Toán 2-CAC SO TU 101 DEN 110


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Dong Nghiep
Người gửi: Nguyễn Thơ Văn (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:05' 05-12-2013
Dung lượng: 901.0 KB
Số lượt tải: 70
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ CAM RANH
Trường Tiểu học Cam Lợi
Giáo viên: Võ Thị Mỹ Liễu
Môn toán lớp 2
Thứ sáu ngày 3 tháng 4 năm 2009
Toán
CÁC SỐ TỪ 101 ĐẾN 110
1
0
1
101
một trăm linh một
0
linh
1
0
2
102
một trăm linh hai
1
0
3
103
một trăm linh ba
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
4
104
một trăm linh bốn
5
6
105
106
107
109
108
110
7
8
9
0
một trăm linh năm
một trăm mười
0
linh
0
linh
0
linh
một trăm linh sáu
một trăm linh bảy
một trăm linh tám
một trăm linh chín
102
Mỗi số dưới đây ứng với cách đọc nào?
1
109
105
108
103
107
2
Số
?
101 102 ... 104 ... 106 ... ... 109 ...
103
105
107 108
110
3
<>=

?
101 ... 102 106 ... 109 102 ... 102 103 ... 101 105 ... 104 105 ... 105 109 ... 108 109 ... 110
Dãy A
101 ... 102 102 ... 102
Dãy B
106 ... 109 103 ... 101

105 ... 104 109 ... 108
< =
< >
> >

105 ... 105 109 ... 110
= <
4

a/ Viết các số 106, 108, 103, 105, 107 theo thứ tự từ bé đến lớn.b/ Viết các số 100, 106, 107, 105, 110, 103 theo thứ tự từ lớn đến bé
103, 105, 106, 107, 108
110, 107, 106, 105, 103, 100
Trò chơi : Ai nhanh ai đúng
109
105
110
107
1
2
3
4
Thứ sáu ngày 3 tháng 4 năm 2009 Toán
CÁC SỐ TỪ 101 ĐẾN 110
Chân thành cám ơn quý thầy cô