Toan 5- Trang 144- LUYEN TAP CHUNG (chuyen dong nguoc chieu)


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thơ Văn (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:41' 13-12-2013
Dung lượng: 408.5 KB
Số lượt tải: 43
Số lượt thích: 0 người
Toán 5 -LUYỆN TẬP CHUNG
PHÒNG GD-ĐT TAM NÔNG TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ B
Giáo viên: Nguyễn Thơ Văn
Thứ ba, ngày 16 tháng 3 năm 2010
TOÁN
?
* Viết số thích hợp vào ô trống
2,4
6
2
4,35
Thứ ba, ngày 16 tháng 3 năm 2010
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG
BÀI 1
a) Quãng đường AB dài 180km. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54 km/giờ, cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 36km/giờ. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ ô tô gặp xe máy?
1. Hoạt động 1 : ( cả lớp )
A
B
180km
Ô TÔ
56km/giờ
XE MÁY
34km/giờ
1 giờ
56km
1 giờ
34km
1 giờ
1 giờ
56km
34km
Hai xe gặp nhau
Thứ ba, ngày 16 tháng 3 năm 2010
TOÁN
Thứ ba, ngày 16 tháng 3 năm 2010
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG
Bài giải:
Sau mỗi giờ, cả ô tô và xe máy đi được quãng đường là:
54 + 36 = 90 (km)
Thời gian để ô tô gặp xe máy
180 : 90 = 2 (giờ)
Đáp số : 2 giờ
?
* Vậy muốn biết thời gian 2 xe gặp nhau (đi ngược chiều) ta làm thế nào?
* Ta lấy quãng đường chia cho tổng hai vận tốc
* Vậy muốn biết thời gian 2 xe gặp nhau (đi ngược chiều) ta làm thế nào?
* Ta lấy quãng đường chia cho tổng hai vận tốc
( t : thời gian để 2 xe gặp nhau, s : quãng đường, v1 : vận tốc xe thứ I, v2 : vận tốc xe thứ II )
Thứ ba, ngày 16 tháng 3 năm 2010
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG
2. Hoạt động 2 : ( cá nhân )
BÀI 1
b) Quãng đường AB dài 276km. Hai ô tô khởi hành cùng một lúc, một xe đi từ A đến B với vận tốc 42km/giờ, một xe đi từ B đến A với vận tốc 50km/giờ. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ hai ô tô gặp nhau?
Bài giải:
Sau mỗi giờ, hai ô tô đi được quãng đường là:
42 + 50 = 92 (km)
Thời gian để hai ô tô gặp nhau:
276 : 92 = 3 (giờ)
Đáp số : 3giờ
Thứ ba, ngày 16 tháng 3 năm 2010
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG
2. Hoạt động 2 : ( cá nhân )
Thứ ba, ngày 16 tháng 3 năm 2010
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG
3. Hoạt động 3 : ( nhóm )
Hai thành phố A và B cách nhau 135km. Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 42km/giờ. Hỏi sau khi khởi hành 2giờ 30 phút xe máy còn cách B bao nhiêu ki-lô-mét?
BÀI 4
A
B
135km
42km/giờ
? km
Bài giải:
Sau 2giờ30 phút xe máy đi được quãng đường là:
42 x 2,5 = 105 (km)
Xe máy còn cách B là:
135 - 105 = 30 (km)
Đáp số : 30 km
Thứ ba, ngày 16 tháng 3 năm 2010
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG
3. Hoạt động 3 : ( nhóm )
Đổi 2giờ30 phút = 2,5 giờ
Thứ ba, ngày 16 tháng 3 năm 2010
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG
Nhận xét, dặn dò :
Về nhà xem lại bài tập đã làm và làm thêm BT2, BT3 trang 145 SGK
KÍNH CHÀO THẦY CÔ