Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  BDTX

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: PGD TY
  Người gửi: Dương Bích Hường
  Ngày gửi: 13h:39' 04-07-2013
  Dung lượng: 114.5 KB
  Số lượt tải: 36
  Số lượt thích: 0 người
  Mẫu 1:

  PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TIÊN YÊN
  TRƯỜNG...

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Tiên Yên, ngày ... tháng 5 năm 2013
  
  
  KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
  NĂM HỌC 2013 - 2014

  Họ và tên giáo viên:…………………………..; Trình độ chuyên môn:…………...
  Chức vụ, tổ chuyên môn:…………………………………………………………..
  Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao:………………..……………….
  ……………………………………………………………………………………..
  I. Mục tiêu của việc BDTX: Giáo viên căn cứ văn bản hướng dẫn của các cơ quan quản lý cấp trên và căn cứ mục đích BDTX của cá nhân để nêu rõ các mục tiêu BDTX trong năm học 2013-2014.
  II. Kế hoạch BDTX cụ thể hàng tháng:
  Thời gian
  Nội dung BDTX
  Số tiết
  Hình thức BDTX
  Kết quả cần đạt được
  
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  
  ...
  
  
  
  
  
  ...
  
  
  
  
  
  ...
  
  
  
  
  
  ...
  
  
  
  
  
  Tổng
  
  120
  
  
  
  
  Ghi chú:
  (1): Ghi thời gian theo năm học và thời gian nghỉ hè, bắt đầu từ tháng 7/2013 đến tháng 5/2014.
  (2): Giáo viên căn cứ nội dung BDTX tổng thể ở mục II (ở trên), căn cứ vào kế hoạch chuyên môn của bản thân trong năm học mới và căn cứ khung thời gian thực hiện chương trình BDTX của cơ quan quản lý giáo dục để lên kế hoạch BDTX trong từng tháng của năm học và thời gian nghỉ hè, đảm bảo tổng số tiết BDTX đủ 120 tiết;
  (3): Căn cứ chương trình BDTX ban hành kèm theo các Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên” và Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “V/v Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học” để ghi số tiết theo các nội dung BDTX tương ứng;
  (4): Ghi theo các hình thức BDTX quy định tại Điều 5, Thông tư số 26 /2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT;
  (5): Nêu rõ kết quả cần đạt được theo 2 tiêu chí:
  + Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX;
  + Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.

  BAN GIÁM HIỆU
  (Ký duyệt, ghi họ tên đóng dấu)

  TỔ CHUYÊN MÔN
  (Ký, ghi họ tên)


  GIÁO VIÊN
  (Ký, ghi họ tên)


   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  Nhấn ESC để đóng