Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Diện tích hình tròn

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Xuân Ba
  Ngày gửi: 21h:37' 11-01-2016
  Dung lượng: 178.0 KB
  Số lượt tải: 107
  Số lượt thích: 0 người
  Môn :Toán lớp 5
  Tiết 97 - Tuần 20
   Muèn tÝnh diÖn tÝch h×nh trßn ta lµm thÕ nµo?
  Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.
   C«ng thøc:
  r x r x 3,14
  (S: là diện tích hình tròn,
  r: là bán kính hình tròn)
  S=
  VÝ dô:
  Tính diện tích hình tròn có bán kính 4 cm.
  Diện tích hình tròn là:
  4 x 4 x 3,14 =
  50,24(cm2)
  Đáp số: 50,24cm2
  Bài tập 1:
  Tính diện tích hình tròn có bán kính r:
  a/ r =5cm; b/ r =0,4dm; c/ r =
  1.a) r =5cm
  S=
  =78,5(cm2)
  5 x 5 x 3,14
  1.b) r =0,4dm
  S=
  0,4 x 0,4 x 3,14
  =0,5024(dm2)
  1.c) r =
  S=
  = 1,1304(m2)
  1.c) Cách 2:
  Đổi:
  =0,6m
  S=0,6x0,6x3,14
  =1,1304(m2)
  Chưa biết bán kính, khi biết đường kính ta tính diện tích hình tròn thế nào?
  Bài tập 2:
  Tính diện tích hình tròn có đường kính d:
  d=12cm; b) d=7,2dm; c) d =
  Chưa biết bán kính, khi biết đường kính ta tính diện tích hình tròn thế nào?
  2.a) d =12cm
  r =
  S=
  12 : 2
  = 6(cm)
  6 x 6 x 3,14
  =113,04(cm2)
  2.b) d =7,2dm
  = 3,6(dm)
  r =
  7,2 : 2
  S=
  = 40,6944(dm2)
  3,6 x 3,6 x 3,14
  2.c) r =
  r =
  =
  S=
  =0,5024(m2)
  Em hãy nêu cách tính diện tích hình tròn
  khi có bán kính
  Em hãy nêu cách tính diện tích hình tròn
  khi có đường kính
  Muốn tính diện tích hình tròn khi có bán
  kính thì ta lấy bán kính nhân với bán kính
  rồi nhân với 3,14
  Muốn tính diện tích hình tròn khi có đường
  kính thì phải tìm bán kính rồi sau đó ta lấy
  bán kính nhân với bán kính rồi nhân với 3,14
  Bài 3:
  Tính diện tích của một mặt bàn hình tròn có bán kính là 45 cm.
  Diện tích mặt bàn hình tròn là:
  45 x 45 x 3,14 = 6358,5 (cm2)
  = 0, 63585 (m2)
  Đáp số: 0,63585 m2
  Em hãy nêu quy tắc tính diện tích hình tròn.
  Quy t¾c:
  Muèn tÝnh diÖn tÝch cña h×nh trßn ta lÊy b¸n kÝnh nh©n víi b¸n kÝnh råi nh©n víi sè 3,14.
  Công thức:
  S= r x r x 3,14
  Chào các em thân yêu !
  No_avatar

  cac thay co hay giang bai luyen tap trang 100

   
  Gửi ý kiến