Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 10. Life on other planets

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Hồ Đình Chung
  Người gửi: Hoàng Hà (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:04' 20-04-2009
  Dung lượng: 2.1 MB
  Số lượt tải: 49
  Số lượt thích: 0 người
  Unit 10
  LIFE ON OTHER PLANETS
  Period 63:

  GETTING STARTED & LISTEN AND READ
  Teacher: Ho Dinh Chung
  School: THCS EaHu
  1. Warm – up:
  1. Warm – up:
  earthquake
  typhoon
  flood
  Tidal wave
  volcano
  tornado
  2. Getting Started:
  UFOs:
  Unidentified Flying Objects
  : vật thể bay không xác định
  Look at the pictures of UFOs (Unidentified Flying Objects). Ask and answer with a partner.
  Have you ever heard about UFOs ?
  Do you think they really exist ?
  c) Have you ever seen any films on UFOs ? What were they about ?
  a. Vocabulary:
  spacecraft (n)
  : tàu vũ trụ
  4. Listen and Read:
  - aircraft (n)
  : máy bay
  - meteor (n)
  : Sao băng
  - alien (n)
  : người hành tinh khác
  - weather balloon (n)
  : khinh khí cầu
  - spacecraft (n)
  - meteor (n)
  - alien (n)
  - ( to ) mistake
  - ( to ) capture
  a. Vocabulary:
  - evidence (n)
  - weather balloon (n)
  - aircraft (n)
  : tàu vũ trụ
  : máy bay
  : Sao băng
  : người hành tinh khác
  : khinh khí cầu
  : bằng chứng
  : nhầm, ngộ nhận
  : bắt giữ
  1. proof, support
  2. falling star, or shooting star
  3. unknown / strange people or things
  4. bringing together or gathering
  5. caught as a prisoner
  6. became impossible to see
  evidence
  meteor
  aliens
  collecting
  captured
  disappeared
  b) Find the words in the text having the following meanings.
  c) Gap – fill:
  1. .………………………………….or ………….......... can be mistaken for an alien spacecraft.
  2. In 1947, a pilot saw ……………………….........................
  ............................
  3.There were over …………………….. worldwide in 1952.
  4. In 1954, a woman and her children saw ..............................
  house.
  5. A farmer saw ……………………………………………………
  …..........................................…… in 1964.
  6. In 1971, two men..............................................................
  ....................................................................................
  7. A pilot ………………………………………………… in 1978.
  8. In 1981, a Frenchman reported ........................................
  …………………………………………. from his garden.

  An aircraft, a weather balloon
  a meteor
  nine large round objects traveling at about
  1,500 UFO sightings
  a UFO above their
  an egg-shaped object in one of his fields and
  also aliens collecting soil samples
  claimed they were captured by aliens and
  and his plane disappeared after sighting a UFO
  that he saw a plate-like device
  at a treetop 30 meters away
  2,800 meters an hour.
  taken aboard a spacecraft.
  d) Discussion: Ask and answer about UFOs.
  1.What do many scientists think about UFOs ?

  2. What kinds of UFOs did they see?


  3. What would you do if you saw a UFO?

  4. What do you want to know about UFOs?
  + I would take a photo if I saw it.
  + They don’t believe that UFOs are from other planets.
  + They saw large round objects, egg-shaped objects, , a plate- like device.
  + I want to know where they are from and why they come to our planet.
  6.Homework:
  1. Learn the vocabulary.
  2. Reread the text.
  3. Do exercises (a, b) page 84.
  4. Prepare: Speak – Listen (p.85, 86)
  Thank you
  See you again
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng