Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  bang tinh Excel

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trịnh Thanh Tùng
  Ngày gửi: 14h:34' 22-03-2016
  Dung lượng: 4.6 MB
  Số lượt tải: 208
  Số lượt thích: 0 người
  Microsoft Excel 2010
  Tổng quan về MS Excel 2010
  Định dạng bảng tính
  Công thức và hàm
  Các thao tác với dữ liệu
  Đồ thị trong excel
  Định trang và In ấn
  Nội dung
  1. Tổng quản về MS Excel
  Khởi tạo MS Excel
  Mở bảng tính đã có
  Ghi bảng tính
  Con trỏ trong Excel
  Di chuyển trong
  bảng tính
  Nhập dữ liệu
  Sao chép dữ liệu
  Di chuyển dữ liệu
  Thêm&bớt Hàng/Cột/ô
  Điều chỉnh độ rộng/cao
  Ẩn/Hiện cột và hàng
  Các thao tác với Sheet

  1.1 Khởi tạo MS Excel
  Mở MS Excel
  Kích đúp vào biểu tượng Excel
  Các thành phần trong cửa sổ Excel
  Thanh tiêu đề
  Thanh menu
  Thanh công thức
  Vùng soạn thảo
  Sheet tab
  Hộp tên
  Thanh trượt
  1.1 Khởi tạo MS Excel (tt)
  Các Tab chính
  Tạo bảng tính mới
  Cách 1: Nhấn vào biểu tượng New trên thanh công cụ
  Cách 2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+N
  Cách 3: Vào menu Chọn File -> New -> New blank
  1.1 Khởi tạo MS Excel (tt)
  1.2 Mở bảng tính đã có
  Mở bảng tính đã có (Open)
  Cách 1: Kích chuột vào biểu tượng Open trên toolbar
  Cách 2: Ấn tổ hợp phím Ctrl+O
  Cách 3: Vào menu File/Open
  1. Chọn nơi chứa tệp
  2. Chọn tệp cần mở
  3. Nhấn nút open
  Cửa sổ Open
  1.3 Ghi bảng tính
  Ghi bảng tính (Save)
  Cách 1: Kích chuột vào biểu tượng Save trên Toolbar
  Cách 2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+S
  Cách 3: Vào menu chọn File -> Save
  Lưu ý:
  Nếu tệp đã được ghi từ trước thì lần ghi tệp hiện tại sẽ ghi lại sự thay đổi kể từ lần ghi trước
  Nếu tệp chưa được ghi lần nào sẽ xuất hiện hộp thoại Save as, chọn nơi ghi tệp trong khung Save in, gõ tên tệp cần ghi vào khung File name, ấn nút Save
  1.4 Hiện hành & Con trỏ trong Excel
  Bảng tính hiện hành (sheet):
  Là bảng tính hiện tại đang được thao tác
  Ô hiện hành:
  Là ô đang được thao tác: A1, B5,…
  Thay đổi ô hiện hành: Nhấn chuột vào ô hoặc sử dụng phím mũi tên
  Nhận dạng con trỏ:
  Con trỏ ô: Xác định ô nào đang thao tác – có viền đậm bao quanh
  Con trỏ soạn thảo: Hình thang đứng màu đen, nhấp nháy xác định vị trí nhập liệu cho ô
  Con trỏ chuột: Thay đổi hình dạng tùy thuộc vào vị trí của nó trên trang
  1.5 Di chuyển trong bảng tính
  Các phím thường dùng
  Tab: Di chuyển con trỏ sang phải một cột
  Enter: di chuyển con trỏ ô xuống dòng dưới và kết thúc nhập dữ liệu
  Chuyển sang ô phía trái, phải, trên, dưới ô hiện tại
  Ctrl+home: Chuyển con trỏ về ô A1
  1.6 Nhập liệu & Sửa
  Nhập dữ liệu
  Chuyển con trỏ tới ô cần nhập
  Delete, Backspace để xóa ký tự
  Home, End để di chuyển nhanh trên dòng nhập
  Esc: Kết thúc nhưng không lấy dữ liệu đã nhập
  Enter: Để chấp nhận dữ liệu vừa nhập và kết thúc việc nhập ô đó
  Chỉnh sửa dữ liệu:
  Nhấn đúp vào ô muốn chỉnh sửa
  Thực hiện tao tác chỉnh sửa
  Nhấn Enter để kết thúc
  1.7 Sao chép dữ liệu
  Sao chép dữ liệu
  Chọn các ô muốn sao chép
  Nhấn nút Copy hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+C
  Chuyển con trỏ đến ô bên trái của vùng định sao chép
  Nhấn nút Paste hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + V
  Thực hiện tương tự khi sao chép các ô sang bảng tính khác
  Thao tác copy dữ liệu
  1.8 Di chuyển & xóa dữ liệu (tt)
  Di chuyển các ô
  Chọn các ô muốn di chuyển
  Nhấn nút Cut hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + X
  Chuyển ô con trỏ ô đến ô trái trên vùng định chuyển tới
  Nhấn nút Paste hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+V
  Xóa các ô
  Chọn ô cần xóa
  Nhấn phím Delete
  Hoặc trên thanh menu chính
  1.9 Thêm & bớt Hàng/Cột/ô
  Thêm bớt ô, dòng, cột
  Thêm/ bớt dòng
  Chọn dòng muốn chèn dòng mới lên trên nó
  Trên thanh tiêu đề hàng (1,2,3,…) kích chuột phải chọn Insert/delete
  Hoặc trên thanh menu chọn Insert/delete
  Thêm/bớt cột
  Chọn cột muốn chèn mới bên trái nó
  Kích chuột phải -> insert /delete
  Hoặc trên thanh menu chọn Insert/delete
  1.9 Thêm & bớt Hàng/Cột/ô (tt)
  Thêm ô:
  Chọn ô muốn thêm mới bên cạnh nó
  Kích chuột phải ->insert
  Xuất hiện hộp thoại
  Chọn Shift cells right: Chèn ô trống và đẩy ô hiện tại sang phải
  Chọn Shift cells down: Chèn ô trống và đẩy ô hiện tại xuống dưới
  Chọn Entire row: Chèn 1 dòng mới lên trên
  Chọn Entire columns: chèn 1 cột mới sang trái
  1.9 Thêm & bớt Hàng/Cột/ô (tt)
  Xóa vùng:
  Chọn vùng muốn xóa
  Chọn Delete
  Thay đổi chiều rộng cột/ cao dòng
  Thay đổi chiều rộng cột
  Chuyển con trỏ vào cạnh phải của tiêu đề cột, biểu tượng có dạng
  Nhấn và kéo di chuyển xuống dưới lên trên để tăng giảm độ cao dòng
  1.10 Điều chỉnh độ rộng hàng & cao cột
  Điều chỉnh tự động độ rộng cột
  Nhấp đúp chuột vào cạnh phải của cột
  Đặt độ rộng bằng nhau cho nhiều cột
  Chọn các cột muốn đặt độ rộng bằng nhau
  Chọn Columns -> Width
  Nhập độ rộng vào hộp Columns width
  Nhấn OK
  1.11 Ẩn/Hiện hàng & cột
  Ẩn hiện cột
  Ẩn cột
  Chọn các cột muốn ẩn
  Kích chuột phải -> Hide
  Hiện cột
  Chọn cột chứa các cột đang bị ẩn
  Kích chuột phải -> Unhide
  Làm tương tự đối với hàng
  1.12 Các thao tác với sheet
  Chèn thêm worksheet mới
  Chọn biểu tượng trong hình bên
  Hoặc dùng tổ hợp phím
  Hoặc nhóm Home -> đến nhóm Cells -> Insert -> insert sheet


  1.12 Các thao tác với sheet (tt)
  Đổi tên / Xóa sheet
  Đổi tên sheet
  Xóa sheet
  1.12 Các thao tác với sheet (tt)
  Sắp xếp thứ tự các worksheet
  1.12 Các thao tác với sheet (tt)
  Sao chép worksheet
  1.12 Các thao tác với sheet (tt)
  Đổi màu cho sheet tab
  Kích chuột phải vào sheet tab cần đổi màu -> Tab color -> chọn màu cần đổi
  2. Định dạng bảng tính
  Font chữ
  Căn lề
  Đóng khung
  Trộn ô
  Xuống hàng (Wrap text)
  Định dạng dữ liệu (nội dung)
  2.1 Font chữ
  Định dạng font chữ
  2.2 Căn lề
  Định dạng căn lề
  2.3 Đóng khung
  Thay đổi khung (đường viền):
  Chọn ô hoặc vùng muốn thay đổi đường viền
  Nhấn chuột vào hình tam giác trong nút border trên thanh menu
  Chọn more border
  2.3 Đóng khung (tt)
  Chi tiết trong thẻ border
  Chọn kiểu đường thẳng muốn tạo
  Áp dụng cho đường viền ngoài
  Áp dụng cho đường viền bên trong
  Hoặc thiết lập tùy ý cho các viền
  Chọn màu viền
  2.4 Trộn ô
  Trộn nhiều ô thành một ô:
  Chọn các ô muốn trộn
  Nhấn nút Merge and Center trên thanh menu


  Hoặc vào:
  Fomat cells -> chọn thẻ Aligement
  Nhấn chọn Merge cells
  Nhấn OK
  2.5 Xuống dòng (Wrap text)
  Đặt thuộc tính Wrap text cho ô
  Cho phép hiển thị dữ liệu bằng nhiều dòng
  Đầu tiên chọn ô hoặc vùng ô muốn thiết lập
  Trên thanh menu chon Wrap text
  2.6 Định dạng dữ liệu (tt)
  Danh sách các kiểu dữ liệu
  General: Dạng chung
  Number: Dạng số
  Currency: Dạng tiền tệ
  Date: Dạng ngày tháng
  Time: Dạng thời gian
  Text: Dạng văn bản
  Custom: Người dùng tự định nghĩa
  2.6 Định dạng dữ liệu (tt)
  Số thực
  Chọn ô chứa số thực cần định dạng
  Chọn thẻ Format (kích chuột phải vào vùng cần định dạng)
  Chọn Number trong danh sách Category
  Decimal place: số chữ số phần thập phân
  Use 1000 Separator (,): Chọn dấu ngăn cách phần nghìn
  Nhấn OK để kết thúc
  2.6 Định dạng dữ liệu (tt)
  Dạng ngày tháng
  Khi mặc định là ngày/tháng/năm (mm/dd/yyyy hoặc mm/dd/yy)
  Chọn ô ngày tháng muốn định dạng
  Kích chuột phải chọn Fomat cells
  Chọn thẻ Number -> Custom
  Sau đó nhập kiểu định dạng mới trong hộp type, Ví dụ dd/mm/yyyy
  Nhấn OK để kết thúc
  Chú ý: khi nhập dữ liệu ngày phải theo định dạng của máy tính hiện hành.
  2.6 Định dạng dữ liệu (tt)
  Dạng tiền tệ
  Chọn ô muốn định dạng
  Kích chuột phải chọn Fomat cell -> Number -> Custom
  Trong ô Type đánh mẫu #,##0[$VND]
  Chữ VND có thể đánh tùy biến
  #.##0 là phần định dạng số. Ta có thể định dạng 1 hoặc 2 số sau dấu “,” là #,##0.0 hoặc #,##0.00
  Nhấn OK để kết thúc
  2.6 Định dạng dữ liệu (tt)
  Dạng phần trăm
  Chọn ô cần định dạng
  Kích chuột phải chọn Fomat cells
  Trong Fomat cells chọn Percentage
  Decimal place: Số chữ số phần thập phân
  Nhấn OK để kết thúc
  2.6 Định dạng dữ liệu (tt)
  Ngoài các thao tác trên ta cũng có thể dùng thanh công cụ có sẵn trên menu để định dạng
  Kiểu tỷ lệ %
  Chọn kiểu hiển thị
  Kiểu tiền tệ
  Thêm dấu ngăn cách hàng nghìn
  Tăng giảm số hiện thị sau dấu thập phân
  3. Công thức và hàm
  Tạo lập công thức
  Các loại địa chỉ
  Cấu trúc hàm
  Các hàm thông dụng

  3.1 Tạo lập công thức
  Tạo công thức số học đơn giản
  Luôn gõ dấu “=” trước công thức. Ví dụ: =6+7
  Nhấn Enter để kết thúc
  Nội dung công thức được hiển thị trên thanh Formula
  Sử dung dấu “()” để thay đổi độ ưu tiên của các phép toán trong công thức
  Thanh Formula
  Công thức
  3.1 Tạo lập công thức (tt)
  Các thành phần cơ bản của công thức


  =2000*IF(A1=<1,1000,C3)
  Dấu bằng
  Trị số
  Toán tử
  Địa chỉ ô
  Hàm
  3.1 Tạo lập công thức (tt)
  Các phép toán số học và so sánh
  Cộng : +
  Trừ: -
  Nhân: *
  Chia: /
  Mũ: ^
  Lớn hơn: >
  Nhỏ hơn: <
  Lớn hơn hoặc bằng: >=
  Nhỏ hơn hoặc bằng: <=
  Khác: <>

  3.1 Tạo lập công thức (tt)
  Phân biệt “ô” và “vùng”
  Địa chỉ một ô trong excel được xác định bởi
  Tiêu đề cột
  Số thứ tự dòng
  Ví dụ: B11
  Một vùng trong bảng tính được xác định bằng
  Địa chỉ của ô ở góc bên trái của vùng + dấu “:” + địa chỉ ô bên phải của vùng
  Ví dụ: F4:F9
  3.1 Tạo lập công thức (tt)
  Ví dụ về “ô” và “vùng”

  Ô C10
  Vùng E2:E10
  3.1 Tạo lập công thức (tt)
  Sao chép công thức
  Nhấn chuột vào ô muốn sao chép
  Đặt con trỏ vào góc phải bên dưới ô
  Biểu tượng chuột chuyển thành biểu tượng dấu thập màu đen nét đơn
  Nhấn chuột trái và kéo đến vị trí cần áp dụng công thức
  3.1 Tạo lập công thức (tt)
  Một số lỗi hay gặp
  ####: Không đủ độ rộng của ô để hiển thị
  #VALUE!: Dữ liệu không đúng theo yêu cầu của công thức
  #DIV/0!: chia cho gias trij 0
  #NAME?: Không xác định được vị trí trong công thức
  #N/A: Không có dữ liệu để tính toán
  #NUM!: Dữ liệu không đúng kiểu số

   Sửa lại cho phù hợp yêu cầu
  3.2 Các loại địa chỉ
  Địa chỉ tương đối
  Là loại địa chỉ sử dụng trong công thức hoặc hàm mà khi sao chép công thức hoặc hàm đó thì địa chỉ này tự động thay đổi
  Ví dụ:
  Tại ô A3 có CT =C1+D1
  Copy công thức ô A3 xuống A4 thì công thức thay đổi thành =C2+D2
  3.2 Các loại địa chỉ (tt)
  Địa chỉ tuyệt đối
  Không thay đổi khi sao chép công thức
  Có thêm các ký tự $ trược phần địa chỉ cột hoặc dòng
  Ví dụ: $A$1, $A$1:$B$5,…
  Ví dụ:
  Tại ô A3 có CT =$C$1+$D$1
  Khi copy sang ô A4 CT vẫn là =$C$1+$D$1
  Để sử dụng địa chỉ tuyệt đối ta thêm dấu $ vào trước cột và hàng hoặc nhấn F4
  3.2 Các loại địa chỉ (tt)
  Địa chỉ hỗn hợp
  Đây là loại địa chỉ kết hợp cả tương đối và tuyệt đối, khi sao chép công thức chỉ 1 phần bị thay đổi
  Ví dụ:
  Tại ô A3 có công thức =C$1+$D1

  Copy công thức sang ô A3 sang ô A4 công thức này là =C$1+$D2


  Để sử dụng địa chỉ hỗn hợp ta thêm dấu $ vào trước cột hoặc hàng (có thể nhấn phím F4 nhiều lần)
  3.2 Các loại địa chỉ (tt)
  Tên miền (tên vùng dữ liệu)
  Tên miền là nhãn được gán cho một hoặc nhiều ô
  Các ô có thể định vị ở bất kỳ Sheet nào trong Workbook
  Tên miền gồm các ô có thể liền kề nhau hoặc nằm ở vị trí rời nhau
  Có thể chọn tên miền trong hộp Name Box
  Ví dụ: Ta gán vùng $B$22:$C$26 là CongTy  Chú ý: khi copy công thức có dùng tên miền thì tên miền sẽ không thay đổi địa chỉ
  3.2 Các loại địa chỉ (tt)
  Cách tạo tên miền dữ liệu

  Đặt tên miền
  Phạm vi tên miền
  Địa chỉ miền đang đặt tên
  Tên miền ko được chứa khoảng trống dài tối đa 255 ký tự

  Tên miền ngắn gọn dễ nhớ mô tả đúng ý nghĩa cho miền dl
  3.2 Các loại địa chỉ (tt)
  Quản lý các tên miền
  3.2 Các loại địa chỉ (tt)
  Sử dụng tên miền:
  Trong khi gõ công thức hoặc hàm nếu dùng tên miền trong công thức hoặc hàm có thể thực hiện theo hình dưới:
  Nếu nhớ tên có thể gõ trực tiếp vào công thức
  3.3 Cấu trúc hàm
  Giới thiệu
  (đối số 1, đối số 2,…,đối số n)
  Đối số có thể là
  Giá trị kiểu số,xâu…
  Địa chỉ ô hoặc vùng ô
  1 hàm khác
  Nhập hàm
  Gõ trực tiếp vào ô theo dạng
  =(đối số 1, đối số 2,…)
  3.4 Các hàm thông dụng
  Hàm cơ bản
  SUM
  Cú pháp: Sum(number1,number2,…)
  Tính tổn của các giá trị số trong danh sách, hoặc mảng số
  Ví dụ: Sum(6,7,8,9)=37, Sum(A1:B7),…
  AVERAGE
  Trả lại giá trị trung bình cộng của các số trong danh sách
  Cú pháp AVERAGE(number1, number2,…)

  3.4 Các hàm thông dụng (tt)
  MAX
  Trả lại số lớn nhất trong danh sách
  Cú pháp: MAX(number1,number2,…)
  Ví dụ: MAX(10,20,30,15,2,3)=30
  MIN
  Trả lại số nhỏ nhất trong danh sách
  Cú pháp: MIN(number1,number2,…)
  Ví dụ: MIN(10,20,15,30,2,3)=2
  3.4 Các hàm thông dụng (tt)
  ROUND
  Làm tròn đến một số thập phân nhất định
  Cú pháp ROUND(number, num_digits)
  Ví dụ: Round(2.5678,2)=2.57
  3.4 Các hàm thông dụng (tt)
  COUNT
  Đếm những ô chứa dữ liệu là số trong vùng
  Cú pháp:
  COUNT(Value1, Value2,…)
  COUNTA
  Đếm những ô chứa dữ liệu trong vùng
  Cú pháp:
  COUNTA(Value1, Value2,…)
  3.4 Các hàm thông dụng (tt)
  RANK
  RANK(number, ref [,order])
  Trả về thứ hạng của number trong ref với order là cách xếp hạng
  Nếu order là 0 hoặc bỏ qua thì ref được hiểu là có thứ tự giảm
  Nếu order <>0 thì ref sẽ có thứ tự tăng
  Ví dụ:
  Chú ý: Phải trị tuyệt đối vùng ref
  3.4 Các hàm thông dụng (tt)
  IF
  Cú pháp: IF(logical_test, value_if_true, value_if_false)
  Trả về giá trị value_if_true nếu biểu thức logical_test đúng ngược lại trả về giá trị value_if_false
  Ví dụ: IF(A1>=5, “Đậu”, “Trượt”)
  Chú ý: Có thể sử dụng hàm IF lồng nhau
  3.4 Các hàm thông dụng (tt)
  SUMIF
  Cú pháp: SUMIF(range, criteria, sum_range)
  Hàm tính tổng các ô thỏa mãn điều kiện
  Range: Vùng điều kiện sẽ được so sánh
  Criteria: Chuỗi mô tả điều kiện. Ví dụ “10”, “>=20”
  Sum_range: vùng được tính tổng. Các ô trong vùng này sẽ được tính tổng nếu các ô tương ứng trong vùng range thỏa mãn điều kiện. Nếu không có sum_range thì vùng range sẽ được tính
  Ví dụ:
  3.4 Các hàm thông dụng (tt)
  COUNTIF
  COUNTIF(range, criteria)
  Đếm các ô thỏa mãn điều kiện criteria trong vùng range
  Range là vùng điều kiện sẽ được so sánh
  Criteria: là chuỗi mô tả điều kiện
  3.4 Các hàm thông dụng (tt)
  SUMIFS
  SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2,…)
  Hàm tính tổng có từ 2 điều kiện trở lên
  Sum_range: vùng cần tính tổng
  Criteria_range1: vùng chứa điều kiện 1
  Criteria1: chuỗi mô tả điều kiện 1
  Criteria_range2: vùng chứa điều kiện 2
  Criteria2: vùng chứa điều kiện 2

  3.4 Các hàm thông dụng (tt)
  COUNTIFS
  COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2,…)
  Hàm đếm từ 2 điều kiện trở lên
  Criteria_range1: vùng chứa điều kiện 1
  Criteria1: chuỗi mô tả điều kiện 1
  Criteria_range2: Vùng chứa điều kiện 2
  Criteria2: chuỗi mô tả điều kiện 2

  3.4 Các hàm thông dụng (tt)
  AND
  AND(logical1, logical2,…)
  Trả về giá trị TRUE nếu tất cả các điều kiện là TRUE, ngược lại trả lại FALSE
  Lưu ý: Các biểu thức logical phải có đầy đủ cả 2 vế, và không được lớn hơn 2 vế trong 1 biểu thức
  3.4 Các hàm thông dụng (tt)
  OR
  OR(logical1, logical2,…)
  Trả về giá trị FALSE nếu tất cả các biểu thức điều kiện sai, ngược lại trả về TRUE
  3.4 Các hàm thông dụng (tt)
  Hàm tìm kiếm
  VLOOKUP
  VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, range_lookup)
  Tìm giá trị lookup_value trong cột trái nhất của bảng table_array theo chuẩn dò tìm range_lookup và trả về vị trí tương ứng trong cột thứ col_index_num
  Range_lookup = 1: Tìm tương đối, danh sách các giá trị cần dò tìm của bảng table_array pahir sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Nếu không tìm thấy sẽ trả về giá trị lớn nhất nhwung vẫn nhỏ hơn lookup_value
  Range_lookup = 0: tìm chính xác. Nếu ko tìm thấy sẽ trả về lỗi
  3.4 Các hàm thông dụng (tt)
  Ví dụ:

  Lưu ý: Phải trị tuyệt đối bảng phụ cần lấy
  3.4 Các hàm thông dụng (tt)
  HLOOKUP
  HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_col_index, range_lookup)
  Tìm giá trị lookup_value trong dòng trên cùng của bảng table_array theo chuẩn dò tìm range_lookup, trả về giá trị tương ứng trong dòng thứ row_index_num (nếu tìm thấy)
  Ý nghĩa các đối số giống như hàm vlookup
  3.4 Các hàm thông dụng (tt)
  Ví dụ:
  3.4 Các hàm thông dụng (tt)
  Các hàm xử lý chuỗi (text)
  LEFT
  LEFT(text, num_chars)
  Trả về num_chars ký tự bên trái chuỗi text


  RIGHT
  RIGHT(text, num_chars)
  Trả về num_chars ký tự bên phải chuỗi

  3.4 Các hàm thông dụng (tt)
  MID
  MID(text,start_num, num_chars)
  Trả về chuỗi có độ dài num_chars bắt đầu từ vị trí start_num của chuỗi text

  INT
  Trả về số nguyên lớn nhất không vượt quá number
  INT(number)
  VALUE
  VALUE(text)
  Chuyển chuỗi có dạng số thành trị số
  Ví dụ: =VALUE(“123”)+2 -> 125
  3.4 Các hàm thông dụng (tt)
  Các hàm cơ sở dữ liệu (database)
  Các hàm cơ sở dữ liệu (CSDL) mang tính chất thống kê những mẫu tin trong CSDL có trường thỏa điều kiện của vùng tiêu chuẩn đã được thiết lập trước.
  Cú pháp chung:
  =tên hàm(database, field, criteria)
  Database: Địa chỉ vùng CSDL
  Field: cột cần tính toán
  Criteria: địa chỉ vùng điều kiện
  3.4 Các hàm thông dụng (tt)
  Các hàm CSDL
  DSUM
  DAVERAGE
  DMAX
  DMIN
  DCOUNT
  DCOUNTA
  3.4 Các hàm thông dụng (tt)
  Ví dụ: Với hàm DSUM

  Chú ý: Phải lập điều kiên ra bên ngoài như hình
  Điều kiện
  4. Charts – Biểu đồ
  Các loại biểu đồ
  Biểu đồ cột – Columns: Sử dụng các cột dọc để biểu diễn số liệu, thường sử dụng để
  So sánh các đại lượng
  Hoặc so sánh sự biến động của 1 đối tượng
  Biểu đồ đường – Line: Sử dụng để biểu diễn xu hướng theo thời gian
  Biểu đồ tròn – Pie: sự dụng để so sánh giữa tỷ lệ các thành phần của 1 đối tượng
  4.1 Cách chèn Chart
  Bôi đen vùng dữ liệu của biểu đồ (nếu là các cột cách xa nhau thì giữ phím Ctrl)
  Chọn Tab Insert -> Chọn kiểu trong nhóm Chart
  Chọn dạng biểu đồ cần vẽ
  4.2 Các thành phần trên Chart
  Chart Title
  Tiêu đề biểu đồ
  Plot Area
  Vertical Axis Title
  Tên trục dọc
  Vertical Axis
  Trục dọc
  Data Table
  Bảng dữ liệu
  Horizontal Axis
  Trục ngang
  Legend
  Chú thích
  Data Label
  Chart Area
  Data Series
  4.3 Thay đổi vùng dữ liệu cho Chart
  Chỉnh sửa dữ liệu
  Tên dữ liệu
  Vùng giá trị
  4.4 Thay đổi dạng Chart
  1
  2
  3
  Chọn Change Chart Type
  Chọn loại đồ thị mới
  4.7 Cách vẽ đồ thị 2 trục tung
  Ngoài cách biểu diễn 1 trục ta có thể vẽ 2 trục tung để biểu diễn 2 loại dữ liệu khác nhau trên cùng 1 đồ thị.
  Ví dụ: vẽ biểu đồ nhiệt độ và độ ẩm của các thành phố
  4.7 Cách vẽ đồ thị 2 trục tung (tt)
  Muốn thêm 1 trục tung bên phải biểu diễn độ ẩm của các thành phố ta làm như sau:
  Kích chuột phải vào cột biểu diễn lượng mưa
  1
  Chọn Fomat Data Series
  2
  3
  Chọn Secondary Axis
  4.7 Cách vẽ đồ thị 2 trục tung (tt)
  4
  Chọn Change Chart Type
  5
  Chọn dạng biểu đồ cho trục tung thứ 2
  Kết quả
  5. Thiết lập trang và in ấn
  Thiết lập trang in
  Margin: canh lề trang giấy
  Top: lề trên
  Boottom: lề dưới
  Left: lề trái
  Right: Phải
  Header: khoảng cách cho vùng đầu trang
  Footer: Khoảng cách cho vùng chân trang

  5. Thiết lập trang và in ấn (tt)
  Hộp thoại thiết lập trang

  Hướng in, cỡ giấy ...
  Lề, Trang
  In lặp lại tiêu đề
  Đầu trang/Cuối trang
  5. Thiết lập trang và in ấn (tt)
  Orientation: để thay đổi hướng trang in
  Portrait: in theo chiều dài giấy
  Landscape: In theo chiều ngang của giấy
  Size: chọn khổ giấy như A1,A2,A3,A4
  Print area: Thiết lập vùng in
  Background: Thiết lập hình nền trang
  Print title: In tiêu đề
  5. Thiết lập trang và in ấn (tt)
  Các tùy chọn in
  In co giản vào 1 trang hoặc nhiều trang
  In lặp lại tiêu đề
  Căn chỉnh vào giữa trang
  6. Thiết lập trang và in ấn (tt)
  No_avatar

  dành cho những người làm quen và học tập với tin học, nếu có nhu cầu vê sửa chữa máy tính , máy in xin gọi điện cho bên mình.

   

  http://maytinhnamthai.com/tin-tuc/dich-vu-sua-may-tinh-tan-noi/

  No_avatar

  hữu ích khhi sử dụng bản tính excell để làm bản báo giá cho khách hàng khi lắp đặt camera quan sát wifi chúng tôi luôn làm bản tính bằng excell để khách hàng thay đổi số lượng dễ dàng

   
  Gửi ý kiến