Toan 5- Trang 114- THE TICH CUA MOT HINH


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thơ Văn (trang riêng)
Ngày gửi: 03h:27' 13-12-2013
Dung lượng: 7.4 MB
Số lượt tải: 91
Số lượt thích: 0 người
12/13/2013
1
Xin chào các thầy cô giáo
PHÒNG GD-ĐT TAM NÔNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ B
Giáo viên : Nguyễn Thơ Văn
12/13/2013
2
12/13/2013
3
Thứ s¸u ngày 29 tháng 1 năm 2010
Toán
Tiết 110: ThÓ tÝch cña mét h×nh
Ví dụ 1
Thể tích hình lập phương bé hơn thể tích hình hộp chữ nhật hay thể tích hình hộp chữ nhật lớn hơn thể tích hình lập phương.
12/13/2013
4
Thứ s¸u ngày 29 tháng 1 năm 2010
Toán
Tiết 110: ThÓ tÝch mét h×nh
Hình C gồm ...hình lập phương
Hình D gồm ...hình lập phương
Vậy thể tích hình C....Thể tích hình D
bằng
Ví dụ 2:
C
D
12/13/2013
5
Thứ s¸u ngày 29 tháng 1 năm 2010
Toán
Tiết 110: ThÓ tÝch mét h×nh
Ví dụ 3:
Vậy thể tích hình P = thể tích hình M + thể tích hình N
12/13/2013
6
Thứ s¸u ngày 29 tháng 1 năm 2010
Toán
Tiết 110: ThÓ tÝch mét h×nh
Ví dụ 4:
Vậy 2 hình có thể tích bằng
nhau, có thể có hình dạng
..nhau.
khác
12/13/2013
7
Thứ s¸u ngày 29 tháng 1 năm 2010
Toán
Tiết 110: ThÓ tÝch mét h×nh
Luyện tập:
Bài số 1 (115):
Trong hai hình dưới đây:
Hình A
- Số hình lập phương nhỏ trong: - hình A là:....
-hình B là....
-Thể tích hình B .. ...Thể tích hình A

16 hình
18 hình

Hình B

lớn hơn
12/13/2013
8
Thứ s¸u ngày 29 tháng 1 năm 2010
Toán
Tiết 110: ThÓ tÝch mét h×nh
Bài 2(115): Đếm số hình lập phương nhỏ trong mỗi hình, rồi so sánh thể tích hình (A) và hình (B)
Hình A
HìnhB
Số hình lập phương nhỏ trong hình (A) là:.....
Số hình lập phương nhỏ trong hình ( B) là.....
Thể tích hình (A)..thể tích hình (B)
45 hình
26 hình
>
12/13/2013
9
Thứ s¸u ngày 29 tháng 1 năm 2010
Toán
Tiết 110: ThÓ tÝch mét h×nhBài 3(115): Có 6 hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm. Hãy
xếp 6 hình lập phương đó thành hình hộp chữ nhật. Có
bao nhiêu cách xếp khác nhau?


12/13/2013
10
Cách 1
12/13/2013
11
Cách 2

12/13/2013
12
Cách 3
12/13/2013
13
Cách 4
12/13/2013
14
Cách 5


12/13/2013
15
Thứ s¸u ngày 29 tháng 1 năm 2010
Toán
Tiết 110: ThÓ tÝch mét h×nh
* Kết luận:
- Người ta dùng các hình ....... . để đo thể tích
hình
- Hai hình bằng nhau thì ...... bằng nhau.
- Hai hình có thể tích bằng nhau có thể có hình dạng
..... nhau.
lập phương
thể tích
khác