Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Trừ hai số thập phân

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Quốc Việt
Ngày gửi: 21h:10' 05-11-2015
Dung lượng: 375.0 KB
Số lượt tải: 62
Số lượt thích: 0 người
Toán
Bài cũ
Đặt tính rồi tính:
15,32 + 41,69 + 8,44
15,32
41,69
8,44
65,45
+
Toán
Trừ hai số thập phân
a) Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC dài 4,29 m, trong đó đoạn thẳng AB dài 1,84 m. Hỏi đoạn thẳng BC dài bao nhiêu mét ?

Ta phải thực hiện phép trừ: 4,29 – 1,84 = ? (m)

Ta có:
4,29m
= 429cm
1,84m
= 184cm
4 2 9
1 8 4
2
4
5
(cm)
245cm = 2,45m
Vậy: 4,29 – 1,84 = 2,45 (m)
1.Ví dụ 1:
Toán
Trừ hai số thập phân
Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:
4 ,2 9
1, 8 4
2
4
5
,
* Thực hiện như trừ các số tự nhiên
* Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
2.Ví dụ 2:
45,8 – 19,26 = ?
4 5 , 8

1 9 , 2 6
5
2
6
4
,
0
* Coi 45,8 là 45,80 rồi trừ như trừ các số tự nhiên
* Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Ghi nhớ : Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:
- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Trừ như trừ các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
Chú ý : Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta có thề viết thêm một số thích hợp chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như trừ các số tự nhiên.

Toán
Trừ hai số thập phân
Luyện tậpBài 1 : Tính :
a) 6 8, 4
2 5, 7
4 2, 7
4 6, 8
9, 3 4
0
3 7, 4 6
Toán
Trừ hai số thập phân
Ghi nhớ : Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:
- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Trừ như trừ các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
Bài 2 : Đặt tính rồi tính:
Toán
Trừ hai số thập phân
Ghi nhớ : Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:
- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Trừ như trừ các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

a) 72,1 – 30,4
b) 5,12 – 0,68
7 2, 1
3 0, 4
4 1, 7
5,1 2
0, 6 8
4,4 4Toán
Trừ hai số thập phân
Một thùng đựng 28,75 kg đường. Người ta lấy từ thùng đó ra 10,5kg đường, sau đó lại lấy ra 8 kg đường nữa. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu ki-lô-gam đường?
Tóm tắt:
Có: 28,75 kg
Lấy ra: 10,5 kg và 8kg
Còn: ...kg ?
Bài 3:
Giải:
Số đường người ta đã lấy ra là:
10,5 + 8 = 18,5 (kg)
Trong thùng còn lại số đường là:
28,75 – 18,5 = 10,25 (kg)
Đáp số: 10,25 kg


Toán
Trừ hai số thập phân

Cách 1:
Giải:
Số đường người ta đã lấy ra là:
10,5 + 8 = 18,5 (kg)
Trong thùng còn lại số đường là:
28,75 – 18,5 = 10,25 (kg)
Đáp số: 10,25 kg
Cách 2:

Giải:
Sau khi lấy ra 10,5 ki-lô-gam đường thì
trong thùng còn lại là:
28,75 – 10,5 = 18,25(kg)
Số đường còn lại sau hai lần lấy là:
18,25 – 8 = 10,25(kg)
Đáp số: 10,25 kg

Ghi nhớ :

Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Trừ như trừ các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Toán

Trừ hai số thập phân
 
Gửi ý kiến