Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 -1953)

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Vị
  Ngày gửi: 10h:29' 19-10-2014
  Dung lượng: 4.1 MB
  Số lượt tải: 224
  Số lượt thích: 1 người (Lê Văn Tuấn)
  GV: Nguyeãn Thò Thu Söông
  Toå: Söû – Ñòa – Coâng daân
  Chào mừng quý thầy cô về dự
  h?i giảng giáo viên giỏi cấp trường
  TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ
  Trường thcs nguyễn văn cừ
  BÀI GIẢNG LỊCH SỬ LỚP 9
  Tập thể lớp 96 kính chào thầy cô
  Câu hỏi: Trình bày k?t qu? c?a chiến dịch Việt Bắc năm 1947? Phân tích ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc?
  Trả lời:
  K?t qu?:Đại bộ phận quân pháp rút khỏi Việt Bắc. Căn cứ
  Việt Bắc được bảo toàn,bộ đội chủ lực của ta ngày càng trưởng thành
  Ý nghĩa:
  - Căn cứ địa Việt Bắc được giữ vững
  - Trung ương Đảng cơ quan đầu não được an toàn
  Bộ đội chủ lực trưởng thành nhanh chóng
  -Làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của Pháp, buộc chúng đánh lâu dài với ta
  Kiểm tra bài cũ
  Tiết 33 - Bài 26
  BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 - 1953)
  I. Hoàn cảnh, diễn biến và kết quả của chiến dịch biên giới 1950.
  II. Âm mưu đẩy mạnh xâm lược Đông Dương của Pháp
  III. Nội dung đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng 2/1951
  Tiết 33 - Bài 26
  BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 - 1953)
  I. CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU - ĐÔNG 1950:
  1/ Hoàn cảnh lịch sử mới:
  Sau chieán dòch Vieät Baéc naêm 1947 ta coù nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi ntn?
  Cách mạng Trung Quốc giành được thắng lợi
  Liên Xô và các nước dân chủ nhân dân công nhận và đặt quan hệ ngoại giao
  Nhân dân Pháp phản đối chiến tranh ở Việt Nam. Nước Pháp ngày càng lệ thuộc Mĩ
  Các nước công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nước
  Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, năm 1950.
  Nhân dân Pháp biểu tình đòi thực dân Pháp
  chấm dứt chiến tranh ở Việt nam
  Tiết 33 - Bài 26
  BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 - 1953)
  I. CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU - ĐÔNG 1950:
  1/ Hoàn cảnh lịch sử mới:
  - Cách mạng mạng Trung Quốc thắng lợi, tình hình thế giới và Đông Dương có lợi cho ta.
  -Pháp liên tiếp bị thất bại trên chiến trường. Mĩ ngày càng can thiệp sâu vào Đông Dương

  2/ Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc:
  a) Âm mưu của Pháp:
  Sau khi nhận viện trợ của Mỹ, Pháp có âm mưu gì?
  Cao Bằng
  Đông Khê
  Thất Khê
  Na Sầm
  Đình Lập
  Lạng Sơn
  Hành lang Đông Tây
  Tiết 33 - Bài 26
  BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 - 1953)
  I. CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU - ĐÔNG 1950:
  1/ Hoàn cảnh lịch sử mới:
  2/ Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc:
  a) Âm mưu của Pháp:
  Thực hiện "kế hoạch Rơve" ? khóa chặt biên giới Việt - Trung
  Thiết lập "Hành lang Đông-Tây"
  - Chuẩn bị tấn công quy mô lớn lên Việt Bắc lần 2
  Tiết 33 - Bài 26
  BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 - 1953)
  I. CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU - ĐÔNG 1950:
  1/ Hoàn cảnh lịch sử mới:
  2/ Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc:
  a) Âm mưu của Pháp:
  b) Chủ trương của ta:
  Đảng ta có chủ trương gì để đối phó với âm mưu và hành động của Pháp?
  Tại sao Đảng ta mở chiến dịch biên giới Thu-Đông 1950?
  Đảng ta quyết định mở chiến dịch Biên Giới thu đông 1950
  Nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, khai thông biên giới, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc
  Tiết 33 - Bài 26
  BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 - 1953)
  I. CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU - ĐÔNG 1950:
  1/ Hoàn cảnh lịch sử mới:
  2/ Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc:
  a) Âm mưu của Pháp:
  b) Chủ trương của ta:
  Ta quyết định mở chiến dịch biên giới Thu-Đông 1950
  ->Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, khai thông biên giới, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc
  Tiết 33 - Bài 26
  BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 - 1953)
  I. CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU - ĐÔNG 1950:
  1/ Hoàn cảnh lịch sử mới:
  2/ Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc:
  a) Âm mưu của Pháp:
  b) Chủ trương của ta:
  c) Diễn biến:
  NGÀY 16/9/1950 TA TẤN CÔNG ĐÔNG KHÊ
  NGÀY 22/10/1950 QUÂN PHÁP RÚT KHỎI ĐƯỜNG SỐ 4
  SÁNG 18/9/1950 TA TIÊU DIỆT CỨ ĐIỂM ĐÔNG KHÊ
  LƯỢC ĐỒ CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU ĐÔNG 1950
  Tiết 33 - Bài 26
  BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 - 1953)
  I. CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU - ĐÔNG 1950:
  1/ Hoàn cảnh lịch sử mới:
  2/ Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc:
  a) Âm mưu của Pháp:
  b) Chủ trương của ta:
  c) Diễn biến:
  -Sáng 18/9/1950 quân ta tiêu diệt Đông Khê, hệ thống phòng ngự trên đường số 4 bị lung lay.
  -Ngày 22/10/1950 quân Pháp rút khỏi đường số 4
  Giải phóng tuyến biên giới dài 750 km với 35 vạn dân, đưa cuộc kháng chiến của ta sang giai đoạn mới
  Nêu kết quả và ý nghĩa của chiến dịch biên giới thu đông năm 1950?
  Tiết 33 - Bài 26
  BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 - 1953)
  I. CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU - ĐÔNG 1950:
  1/ Hoàn cảnh lịch sử mới:
  2/ Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc:
  a) Âm mưu của Pháp:
  b) Chủ trương của ta:
  c) Diễn biến:
  d) Kết quả -ý nghĩa:
  -Giải phóng tuyến biên giới dài 750 km với 35 vạn dân.
  -Làm phá sản kế hoạch "Rơ-Ve" của Pháp
  -Chiến dịch biên giới kết thúc thắng lợi đã đưa cuộc kháng chiến của ta sang giai đoạn mới

  Hồ chủ tịch quan sát mặt trận Đông Khê
  Bác Hồ quan
  sát chiến dịch
  Nơi ở của Bác Hồ ở chiến dịch biên giới 1950
  Phẩm chất đạo đức nào của Bác được thể hiện qua tranh?
  -tinh thần yêu nước , không sợ gian khổ, hy sinh ,sát cánh cùng quân dân chiến đấu
  -Giản dị
  Với một lòng yêu nước nồng nàn, chủ tịch Hồ Chí Minh không quản ngại gian khó, hy sinh, Bác đã cùng với quân dân sát cánh bên nhau trong chiến đấu với mong muốn đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi đất nước giành lại tự do cho dân tộc.Tình cảm của Bác đối với bộ đội như tình cha con.
  Là nhà lãnh đạo của 1 nước nhưng Bác rất giản dị, bình thường trong những bộ đồ đã bạc màu, ngay cả nơi làm việc của Bác cũng đơn sơ. Trước những hình ảnh đó chúng ta vô cùng xúc động và rất tự hào về Bác. Ta nguyện với lòng mình phải phấn đấu làm theo tấm gương của Bác.
  Câu hỏi thảo luận nhóm
  So sánh sự khác nhau giữa chiến dịch Biên giới năm 1950 với chiến dịch Việt Bắc năm 1947?
  Gợi ý:Hoàn cảnh, ý nghĩa
  Đáp án  II.ÂM MUU D?Y M?NH CHI?N TRANH XÂM LU?C DÔNG DUONG C?A TH?C dâN PHáp.
  Tiết 33 - Bài 26
  BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 - 1953)
  I. CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU - ĐÔNG 1950:
  Hình ảnh này liên quan đến sự kiện nào?
  Eisenhower - Zhukov - Montgomery - Jean de Lattre de Tassigny
  Hiệp định phòng thủ chung đông dương của Mĩ và Pháp 23/12/1950
  Sau thất bại trong chiến dịch biên giới, Thực Dân Pháp và can thiệp Mĩ có âm mưu gì ở Đông Dương?
  -Pháp thực hiện kế hoạch Đờ Lát đờ tát x nhi nhằm bình đinh vùng tạm chiếm, kết hợp phản công và tấn công ta
  -Mĩ can thiệp sâu vào Đông Dương, từng bước thay chân Pháp
  II.ÂM MUU D?Y M?NH CHI?N TRANH XÂM LU?C DÔNG DUONG C?A TH?C dâN PHáp.
  -Th?c dân Pháp âm muu giành l?i quy?n ch? d?ng chi?n lu?c dã m?t. Đ? ra k? ho?ch D? Lát đ? Tát xi-nhi
  (12/1950), g?p rút xây d?ng l?c lu?ng, bình d?nh vùng t?m chi?m.
  -M? tang cu?ng vi?n tr? cho Pháp,và t?ng bu?c thay chân Pháp.

  Tiết 33 - Bài 26
  BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 - 1953)
  I. CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU - ĐÔNG 1950:
  Theo em sự câu kết của Pháp và Mĩ có tác động đến cuộc kháng chiến của ta hay không? Vì sao
  Có, gây nhiều khó khăn cho cuộc kháng chiến của ta,
  II.ÂM MUU D?Y M?NH CHI?N TRANH XÂM LU?C DÔNG DUONG C?A TH?C dâN PHáp.
  Tiết 33 - Bài 26
  BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 - 1953)
  I. CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU - ĐÔNG 1950:
  III. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOaøn QUỐC LẦN II CỦA ĐẢNG (2- 1951)
  -
  -Ñaët quan heä ngoaïi giao vôùi nhieàu nöôùc
  -Thaéng lôïi trong chieán dòch bieân giôùi
  -Phaùp vaø Mó caâu keát vôùi nhau
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần II diễn ra trong hoàn cảnh nào?
  Em hãy nêu nội dung cơ bản Đại hội ?
  -Thông qua "báo cáo chính trị ",báo cáo "bàn về CM Việt Nam"
  -Đưa đảng ra hoạt động công khai và đổi tên đảng lao động Việt Nam
  -Bầu ban chấp hành T.Ư và bội chính trị

  NOÄI DUNG CHÍNH CUÛA ÑAÏI HOÄI (2/1951)

  Trường Chinh
  Tổng bí thư của Đảng
  ►Baàu Ban chaáp haønh Trung Öông vaø Boä Chính Trò

  ►Thoâng qua baùo caùo chính trò cuûa Hoà Chí Minh, vaø baùo caùo baøn veà CM Vieät Nam cuûa Tröôøng Chinh
  ?Đưa đảng ra hoạt động công khai và lấy tên Đảng Lao Động Việt Nam
  Chủ tịch Hồ Chí Minh
  đọc Báo cáo chính trị
  tại Đại hội II
  - D?i h?i dđ?i bi?u l?n II(2- 1951) h?p t?i Chiêm Hóa
  (Tuyên Quang)
  -Nội dung:SGK/113
  Tiết 33 - Bài 26
  BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 - 1953)
  II.ÂM MUU D?Y M?NH CHI?N TRANH XÂM LU?C DÔNG DUONG C?A TH?C dâN PHáp.
  I. CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU - ĐÔNG 1950:
  III. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOaøn QUỐC LẦN II CỦA ĐẢNG (2- 1951)
  Đại hội có ý nghĩa như thế nào?
  Đánh d?u bu?c tru?ng thành c?a D?ng, thúc dđ?y cu?c kháng chi?n ch?ng Pháp dđ?n th?ng l?i.
  + D?i h?i d?i bi?u l?n II(2- 1951) h?p t?i Chiêm Hóa
  (Tuyên Quang)
  -Nội dung:SGK/113
  +Ý nghĩa: Đánh dấu bước trưởng thành của Đảng,thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi
  Tiết 33 - Bài 26
  BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 - 1953)
  II.ÂM MUU D?Y M?NH CHI?N TRANH XÂM LU?C DÔNG DUONG C?A TH?C dâN PHáp.
  I. CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU - ĐÔNG 1950:
  III. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOaøn QUỐC LẦN II CỦA ĐẢNG (2- 1951)
  BÀI TẬP CỦNG CỐ
  Hãy chọn câu đúng
  Ngày 18/9/1950. Quân ta tiêu di?t Đông Khê
  Ngày 22/ 10/1950. Quân Pháp rút kh?i dđu?ng s? 4.
  Dại h?i dđ?i bi?u toàn quốc l?n II di?n ra
  vào tháng 3/1950.
  Sau chi?n d?ch Biên Giới năm 1950, so sánh tương quan lực lượng bắt đầu có lợi cho ta.
  a
  b
  c
  d
  Đúng
  Đúng
  Sai
  Đúng
  DẶN DÒ
  Về nhà học bài phần I,II. Làm bài tập bản đồ
  Chuẩn bị các phần tiếp theo:IV,V, trả lời 2 câu hỏi sgk/118
  -Nêu những thành tựu đạt được trong phát triển hậu phương từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần II
  -Để giữ vững thế chủ động trên chiến trường ,ta có những hành động nào?-
  Tiết 33 - Bài 26
  BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC
  CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 - 1953)
  I. CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU - ĐÔNG 1950:
  1/ Hoàn cảnh lịch sử mới:
  - Cách mạng mạng Trung Quốc thắng lợi, tình hình thế giới và Đông Dương có lợi cho ta.
  -Pháp liên tiếp bị thất bại trên chiến trường. Mĩ ngày càng can thiệp sâu vào Đông Dương
  2/ Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc:
  a) Âm mưu của Pháp: -Thực hiện "kế hoạch Rơve" ? khóa chặt biên giới Việt - Trung
  -Thiết lập "Hành lang Đông-Tây"
  - Chuẩn bị tấn công quy mô lớn lên Việt Bắc lần 2
  b) Chủ trương của ta: 6/1950 ta quyết định mở chiến dịch biên giới Thu-Đông 1950 ->Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, khai thông biên giới, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc
  c) Diễn biến: -Sáng 18/9/1950 quân ta tiêu diệt Đông Khê, hệ thống phòng ngự trên đường số 4 bị lung lay.
  -Ngày 22/10/1950 quân Pháp rút khỏi đường số 4
  d) Kết quả -Ý nghĩa: -Giải phóng tuyến biên giới dài 750 km với 35 vạn dân.
  -Làm phá sản kế hoạch "Rơ-Ve" của Pháp
  -Chiến dịch biên giới kết thúc thắng lợi đã đưa cuộc kháng chiến của ta sang giai đoạn mới
  II.ÂM MUU D?Y M?NH CHI?N TRANH XÂM LU?C DÔNG DUONG C?A TH?C DÂN PHÁP
  -Th?c dân Pháp âm muu giành l?i quy?n ch? d?ng chi?n lu?c dã m?t. Đ? ra k? ho?ch D? Lát đ? Tát xi-nhi
  (12/1950), g?p rút xây d?ng l?c lu?ng, bình d?nh vùng t?m chi?m.
  -M? tang cu?ng vi?n tr? cho Pháp,và t?ng bu?c thay chân Pháp.
  III. D?I H?I D?I BI?U TOàn QU?C L?N II C?A D?NG (2- 1951)
  + D?i h?i d?i bi?u l?n II(2- 1951) h?p t?i Chiêm Hóa (Tuyên Quang). Nội dung:SGK/113
  +Ý nghĩa: Đánh dấu bước trưởng thành của Đảng,thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi
  No_avatarf

  chào vi

  No_avatarf

  cô là NgọcCau mày

  No_avatarf

  xin thứ lỗi cho em vì nghe còn cô nó bấm lộn ấy mà cô là nữ mà 

  No_avatarf

  con cô học lop 12

  nó đang on bai ma 

  No_avatarf

  mà em buồn ngu à

  No_avatarf

  cô tên là Ngọc giám đốc cơ sở 

  No_avatarf

  em có con chua

  co gia dinh chua

  No_avatarf

  chào em em làm giao vien a

   

   
  Gửi ý kiến