Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Thi GVG 2012

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Xuân Hoà (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:45' 04-02-2015
  Dung lượng: 5.9 MB
  Số lượt tải: 43
  Số lượt thích: 0 người
  TRU?NG TRUNG C?P KINH T? HA N?I
  GV : Vu xuan hoa
  Gdct
  NĂM HỌC 2012 - 2013
  Chào mừng Quý Thầy Cô về dự giờ thăm lớp!
  1
  2
  3
  4
  Đ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (3-1982)
  của Đảng có bao nhiêu đại biểu ?
  1
  CÂU HỎI SỐ 1
  Đ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  CÂU HỎI SỐ 2
  2
  Đ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Đại hội V đã xác định chúng ta đang ở giai đoạn lịch sử nào ?
  3
  CÂU HỎI SỐ 3
  Giai đoạn đầu tiên của thời kỳ quá độ
  Đã ở chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ
  Chúng ta đang ở chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ
  Đang trên chặng đường đầu tiên đi lên chủ nghĩa xã hội
  Đ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (3-1982) đã xác định :
  4
  CÂU HỎI SỐ 4


  Chương III – Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
  III.Đường lối đổi mới toàn diện đất nước (1986 - nay)
  1.Khái quát tiến trình đổi mới (1986 - nay):
  a.Thời kỳ từ 1986 đến 1996:

  *Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986)

  Nội dung của Đại hội VI – 12/1986
  Phương hướng, nhiệm vụ
  Mục tiêu cụ thể
  Chủ trương đổi mới
  4 bài học kinh nghiệm
  Cơ sở lý luận: Quy luật LLSX- QHSX
  Quyết tâm đổi mới
  Đánh giá đúng
  Nhìn thẳng vào sự thật,nói rõ sự thật
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng diễn ra trong hoàn cảnh nào ?
  Trong nước :
  Khủng hoảng kinh tế.

  Quốc tế :
  Cách mạng Khoa học kỹ thuật trở thành xu thế thế giới.
  Khủng hoảng ở Liên Xô &Đông Âu
  Hoàn cảnh
  Lịch sử
  ĐỔI MỚI
  Nguyên nhân nào gây nên tình trạng trên ?
  Đại hội VI - 1986
  Tổng Bí thư: Nguyễn Văn Linh (1915 – 1998)
  “Người của thời đổi mới”
  “Những việc cần làm ngay”
  NVL
  Phương châm của Đại hội VI
  “Đổi mới” là gì ?
  Lĩnh vực nào được Đảng ta coi là trọng tâm của đổi mới ?
  Đổi mới kinh tế
  Bài học kinh nghiệm của Đại hội VI - 1986
  Lấy dân làm gốc
  Xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luât khách quan
  Sức mạnh dân tộc + sức mạnh thời đại
  D
  Chăm lo công tác xây dựng Đảng
  Hãy nêu những bài học kinh nghiệm mà Đảng ta đúc rút từ Đại hội VI ?
  Nhiệm vụ của chặng đường đầu tiên
  1
  Ổn định mọi mặt kinh tế - xã hội
  3
  Tập trung mọi nguồn lực => Phát triển sản xuất
  2
  Xây dựng tiền đề cho công nghiệp hóa
  Mục tiêu cụ thể (trước mắt)
  U
  Sản xuất đủ tiêu dùng & có tích lũy
  Tạo cơ cấu kinh tế để phát triển LLSX
  Tạo chuyển biến tốt về mặt xã hội
  Đảm bảo quốc phòng, an ninh
  Giữ vững ổn định chính trị
  Phương hướng, nhiệm vụ của Đại hội VI (1986)
  KHKT
  QHSX mới
  Công nghiệp hóa XHCN ở chặng đường đầu tiên
  Thị trường
  KT đối ngoại
  QP-AN
  CT ổn định
  Xây dựng Đảng
  Tổng kết Đại hội VI - 1986
  Quan điểm mới của Đại hội VI -1986
  QHSX
  mới
  QL
  LLSX-
  QHSX
  Đánh giá thành công của Đại hội VI
  đáp ứng yêu cầu bức thiết của nhân dân, đi nhanh vào cuộc sống thúc đẩy nhanh đất nước phát triển.
  đánh dấu sự trưởng thành của Đảng ta về lý luận và thực tiễn
  mở đầu công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ của cách mạng nước ta
  "Đại hội kế thừa và quyết tâm đổi mới, đoàn kết tiến lên của Đảng”
  ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN
  NHƯNG GIỮ VỮNG MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC
  ĐỔI MỚI NHƯNG
  KHÔNG ĐỔI MÀU
  Mục tiêu
  chủ nghĩa
  xã hội
  Nguyên tắc
  CN Mác Lênin
  và tư tưởng HCM

  THÀNH TỰU NỔI BẬT CỦA 5 NĂM ĐỔI MỚI (1986 – 1990)

  1989, đã
  xuất khẩu
  1,5 triệu
  tấn gạo
  LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
  THÀNH TỰU KẾ HOẠCH 5 NĂM (1986 – 1990)


  Sản xuất
  hàng gốm sứ
  Nhà máy dệt
  Sản xuất
  bao bì
  Sản xuất
  hàng tiêu dùng
  THÀNH TỰU KẾ HOẠCH 5 NĂM (1986 – 1990)
  Sản
  xuất
  hàng
  xuất
  khẩu
  NHỮNG THÀNH TỰU SAU ĐỔI MỚI
  Bảng so sánh một số kết quả kinh tế trước và sau
  công cuộc đổi mới  “Những thành tựu nói trên chứng tỏ đường
  lối đổi mới do Đại hội VI đề ra là đúng đắn,
  bước đi của công cuộc đổi mới về cơ bản
  là phù hợp.”
  (Đại hội VII)
  Thiếu ăn, nhập khẩu.
  Khan hiếm.
  Mất cân đối.
  Tăng nhanh.
  Bao cấp.
  Cồng kềnh, quan liêu.
  Sắp xếp lại, phát huy dân chủ.
  Hình thành nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần.
  Kiềm chế được một bước đà lạm phát.
  Cân bằng xuất - nhập khẩu.
  Dồi dào, đa dạng, lưu thông tương đối thuận lợi, tiến bộ về mẫu mã và chất lượng.
  Đáp ứng nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu.
  Add your company slogan
  Thank You !
  Công cuộc cải tổ ở Liên Xô
  1945
  1950
  1970
  1991
  Diagram
  Title
  Add Your Text
  Add Your Text
  Add Your Text
  Add Your Text
  Add Your Text
  Add Your Text
  Diagram
  Text
  Text
  Text
  Add Your
  Title Text

  Text 1
  Text 2
  Text 3
  Text 4
  Text 5
  Add Your
  Title Text

  Text 1
  Text 2
  Text 3
  Text 4
  Text 5
  Text
  Text
  Block Diagram
  3-D Pie Chart
  Marketing Diagram
  Add Your Text
  Add Your Text
  Add Your Text
  Add Your Text
  Add Your Text
  Text
  Text
  Text
  Text
  Text
   
  Gửi ý kiến