề hay cả 5 chuyên đề đều được)
Trả lời:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Người viết thu hoạch…………………………