Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Dỗ Minh Giang
  Ngày gửi: 13h:01' 14-11-2015
  Dung lượng: 3.5 MB
  Số lượt tải: 448
  Số lượt thích: 0 người
  CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN
  TẬP THỂ LỚP 10A1
  Gv : ĐỖ MINH GIANG
  SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC
  TRƯỜNG THPT PHẠM CÔNG BÌNH
  2
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Điền vào ô trống của bảng sau:
  3
  Điền vào ô trống của bảng sau:
  Electron hóa trị
  Fe
  Ne
  N
  B
  Cl
  At
  Zn
  C
  Ar
  I
  Ac
  Au
  Ag
  La
  P
  Sc
  Al
  Sn
  O
  Mn
  Ba
  Ni
  Na
  Ra

  S? GIO D?C & DO T?O VINH PHC
  TRU?NG THPT PH?M CễNG BèNH
  Bài 07
  BẢNG TUẦN HOÀN
  CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
  Tiết 13
  NĂM HỌC: 2015-2016
  Chương 2.
  BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN
  Men-đê-lê-ép
  (1834-1907)
  SƠ LƯỢC VỀ SỰ PHÁT MINH RA
  BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN
  NHÀ BÁC HỌC NGƯỜI NGA
  ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG XÂY DỰNG BTH
  1860
  (1834-1907)

  CHO BIẾT ÔNG LÀ AI?
  Dmitry Mendeleyev ( 1834 – 1907 )
  Năm 1869, Mendeleyev đã tìm ra được định luật tuần hoàn và công bố bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Ở thời kì của ông, chỉ có 63 nguyên tố được tìm thấy, nên ông phải để trống một số ô trong bảng và dự đoán các tính chất của các nguyên tố này trong các ô đó. Sau này các nguyên tố đó đã được tìm thấy với các tính chất đúng với các dự đoán của ông.
  9
  SƠ LƯỢC VỀ SỰ PHÁT MINH RA BẢNG TUẦN HOÀN
  Đô-be-rai-nơ (1817)
  Ca - Sr - Ba
  Li - Na - K
  Cl - Br - I
  Đô-be-rai-nơ (1817)
  10
  SO LU?C V? S? PHT MINH RA B?NG TU?N HON
  Đờ Săng-cuốc-toa (1862)
  11
  SƠ LƯỢC VỀ SỰ PHÁT MINH RA BẢNG TUẦN HOÀN
  Men-đê-lê-ép (1869)
  12
  BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC HIỆN ĐẠI
  11
  13
  16
  Cho các nguyên tố hoá học sau: 3Li, 9F, 11Na.
  Xem bảng tuần hoàn và cho biết những nguyên tố nào nằm trên cùng một hàng, trên cùng một cột?
  I. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP
  1s2 2s1
  1s2 2s22p5
  1s2 2s22p63s1
  Na (Z = 11)
  Z tăng dần
  Z tăng dần
  Li (Z = 3)
  F (Z = 9)
  I. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP
  Các nguyên tố hóa học được sắp xếp trong bảng tuần hoàn theo các nguyên tắc sau:
   Cùng số lớp electron được xếp thành 1 hàng.
   Cùng số electron hóa trị được xếp thành 1 cột .
  Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.
  I. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP
  16
  II. CẤU TẠO CỦA BTH CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
  1. Ô nguyên tố
  Al
  13
  26,98
  1,61
  Nhôm
  [Ne]3s23p1
  +3
  Kí hiệu hoá học
  Tên nguyên tố
  Số hiệu nguyên tử
  Nguyên tử khối trung bình
  Độ âm điện
  Cấu hình electron
  Số oxi hoá
  17
  11 22,989
  Na 0,93
  Natri
  [Ne]3s1
  + 1
  II. CẤU TẠO CỦA BTH CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
  1. Ô nguyên tố
  II. CẤU TẠO CỦA BTH CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
  1. Ô nguyên tố
  11 22,989
  Na 0,93
  Natri
  [Ne]3s1
  + 1
  Số oxi hóa
  Cấu hình electron
  Độ âm điện
  Nguyên tử khối trung bình
  Số hiệu nguyên tử
  Kí hiệu
  hóa học
  Tên
  nguyên tố
  Hãy cho biết có bao nhiêu dãy nguyên tố được xếp thành hàng ngang ?
  II. CẤU TẠO CỦA BTH CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
  2. Chu kì
  Hãy cho biết đặc điểm cấu tạo nguyên tử các nguyên tố trong mỗi dãy ?
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  II. CẤU TẠO CỦA BTH CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
  2. Chu kì
  Cho 2 dãy các nguyên tố sau:
  II. CẤU TẠO CỦA BTH CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
  2. Chu kì
  Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.
  Số thứ tự của chu kì = số lớp electron trong nguyên tử
  Chu kì 2
  Chu kì 3
  II. CẤU TẠO CỦA BTH CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
  2. Chu kì
  Dựa vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
  Hãy hoàn thành bảng sau:
  PHIẾU HỌC TẬP
  2. Chu kì
  Bắt đầu bằng 1 kim loại kiềm và kết thúc bằng 1 khí hiếm.
  ( trừ chu kì 1 ).
  CHU KÌ NHỎ
  CHU KÌ LỚN
  II. CẤU TẠO CỦA BTH CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
  2. Chu kì
  Bài tập củng cố
  Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc nào?
  A. Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân
  B. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng
  C. Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành 1 cột
  D. Cả A, B, C
  Câu 1:
  Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là:
  A. 3
  B. 5
  C. 6
  D. 7
  Câu 2:
  Số nguyên tố trong chu kì 3 và 5 là:
  A. 8 và 18
  B. 18 và 8
  C. 8 và 8
  D. 18 và 18
  Câu 3:
  Cho cấu hình electron các nguyên tố như sau:
  A : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 B : 1s2 2s2 2p5
  C : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 D : 1s2
  E : 1s2 2s2 F: 1s2 2s2 2p6
  Có bao nhiêu nhiêu nguyên tố cùng thuộc chu kì 2?
  Câu 4:
  A. 2
  B. 3
  C. 4
  D. 5
  Cho các nguyên tố sau:
  X (Z = 4); Y (Z = 10); R (Z = 20).
  a. Những nguyên tố nào được xếp cùng một hàng?
  b. Những nguyên tố nào được xếp cùng một cột?
  31
  Câu 5:
  A, B (ZB>ZA) là 2 nguyên tố thuộc cùng 1 cột và 2 chu kỳ liên tiếp trong bảng tuần hoàn.
  Hỏi ZB - ZA bằng bao nhiêu ?
  32
  Câu 6:
  Cho 3 nguyên tố: 8A, 11B, 19C.
  X là đồng vị của của 35D. X cùng chu kì với nguyên tố nào trong 3 nguyên tố trên? Giải thích.
  33
  Câu 7:
  17
   
  Gửi ý kiến