Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 25. Con cá

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Trương Thị Hồng Viên
  Ngày gửi: 09h:09' 12-02-2014
  Dung lượng: 3.8 MB
  Số lượt tải: 375
  Số lượt thích: 0 người
  VỀ DỰ GIỜ LỚP 1C
  NĂM HỌC 2012 - 2013
  chào mừng các thầy giáo,cô giáo
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  BÀI 25: Con cá
  Hoạt động 1: Quan sát tranh
  Cá trôi
  Cá quả ( cá chuối)
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  BÀI 20: Con cá
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Hoạt động 1: Quan sát tranh
  Cá rô phi
  Cá diếc
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  BÀI 25: Con cá
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Cá sống ở ao, hồ, sông, suối….
  Hoạt động 1: Quan sát tranh
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Cá sống ở biển.
  BÀI 25: Con cá
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  BÀI 25: Con cá
  Cá chép
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Hoạt động 2: Thảo luận

  Đầu
  Mình
  Vây
  Đuôi
  BÀI 25: Con cá
  Cá có các bộ phận chính là: đầu, mình, vây và đuôi.
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  BÀI 25: Con cá
  Hoạt động 2: Thảo luận
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Hoạt động 2: Thảo luận
  BÀI 25: Con cá
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Kéo vó
  Kéo lưới
  BÀI 25: Con cá
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Nơm cá
  Quăng lưới
  Câu cá
  BÀI 25: Con cá
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  BÀI 25: Con cá
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Hoạt động 3: Ích lợi của cá
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  BÀI 25: Con cá
  Cá được dùng làm thức ăn.
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  BÀI 25: Con cá
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Cá nóc
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  BÀI 25: Con cá
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Một số loài cá được dùng để làm thuốc
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  BÀI 25: Con cá
  Một số loài cá làm cảnh.
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  - Cá sống ở ao, hồ, sông, suối… và biển.
  - Cá gồm có các bộ phận chính là: đầu, mình, vây và đuôi.
  - Cá được dùng làm thức ăn, làm thuốc và làm cảnh.
  BÀI 25: Con cá
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  BÀI 25: Con cá
  ĐÚNG GIƠ Đ, SAI GIƠ S
  Cá sống trên bờ.
  S
  Cá có các bộ phận chính là: đầu, mình, vây và đuôi.
  Đ
  S
  Cá thở bằng bụng.
  Cá được dùng làm thức ăn, làm thuốc và làm cảnh.
  Đ
  Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  BÀI 25: Con cá
  KÍNH CHÚC CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO
   
  Gửi ý kiến