Thư mục

Hỗ trợ kĩ thuật

Hotline:
- (04) 66 745 632
- 01288 01 09 09
Email: hotro@violet.vn

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Dành cho Quảng cáo

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Kế hoạch bồi dương thường xuyên 13-14

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Thúy Hường
  Ngày gửi: 20h:39' 05-11-2013
  Dung lượng: 19.6 KB
  Số lượt tải: 26
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD-ĐT TP HÀ TĨNH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH ĐỒNG

  Số: …./KH-TH TĐ
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Thạch Đồng, ngày 06háng 09 năm 2013
  
  
  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
  NĂM HỌC 2013-2014

  Căn cứ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;

  Thực hiện công văn số 1507/SGDĐT – GDTX ngày 31/10/2012 của sở GD và ĐT Hà Tĩnh về Hướng dẫn kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, phổ thông và Giáo dục thường xuyên năm học 2012 – 2013;
  Căn cứ Công văn số 294/PGD&ĐT-CMTH ngày 14/11/2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tĩnh về Hướng dẫn kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Tiểu học;
  Căn cứ thực tế nhà trường, trường tiểu học Thạch Đồng để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên (sau đây gọi chung là giáo viên) năm học 2013-2014 như sau:
  I. Mục đích bồi dưỡng:
  - Trang bị kiến thức cho giáo viên về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.
  - Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên tiểu học với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
  - Nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện nội dung và nhiệm vụ năm học 2013-2014 cho giáo viên.
  II. Nội dung bồi dưỡng:
  1. Khối kiến thức bắt buộc:
  a. Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp tiểu học áp dụng trong cả nước (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 1): Bộ GDĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.
  b. Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục tiểu học theo từng thời kỳ của mỗi địa phương (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 2): Sở GDĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục tiểu học của địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án (nếu có) qui định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án.
  2. Khối kiến thức tự chọn:
  Khối kiến thức tự chọn (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 3): bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên.
  III. Nhiêm vụ cụ thể
  1. Về kiến thức:
  (GV cần nắm vững:
  - Mục tiêu, nội dung, chương trình của bậc TH nói chung và bộ môn, lớp cá nhân phụ trách nói riêng.
  - Dạy học đạt chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng theo chương trình của Bộ GD&ĐT; dạy học sát đối tượng. Coi trọng việc đổi mới phương pháp dạy học gắn với việc đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh; với các yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học; về khai thác sử dụng có hiệu quả đồ dùng thiết bị dạy học...
  - Gắn việc bồi dưỡng thừng xuyên với việc thực hiện các cuộc vận đông và phong trào, với việc thực hiện chủ trương từ đầu năm học: Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý, mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo,đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  - Công tác bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân, tổ chuyên môn phải đựơc lập kế hoạch cụ thể, rõ ràng, công khai và được kiểm tra đánh giá, nghiệm thu và lập hồ sơ lưu theo quy định.
  1.2. Về kỹ năng:
  - Áp dụng hiểu biết của mình để lập KH và
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  print