Toán 2-CAC SO TU 101 DEN 110


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Dong Nghiep
Người gửi: Nguyễn Thơ Văn (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:05' 05-12-2013
Dung lượng: 901.0 KB
Số lượt tải: 70
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ CAM RANH
Trường Tiểu học Cam Lợi
Giáo viên: Võ Thị Mỹ Liễu
Môn toán lớp 2
Thứ sáu ngày 3 tháng 4 năm 2009
Toán
CÁC SỐ TỪ 101 ĐẾN 110
1
0
1
101
một trăm linh một
0
linh
1
0
2
102
một trăm linh hai
1
0
3
103
một trăm linh ba
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
4
104
một trăm linh bốn
5
6
105
106
107
109
108
110
7
8
9
0
một trăm linh năm
một trăm mười
0
linh
0
linh
0
linh
một trăm linh sáu
một trăm linh bảy
một trăm linh tám
một trăm linh chín
102
Mỗi số dưới đây ứng với cách đọc nào?
1
109
105
108
103
107
2
Số
?
101 102 ... 104 ... 106 ... ... 109 ...
103
105
107 108
110
3
<>=

?
101 ... 102 106 ... 109 102 ... 102 103 ... 101 105 ... 104 105 ... 105 109 ... 108 109 ... 110
Dãy A
101 ... 102 102 ... 102
Dãy B
106 ... 109 103 ... 101

105 ... 104 109 ... 108
< =
< >
> >

105 ... 105 109 ... 110
= <
4

a/ Viết các số 106, 108, 103, 105, 107 theo thứ tự từ bé đến lớn.b/ Viết các số 100, 106, 107, 105, 110, 103 theo thứ tự từ lớn đến bé
103, 105, 106, 107, 108
110, 107, 106, 105, 103, 100
Trò chơi : Ai nhanh ai đúng
109
105
110
107
1
2
3
4
Thứ sáu ngày 3 tháng 4 năm 2009 Toán
CÁC SỐ TỪ 101 ĐẾN 110
Chân thành cám ơn quý thầy cô