Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Chương II. §1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lường Hải Hồng
  Ngày gửi: 08h:44' 09-10-2015
  Dung lượng: 2.1 MB
  Số lượt tải: 420
  Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Thuỷ)
  CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM
  Môn: Đại số 9
  TRƯỜNG PTDTBT THCS PHÌNH SÁNG
  TIẾT 19: NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ
  GV: LU?NG VAN H?NG
  ChUương II- Hàm số bậc nhất

  Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số.
  Hàm số bậc nhất
  Đồ thị hàm số y = ax + b (b ≠ 0)
  Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau.
  Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (b ≠ 0)
  ChUương II- Hàm số bậc nhất
  Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

  1. Khái niệm hàm số:
  * N?u d?i lu?ng y ph? thu?c vo d?i lu?ng thay d?i x sao cho v?i m?i giỏ tr? c?a x ta luụn xỏc d?nh du?c ch? m?t giỏ tr? tuong ?ng c?a y thỡ y du?c g?i l hm s? c?a x, v x l bi?n s?.
  * Hm s? cú th? du?c cho b?ng b?ng, ho?c b?ng cụng th?c,.
  a/ Dạng bảng :
  b/ Dạng công thức:
  y = -5x
  y = 3x -1
  Ví dụ 1:
  Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
  ?
  1. Khái niệm hàm số.
  Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
  a/ Dạng bảng:
  b/ Dạng công thức:
  y = -5x;
  y = 3x -1;
  Ví dụ 1:
  * Khi y là hàm số của x ta có thể viết: y = f(x), y = g(x), .
  * Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị không đổi thì hàm số y gọi là hàm hằng.
  c/ Ví dụ hàm hằng.
  ?1:
  * N?u d?i lu?ng y ph? thu?c vo d?i lu?ng thay d?i x sao cho v?i m?i giỏ tr? c?a x ta luụn xỏc d?nh du?c ch? m?t giỏ tr? tuong ?ng c?a y thỡ y du?c g?i l hm s? c?a x, v x l bi?n s?.
  * Hm s? cú th? du?c cho b?ng b?ng, ho?c b?ng cụng th?c,.
  y = -5x viết thành y = f(x) = -5x
  1. Khái niệm hàm số.
  Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
  ?1:
  * Khi y là hàm số của x ta có thể viết: y = f(x), y = g(x), .
  * Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị không đổi thì hàm số y gọi là hàm hằng.
  * N?u d?i lu?ng y ph? thu?c vo d?i lu?ng thay d?i x sao cho v?i m?i giỏ tr? c?a x ta luụn xỏc d?nh du?c ch? m?t giỏ tr? tuong ?ng c?a y thỡ y du?c g?i l hm s? c?a x, v x l bi?n s?.
  * Hm s? cú th? du?c cho b?ng b?ng, ho?c b?ng cụng th?c,.
  Cho hàm số:
  Tính f(0); f(1); f(2); f(3); f(-2);
  Giải:
  1. Khái niệm hàm số.
  Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
  * Nếu đại lưuợng y phụ thuộc vào đại luượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định đuược chỉ một giá trị tưuơng ứng của y thì y gọi là hàm số của x, và x là biến số.
  2. Đồ thị hàm số.
  ?2:
  a, Biểu diễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ Oxy:

  C(1;2), D(2;1),

  b, Vẽ đồ thị của hàm số y =2x:
  1. Khái niệm hàm số.
  Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
  * Nếu đại lưuợng y phụ thuộc vào đại luượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định đuược chỉ một giá trị tưuơng ứng của y thì y gọi là hàm số của x, và x là biến số.
  2. Đồ thị hàm số.
  ?2:
  a, Biểu diễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ Oxy:

  C(1;2), D(2;1),

  b, Vẽ đồ thị của hàm số y =2x:
  Giải:b,
  +) Với x = 1 thì y = 2
  => Điểm (1; 2) thuộc đồ thị.
  * Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tưuơng ứng (x; f(x)) trên mặt phẳng toạ độ đưuợc gọi là đồ thị của hàm số y = f(x)
  1. Khái niệm hàm số.
  Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
  2. Đồ thị hàm số.


  3. Hàm số đồng biến, nghịch biến.
  ?3.
  3
  5
  7
  9
  11
  -10
  -8
  -6
  -4
  -2
  x tăng
  y tăng
  y giảm
  Tổng quát:
  Cho hàm số y = f(x) xác định với mọi x thuộc R.
  a / Nếu giá trị của biến x tăng lên mà giá trị tưuơng ứng f(x) cũng tăng lên thì hàm số y = f(x) đuược gọi là đồng biến trên R.
  b / Nếu giá trị của biến x tăng lên mà giá trị tưuơng ứng f(x) lại giảm đi thì hàm số y = f(x) đuược gọi là nghịch biến trên R.
  1. Khái niệm hàm số.
  Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
  * Nếu đại lưuợng y phụ thuộc vào đại lưuợng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định đưuợc chỉ một giá trị tưuơng ứng của y thì y gọi là hàm số của x, và x là biến số.
  2. Đồ thị hàm số.
  *Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tuương ứng (x; f(x)) trên mặt phẳng toạ độ đưuợc gọi là đồ thị của hàm số y = f(x)


  3. Hàm số đồng biến, nghịch biến.
  * Cách chứng minh hàm số đồng biến, nghịch biến:
  Cho hàm số y = f(x) xác định với mọi x thuộc R.
  Với x1, x2 bất kì thuộc R:
  Nếu x1 < x2 mà f(x1) < f (x2) thì hàm số y = f( x) đồng biến trên R.
  Nếu x1 < x2 mà f(x1) > f (x2) thì hàm số y = f( x) nghịch biến trên R.
  1. Khái niệm hàm số.
  Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
  2. Đồ thị hàm số.


  3. Hàm số đồng biến, nghịch biến.
  Với x1, x2 bất kì thuộc R:
  Nếu x1 < x2 mà f(x1) < f (x2) thì hàm số y = f( x) đồng biến trên R.
  Nếu x1 < x2 mà f(x1) > f (x2) thì hàm số y=f( x) nghịch biến trên R.
  Ví dụ 2:
  Cho hàm số y = f(x) = 3x.
  Hãy chứng minh hàm số đồng biến trên R?
  Hàm số y = f(x) = 3x xác định với mọi x thuộc R
  Giải:
  Nếu x1 < x2
  3x1 < 3x2
  Ta có: f(x1) = 3x1 ; f(x2) = 3x2
  f(x1) < f (x2)
  Vậy hàm số đồng biến trên R
  * Cách chứng minh hàm số đồng biến, nghịch biến:
  1. Khái niệm hàm số.
  Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
  2. Đồ thị hàm số.


  3. Hàm số đồng biến, nghịch biến.
  Với x1, x2 bất kì thuộc R:
  Nếu x1 < x2 mà f(x1) < f (x2) thì hàm số y = f( x) đồng biến trên R.
  Nếu x1 < x2 mà f(x1) > f (x2) thì hàm số y=f( x) nghịch biến trên R.
  Ví dụ 2:
  Cho hàm số y = f(x) = 3x.
  Hãy chứng minh hàm số đồng biến trên R?
  Hàm số y = f(x) = 3x xác định với mọi x thuộc R
  Giải:
  Nếu x1 < x2
  3x1 < 3x2
  Ta có: f(x1) = 3x1 ; f(x2) = 3x2
  f(x1) < f (x2)
  Vậy hàm số đồng biến trên R
  * Cách chứng minh hàm số đồng biến, nghịch biến:
  Bài tập áp dụng:
  Cho hàm số y = f(x) = -5x.
  Hãy chứng minh hàm số nghịch biến trên R?
  1. Khái niệm hàm số.
  Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
  * Nếu đại lưuợng y phụ thuộc vào đại lưuợng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định đuợc chỉ một giá trị tưuơng ứng của y thì y gọi là hàm số của x, và x là biến số.
  2. Đồ thị hàm số.
  * Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tưuơng ứng (x; f(x)) trên mặt phẳng toạ độ đưuợc gọi là đồ thị của hàm số y = f(x)


  3. Hàm số đồng biến, nghịch biến.
  Cho hàm số y = f(x) xác định với mọi x thuộc R.
  a / Nếu biến x tăng lên mà f(x) cũng tăng lên -> y = f(x) đưuợc gọi là đồng biến trên R.
  b / Nếu biến x tăng lên mà f(x) lại giảm đi -> y = f(x) đưuợc gọi là nghịch biến trên R.
  HưUớng dẫn về nhà
  - Bài 1, 2, 3, 4, 7 SGK tr 45 - 46;
  - Ôn tập các khái niệm, tính chất đã học về hàm số, vận dụng vào làm các bài tập duưới đây:
  1. Khái niệm hàm số.
  2. Đồ thị hàm số.
  Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
  A(1;2)
  +) Với x = 1 thì y = 2
  => Điểm A(1; 2) thuộc đồ thị.
  y = 2x
  1. Khái niệm hàm số.
  2. Đồ thị hàm số.
  Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
  Bài tập 1 :
  Trong bảng các giá trị tuương ứng của x và y, bảng nào cho ta hàm số đồng biến? nghịch biến? (Với y là hàm số của x ).
  ? Bảng a: Khi giá trị của x tăng lên thì giá trị tương ứng của y giảm đi nên y là hàm số nghịch biến.
  ? Bảng b: Khi giá trị của x tăng lên thì giá trị tương ứng của y tăng lên vậy y là hàm số đồng biến.
  ? Bảng c: Khi giá trị của x tăng lên thì giá trị tương ứng của y không thay đổi vậy y là hàm số không đồng biến, không nghịch biến.
  Hàm hằng không đồng biến, không nghịch biến
   
  Gửi ý kiến