MẪU ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Mai Cảnh (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:45' 04-09-2013
Dung lượng: 6.2 KB
Số lượt tải: 739
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK
TRƯỜNG THPT LÊ HỮU TRÁC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
***(***


ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN

Họ và tên: Bùi Mai Cảnh.
Chức vụ: Tổ Trưởng Tổ Tin học.
Đơn vị công tác: Trường THPT Lê Hữu Trác
Để hướng ứng phong trào thi đua do Ban Giám Hiệu và Công đoàn trường THPT Lê Hữu Trác phát động trong năm học 2013 – 2014. Tôi xin đăng ký, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua như sau:
NỘI DUNG THI ĐUA:
Stt
Các công tác chuyên môn (ghi cụ thể)
Kết quả (Tỷ lệ hoàn thành % HK)

01
Hồ sơ giáo án
100%

02
Phiếu báo giảng
100%

03
Ra đề kiểm tra
100%

04
Chấm trả bài và vào điểm sổ lớn
100%

05
Thao giảng
100%

06
Thi giáo viên DG cấp trường
100%

07
Hội họp và các phong trào
100%

08
Giáo án điện tử và viết SKKN
100%

CÁC NỘI DUNG KHÁC
Về phẩm chất đạo đức: Sống giản dị trong sáng và lành mạnh, hoà đồng với mọi người, đúng tác phong của người giáo viên.
Về đoàn kết: Luôn giữ gìn đoàn kết trong nội bộ, lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, luôn thực hiện lối sống lành mạnh giữ gìn văn hoá, nếp sống văn hoá.
Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước: Có lập trường quan điểm vững vàng, kiên định mục tiêu XHCN tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, đơn vị.
Về học tập và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: thực hiện tốt quy chế chuyên môn của ngành đề ra, thực hiện đúng theo quy chế trong việc đánh giá xếp loại học sinh.
Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hóa.
Về tham gia công tác Đảng, hội, đoàn thể: Tham gia đầy đủ các phong trào được đề ra.
Về tham gia các phong trào thi đua: thực hiện đăng ký thi đua đầu năm và tham gia các phong trào thi đua do nhà trường, công đoàn phát động.
PHẤN ĐẤU DANH HIỆU THỊ ĐUA
Danh hiệu thi đua nhà nước: Chiến sỹ thi đua cơ sở.
Danh hiệu thi đua của Đảng, đoàn thể: phấn đấu gia nhập vào Đảng cộng sản Việt Nam.
ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN:
Tên sáng kiến: Chuyển đổi qua lại giữa các vòng lặp của Ngôn ngữ lập trình Pascal.
Phạm vi áp dụng: Giáo viên và học sinh trung học phổ thông
Hiệu quả sáng kiến mang lại: Giúp học sinh lớp 11 hiểu và biết được ý nghĩa của vòng lặp từ đó áp dụng giải bài tập.
Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học 2013 – 2014 đề nghị lãnh đạo đơn vị, hội đồng thi đua khen thưởng theo dõi, tạo điều kiện đê bản thân phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký.

Xác nhận của thủ trưởng
Cơ quan, đơn vị trực tiếp
CưM’gar, ngày 03 tháng 09 năm 2013
Người đăng kýBùi Mai Cảnh