Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Mến
  Ngày gửi: 20h:43' 12-03-2015
  Dung lượng: 1.3 MB
  Số lượt tải: 471
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG
  KÍNH CHÀO CÁC EM HỌC SINH
  LỚP 8B
  Câu hỏi:
  1. Nguyên tử khối là gì?
  2. Đơn vị cacbon được quy ước như thế nào?
  3. Dựa vào đâu để so sánh sự nặng nhẹ của các nguyên tử?
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.
  Một đơn vị cacbon bằng 1/12 khối lượng của một nguyên tử cacbon.
  Dựa vào nguyên tử khối của các nguyên tố ta có thể so sánh sự nặng nhẹ của các nguyên tử.
  ĐÁP ÁN
  Chất
  được tạo nên
  từ đâu ?
  Chất
  được tạo nên
  từ nguyên tử
  Mỗi loại nguyên tử
  là một nguyên tố hoá học.
  Vậy có thể nói Chất được tạo nên từ đâu ?
  Chất được tạo nên từ nguyên tố hoá học
  1. Don ch?t l gỡ ?
  Đơn chất và hợp chất – phân tử.
  Băi 6:
  B?c
  Nhụm
  Luu hu?nh
  Khớ Hidrụ
  Mg
  S
  H
  Ti?t: 8
  Magiê
  Em hãy quan sát bảng sau
  B?c
  Nhụm
  Luu hu?nh
  Khớ Hidrụ
  Mg
  S
  H
  Magiê
  Cỏc ch?t ny cú d?c di?m gỡ gi?ng nhau ?
  Các chất này đều được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học
  Đơn chất và hợp chất phân tử.
  6
  Ti?t: 8
  - Đơn chất là những chất tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.
  I. Đơn chất :
  Đơn chất được chia làm mấy loại? Cho ví dụ?
  G?m 2 lo?i
  Đơn chất kim loại:
  Vd: Nhôm, Bạc, Magiê
  Đơn chất phi kim:
  Vd: lưu huỳnh, khí hiđrô, oxi…
  1. Đơn chất là gì?
  -G?m 2 lo?i:
  - Đơn chất kim loại:
  Vd: Nhôm, Bạc, Magiê
  - Đơn chất phi kim:
  Vd: lưu huỳnh, khí hiđrô, oxi…
  1) Đơn chất Kim loại có những tính chất Vật lý nào chung ?
  Kim loại
  Dẫn điện
  Dẫn nhiệt
  Có ánh kim
  2) Đơn chất Phi kim có những tính chất Vật lý nào chung ?
  Không dẫn điện
  Không dẫn nhiệt
  Không có ánh kim
  PHI KIM
  Đơn chất và hợp chất phân tử.
  6
  Ti?t: 8
  I. Đơn chất :
  - Đơn chất là những chất tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.
  1. Đơn chất là gì?
  - G?m 2 lo?i:
  -+Đơn chất kim loại:
  Vd: Nhôm, Bạc, Magiê
  + Đơn chất phi kim:
  Vd: lưu huỳnh, khí hiđrô, oxi…
  2. Đặc điểm cấu tạo:
  Quan sỏt tranh v? 1.10; 1.11 a v b:
  Thảo luận nhóm:
  1. Trong đơn chất kim loại, các nguyên tử sắp xếp như thế nào?
  2. Trong đơn chất phi kim, các nguyên tử liên kết với nhau như thế nào?
  3. Cấu tạo của đơn chất gồm những nguyên tử cùng loại hay khác loại ?
  MÔ HÌNH TƯỢNG TRƯNG
  MỘT MẪU KHÍ HYDRO
  MÔ HÌNH TƯỢNG TRƯNG
  MỘT MẪU KIM LOẠI ĐỒNG (RẮN)
  MÔ HÌNH TƯỢNG TRƯNG
  MỘT MẪU KHÍ ÔXI
  1. Trong đơn chất kim loại, các nguyên tử sắp xếp như thế nào ?
  3. Cấu tạo của đơn chất gồm những nguyên tử cùng loại hay khác loại ?
  2. Trong đơn chất phi kim, các nguyên tử liên kết với nhau như thế nào ?
  Kết quả thảo luận nhóm:
  TL: Trong đơn chất kim loại, các nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự xác định.
  TL: Trong đơn chất phi kim, các nguyên tử thường liên kết với nhau theo một số nhất định và thường là 2.
  TL: Cấu tạo của đơn chất gồm những nguyên tử Cùng loại.
  Đơn chất và hợp chất - phân tử.
  6
  Ti?t: 8
  I. Đơn chất :
  1. Đơn chất là gì?
  2. Đặc điểm cấu tạo:
  -Trong đơn chất kim loại, các nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự xác định.
  - Trong đơn chất phi kim, các nguyên tử thường liên kết với nhau theo một số nhất định và thường là 2.
  O
  H
  H
  Đơn chất và hợp chất - phân tử.
  6
  Ti?t: 8
  I. Đơn chất :
  HỢP CHẤT
  Glucozo: C, H, O
  Nu?c: H, O
  Mu?i an: Na, Cl
  Mờtan: C, H
  1. Chất Glucozơ, Nước, Muối ăn, Mêtan, tạo nên bởi những nguyên tố hóa học nào?
  2. Những chất trên tạo nên từ mấy nguyên tố hóa học trở lên?
  Những chất trên được tạo nên từ 2 nguyên tố hoá học trở lên.
  Hãy tìm hiểu:
  Hợp chất là những chất tạo nên từ 2 nguyên tố hoá học trở lên.
  II. Hợp chất:
  1. Hợp chất là gì?
  Hợp chất là những chất tạo nên từ 2 nguyên tố hoá học trở lên.
  Đơn chất và hợp chất - phân tử.
  6
  Ti?t: 8
  II. Hợp chất:
  I. Đơn chất :
  1. Hợp chất là gì?
  -Hợp chất là những chất tạo nên từ 2 nguyên tố hoá học trở lên.
  Hợp chất được chia thành mấy loại? Cho ví dụ?
  Gồm 2 loại
  *Phân loại:
  Gồm 2 loại
  - Hợp chất vô cơ:
  Vd: muối ăn, nước
  - Hợp chất hữu cơ:
  Vd: khí mêtan, đường (glucozơ)
  Đơn chất và hợp chất - phân tử.
  6
  Ti?t: 8
  II. Hợp chất:
  I. Đơn chất :
  1. Hợp chất là gì?
  -Hợp chất là những chất tạo nên từ 2 nguyên tố hoá học trở lên.
  *Phân loại:
  Gồm 2 loại
  - Hợp chất vô cơ:
  Vd: muối ăn, nước
  - Hợp chất hữu cơ:
  Vd: khí mêtan, đường (glucozơ)
  2. Đăc điểm cấu tạo:
  Quan sát tranh vẽ: 1.12, 1.13 SGK/ 23:
  Thảo luận nhóm:
  1. Trong hợp chất nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau như thế nào?
  2. Cấu tạo của hợp chất gồm những nguyên tử cùng loại hay khác loại ?
  TL: Trong hợp chất, nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau theo một tỷ lệ và một thứ tự nhất định.
  TL: Cấu tạo của hợp chất gồm những nguyên tử Khác loại.
  Đơn chất và hợp chất - phân tử.
  6
  Ti?t: 8
  II. Hợp chất:
  I. Đơn chất :
  1. Hợp chất là gì?
  -Hợp chất là những chất tạo nên từ 2 nguyên tố hoá học trở lên.
  *Phân loại:
  Gồm 2 loại
  - Hợp chất vô cơ:
  Vd: muối ăn, nước
  - Hợp chất hữu cơ:
  Vd: khí mêtan, đường (glucozơ)
  2. Đăc điểm cấu tạo:
  Trong hợp chất, nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau theo một tỷ lệ và một thứ tự nhất định.
  iV - C?ng c?
  Bài 1
  Chất được phân chia thành hai loại lớn là .................. Và ...................... Đơn chất được tạo nên từ một ................... Còn .................... được tạo nên từ hai nguyên tố hoá học trở lên.
  Đơn chất lại chia thành .............................. và ........................... Đơn chất kim loại có ánh kim, dẫn điện và nhiệt, khác với .............................. không có những tính chất này.Trừ than chì dẫn được điện)
  Có hai loại hợp chất là: Hợp chất ............ và hợp chất ..........
  Đơn chất
  Hợp chất
  NTHH
  Hợp chất
  Đơn chất kim loại
  Đơn chất Phi kim
  Đơn chất Phi kim
  Vô cơ
  Hữu cơ
  Dựa vào bài đã học. Hãy điền từ hoặc cum từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:
  Bài 2: Trong số các chất cho dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất:
  Khí amôniăc tạo nên từ N & H.
  Phôtpho đỏ tạo nên từ P.
  Axit clohiđric tạo nên từ H & Cl.
  Canxi cacbonat tạo nên từ Ca, C, O.
  Glucôzơ tạo nên từ C, H, O.
  Kim loại Mg tạo nên từ Mg.
  5 Hu?ng d?n v? nh:
  - Về nhà học bài, làm bài tập: 2, 3/ 25,26 SGK
  - Chuẩn bị bài: đọc phần III trả lời câu hỏi:
  ? Em hãy nhận xét về: thành phần, hình dạng, kích thước các hạt phân tử của các mẫu chất: khí hiđrô, nước, muối ăn.
  => phân tử là gì?
  ? Hãy quan sát hình vẽ mẫu kim loại đồng và rút ra nhận xét? (đối với đơn chất kim loại nói chung)
  ? Định Nghĩa phân tử khối là gì?
  TẠM BIỆT CÁC EM HẸN GẶP LẠI CÁC EM
   
  Gửi ý kiến