Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 10. Hòa bình cho bé

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vủ Hương Anh
  Ngày gửi: 15h:17' 25-02-2014
  Dung lượng: 2.1 MB
  Số lượt tải: 150
  Số lượt thích: 0 người
  KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ GIÁO
  VÀ CÁC EM HỌC SINH
  Môn: Âm nhạc

  Ngu?i thực hiện:Vu Th? Huong Anh
  Thứ 5 ngày 14 tháng 3 năm 2014
  Âm nhac
  1. KiÓm tra bµi cò:
  Quan sát các hình ảnh trên các em nhớ đến bài hát nào đã học?
  Bài hát Quả của tác giả: Xanh Xanh.
  Thứ 5 ngày 14 tháng 3 năm 2014
  Âm nhac
  Bức tranh có những hình ảnh nào?
  Thø 5 ngµy 14 th¸ng 3 n¨m 2014


  Thứ 5 ngày 14 tháng 3 năm 2013
  Âm nhac
  Học hát bài: Hoà bình cho bé

  Nhạc và lời:Huy Trân
  Thứ 5 ngày 14 tháng 3 năm 2014
  m nh?c

  Học hát bài: Hoà bình cho bé
  Nhạc và lời Huy Trân
  Nghe hát mẫu
  Thứ 5 ngày 14 tháng 3 năm 2013
  m nh?c
  Luyện âm : Lạ là la
  Học hát bài: Hoà bình cho bé
  Nhạc và lời Huy Trân
  Thứ 5 ngày 14 tháng 3 năm 2014
  Âm nhac
  Học hát bài: Hoà bình cho bé
  Nhạc và lời:Huy Trân
  Đọc lời ca:
  Cờ hoà bình bay phấp phới
  Giữa trời xanh biếc xanh.
  Kìa đàn bồ câu trắng trắng,
  Mắt tròn xoe hiền hoà.
  Hoà bình là tia nắng ấm,
  Thắm hồng môi bé xinh.
  Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát
  Tay vòng tay bé ngoan.


  Thứ 5 ngày 14 tháng 3 năm 2014
  Âm nhạc
  Ho bnh cho b
  Nhc v li Huy Trn
  Dy ht tng cu:
  C ho bnh bay php phíi
  Gia tri xanh bic xanh.
  Ka n b cu trng trng,
  Mt trn xoe hiỊn ho.
  Ho bnh l tia nng m,
  Thm hng mi b xinh.
  Nhp nhng cng ct ting ht
  Tay vng tay b ngoan.

  Thứ 5 ngày 14 tháng 3 năm 2014
  Âm nhac
  Dạy hát kết hợp gõ đệm
  Cờ hoà bình bay phấp phới
  x x x x x x
  Giữa trời xanh biếc xanh.
  x x x x x
  Kìa đàn bồ câu trắng trắng
  x x x x x x
  Mắt tròn xoe hiền hoà.
  x x x x x
  Hoà bình là tia nắng ấm
  x x x x x x
  Thắm hồng môi bé xinh
  x x x x x
  Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát
  x x x x x x
  Tay vòng tay bé ngoan.
  x x x x x
  Học hát bài: Hoà bình cho bé
  Nhạc và lời:Huy Trân
  Thứ 5 ngày14 tháng 3 năm 2014
  m nh?c
  Học hát bài:Hoà bình cho bé
  Nhạc và lời:Huy Trân

  Hát kết hợp vận động phụ hoạ
  Thứ 5 ngày 14 tháng 3 năm 2014

  Trò chơi hát theo nguyên âm: A - O - U - I
  Cờ hoà bình bay phấp phới giữa trời xanh biếc xanh
  A A A A A A A A A A A
  Kìa đàn bồ câu trắng trắng mắt tròn xoe hiền hoà
  O O O O O O O O O O O
  Hoà bình là tia nắng ấm thắm hồng môi bé xinh
  U U U U U U U U U U U
  Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát tay vòng tay bé ngoan
  I I I I I I I I I I I
  7
  7
  Cờ hoà bình bay phấp phới . Giữa trời xanh biếc
  Hoà bình là tia nắng ấm . Thắm hồng môi bé
  xanh. Kìa đàn bồ câu trắng trắng
  xinh. Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát.
  Mắt tròn xoe hiền hoà...
  tay vòng tay bé ngoan.
  :
  b
  b
  b
  Hoà bình cho bé
  Nhạc và lời Huy Trân
  Häc h¸t bµi: Hoµ b×nh cho bÐ
  Nh¹c vµ lêi:Huy Tr©n
  Thứ 5 ngày 14 tháng 3 năm 2014
  Âm nhac
  Tiết học đến đây đã kết thúc
   
  Gửi ý kiến