giao an thuc hanh ki nang song lop 4


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Dịu
Ngày gửi: 14h:52' 28-11-2013
Dung lượng: 7.2 KB
Số lượt tải: 348
Số lượt thích: 0 người
Thực hành kĩ năng sống
Bài 1 : Thái độ khi lắng nghe
I. Mục tiêu :
- Luôn chủ động và tích cực lắng nghe.
- Đồng cảm với người nói.
- Biết vận dụng điều đã học vào thực tế hàng ngày.
II. Các hoạt động dạy - học:
1. Ổn định tổ chức.
- Kiểm diện, hát đầu giờ.
2. Kiểm tra:
- Em làm gì khi gặp người khác?
- Nhận xét, đánh giá.
3. Dạy bài mới
Giới thiệu bài:
- GV giới thiệu bài.
- Ghi tiêu đề bài lên bảng.
HĐ 1. Lắng nghe chủ động
a, Chuẩn bị lắng nghe
- GV yêu cầu HS đọc tình huống.
- Yêu cầu HS thảo luận: Em cần chuẩn bị gì trước khi lắng nghe.
- HS làm bài tập trong SGK
- Chốt ý đúng
* Rút ra bài học
b. Tích cực nhiệt tình
- GV yêu cầu HS đọc tình huống.
- Yêu cầu HS thảo luận tình huống và làm bài tập trong SGK
- Chốt ý đúng
* Rút ra bài học
HĐ 2: Lắng nghe đồng cảm
a, Cấp độ lắng nghe
- Yêu cầu HS thảo luận: Theo em, lắng nghe để làm gì?
HS làm bài tập trong SGK
- Chốt ý đúng
* Rút ra bài học
b, Thể hiện sự đồng cảm
- HS đọc truyện SGK
- GV chốt ý: HD SGK
HĐ3: Luyện tập:
HS ghi lại cảm nhận của mình
4. Củng cố,
- Tại sao phải lắng nghe người khác?
- Khi lắng nghe em cần có thái độ như thế nào?HS nêuHS đọc tình huống.
HS thảo luận nhóm 4:
HS làm bài tập trong SGK

HS đọc bài học
HS đọc tình huống.
HS làm bài tập trong SGKHS nêu ý kiến của mình

HS làm bài tập trong SGK

HS đọc bài học


HS đọc truyện

Hs làm bài tập

-----------------------------------------------------------------

Thực hành kĩ năng sống
Bài 2 : Động viên , chăm sóc
I. Mục tiêu :
-Biết cách quan tâm , chia sẻ với những người xung quanh.
- Biết cách chăm sóc người thân trong gia đình.
- Biết vận dụng điều đã học vào thực tế hàng ngày.
II. Các hoạt động dạy - học:
1. Ổn định tổ chức.
- Kiểm diện, hát đầu giờ.
2. Kiểm tra:
- Em làm gì khi gặp người khác?
- Nhận xét, đánh giá.
3. Dạy bài mới
Giới thiệu bài:
- GV giới thiệu bài.
- Ghi tiêu đề bài lên bảng.
HĐ 1. Động viên
a, Đọc truyện: Cbú ếch điếc
- GV yêu cầu HS đọc truyện.
- Yêu cầu HS thảo luận:
+ Theo em, vì sao cần có lời động viên trong cuộc sống?
+ Em cần động viên người khác khi nào?
- HS làm bài tập trong SGK
- Chốt ý đúng
* Rút ra bài học
b. Động viên như thế nào?
Yêu cầu HS thảo luận tình huống và làm bài tập trong SGK
- GV yêu cầu HS đọc tình huống.
- Chốt ý đúng
HĐ 2: Chăm sóc người thân
a- Yêu cầu HS thảo luận: Em chăm sóc người ốm như thế nào?
HS làm bài tập tình huống trong SGK
- Chốt ý đúng
* Rút ra bài học
b, Luyện tập
- Hs làm bài luyện tập
HĐ3: Luyện tập:
HS ghi lại cảm nhận của mình
4. Củng cố,
- Em chăm sóc người thân như thế nào?HS nêu