Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 24. Đề tài Ước mơ của em

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Tình
Ngày gửi: 20h:01' 29-03-2014
Dung lượng: 9.4 MB
Số lượt tải: 324
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy cô
về dự giờ thăm lớp
Giáo viên: Trần Thị Tình
Tiết 21-BI 24
ĐỀ TÀI ƯỚC MƠ CỦA EM
Bước 1. Tìm và chọn nội dung đề tài
Nêu néi dung của các bức tranh và nội dung chÝnh n»m ë vÞ trÝ nµo trong tranh?
Nhận xét về bố cục trong tranh?
Bước 2: Tìm bố cục, sắp xếp mảng chính- phụ
Bước 3: Vẽ hình
Bước 4: Vẽ màu
Ví dụ: Làm cô giáo nuôi dạy trẻ
Bước 1. Chọn nội dung đề tài
Hãy nêu tên và sắp xếp thứ tự các bước tiếp theo?
Bước 1. Chọn nội dung đề tài
Ví dụ: Làm cô giáo nuôi dạy trẻ
Bước 4
Vẽ màu
Bước 3
Vẽ hình
Bước 2
Tìm bố cục, sắp xếp mảng hình chính- phụ
Ước mơ : môi trường mãi màu xanh
Bài vẽ của học sinh
BÀI VẼ CỦA HỌC SINH
Thực hành
Veõ moät böùc tranh Ñeà taøi veà
Ước mơ của em

Yêu cầu:
Khổ giấy: A4.
Màu sắc: Tự chọn.
Tiêu chí đánh giá


- Nội dung
- Bố cục
- Hình vẽ
- Màu sắc
Về nhà:


- Hoàn thiện bài vẽ.
Vẽ thêm bài vẽ thể hiện
ước mơ của mình
Đọc và chuẩn bị bài mới:
Sơ lược về mĩ thuật hiện phương Tây
Cuối TK XIX đầu TK XX
Tìm hiểu về các trường phái MT
Phương Tây.
 
Gửi ý kiến