Nói, viết về Bảo vệ môi trường - Tập làm văn


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Cô Đỗ Thị Cúc soạn
Người gửi: Trương Thị Hồng Viên
Ngày gửi: 10h:01' 11-10-2013
Dung lượng: 834.0 KB
Số lượt tải: 77
Số lượt thích: 0 người
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
QUÝ THẦY GIÁO,CÔ GIÁO
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
Thứ sáu ngày 8 tháng 4 năm 2011
Tập làm văn
Nói, viết về bảo vệ môi trường
1/Kể lại một việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường.
Nói, viết về bảo vệ môi trường
Thứ sáu ngày 8 tháng 4 năm 2011
Tập làm văn
*Gợi ý:
a) Một số việc tốt góp phần bảo vệ môi trường:
- Chăm sóc bồn hoa, vườn cây của trường (hay ở nhà em)
- Bảo vệ hàng cây mới trồng trên đường đến trường.
- Dọn vệ sinh khu vực, vệ sinh lớp học.
b) Cách kể:
- Em đã làm việc tốt gì để góp phần bảo vệ môi trường?
- Việc tốt đó em làm ở đâu, vào lúc nào?
- Em đã làm việc tốt đó như thế nào ?
- Kết quả ra sao?
- Cảm nghĩ của em sau khi làm việc tốt đó.
1/Kể lại một việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường.
Nói, viết về bảo vệ môi trường
Thứ sáu ngày 8 tháng 4 năm 2011
Tập làm văn
*Gợi ý:
a) Một số việc tốt góp phần bảo vệ môi trường:
- Chăm sóc bồn hoa, vườn cây của trường (hay ở nhà em)
- Bảo vệ hàng cây mới trồng trên đường đến trường.
- Dọn vệ sinh khu vực, vệ sinh lớp học.
b) Cách kể:
- Em đã làm việc tốt gì để góp phần bảo vệ môi trường?
- Việc tốt đó em làm ở đâu, vào lúc nào?
- Em đã làm việc tốt đó như thế nào ?
- Kết quả ra sao?
- Cảm nghĩ của em sau khi làm việc tốt đó.
Thứ sáu ngày 8 tháng 4 năm 2011
Tập làm văn
2/ Viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể lại việc làm trên.
Nói, viết về bảo vệ môi trường
Tiết học kết thúc!
Chúc quý thầy cô giáo sức khoẻ!