tai lieu boi duong thuong xuyen


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ninh Ngoc Ba
Ngày gửi: 20h:40' 04-11-2013
Dung lượng: 27.3 KB
Số lượt tải: 106
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD& ĐT THIỆU HOÁ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH THIỆU CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thiệu Chính, ngày 10 tháng 4 năm 2013

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013-2014
Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thượng Hiền
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiểu học
Chức vụ: Giáo viên
Tổ chuyên môn: 4 + 5
Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm: Giảng dạy và chủ nhiệm lớp 5B
Căn cứ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30, 31, 32, 33/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011và Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo; Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ công văn Số: 583/ PGDĐT - GDTX Về việc hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng thường xuyên giáo viên hè năm học 2012-2013 và định hướng xây dựng kế hoạch năm học 2013 -2014.
Căn cứ vào kế hoạch của Nhà trường và của Tổ Khối 4 + 5
Căn cứ vào khả năng, năng lực của bản thân, cá nhân tôi xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên hè năm học 2012 – 2013 và định hướng xây dựng kế hoạch năm học 2013 -2014 như sau :
I. Mục đích bồi dưỡng
- Tự trang bị kiến thức về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển giáo dục Tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục Tiểu học.
- Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân, nâng cao mức độ đáp ứng khả năng của bản thân với yêu cầu phát triển giáo dục Tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học.
- Nâng cao nhận thức, phấn đấu thực hiện tốt nội dung và nhiệm vụ được giao trong năm học 2012-2013.
II. Nội dung bồi dưỡng
1. Khối kiến thức bắt buộc
a. Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp Tiểu học áp dụng trong cả nước : Bộ GDĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục Tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục Tiểu học.
b. Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục tiểu học theo từng thời kỳ của mỗi địa phương theo quy định của Sở GD&ĐT Thanh Hoá.
2. Khối kiến thức tự chọn
Khối kiến thức tự chọn bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên.
Trong quá trình dạy học, bản thân tôi tự nhận thấy còn nhiều hạn chế trong cách vận dụng các phương pháp dạy học tích cực và còn bỡ ngỡ trong khi vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực nên lựa chọn nội dung bồi dưỡng TH15, TH16.
III. Kế hoạch và nội dung bồi dưỡng
Khối kiến thức bắt buộc do Sở GDĐT, Phòng GDĐT bồi dưỡng

Thời gian
Nội dung bồi dưỡng
Hình thức
thực hiện
Số tiết

Tháng 9/2013
- Công tác điều tra phổ cập, cách ghi sổ sách, nhập phần mềm phổ cập
- Học tập nhiệm vụ năm học

Tập huấn tại trường

Tập huấn tại trường
5

5

Tháng 10/2013
- Cách lập các loại kế hoạch, cách ghi hồ sơ đầu năm.
- XD các loại kế hoạch.
- Cách thực hiện dạy học thao mô hình trường Tiểu học mới .
- Sinh hoạt chuyên môn - hội giảng cấp trường.
- Bồi dưỡng kiến thức về văn hóa địa phương.
Tập huấn tại trường, học hỏi, trao đổi với đồng nghiệp
15

Tháng 11/2013
- Không ngừng tìm tòi về việc thực hiện công tác KĐCL GD.

- Học tập cách Soạn -Dạy giáo án điện tử.
- Hội thảo phương pháp lồng ghép bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán.


- Thăm lớp dự giờ đồng nghiệp về nội dung giao quyền tự chủ về nội dung và phương pháp dạy học.
- Bổ trợ thêm kĩ năng tin học.- Giải toán nâng cao, Tiếng Việt nâng cao.
- Học tập thêm