Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Đào Thị Thúy Nga
Người gửi: Nguyễn Lương Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:32' 11-05-2009
Dung lượng: 225.5 KB
Số lượt tải: 629
Số lượt thích: 0 người
Thiết kế bài giảng điện tử
Môn Toán - Lớp 4
Tiết 53. Nhân với số có số tận cùng là chữ số 0
Kiểm tra bài cũ
Bài tập 3 trang 61 (SGK):
Bài giải:
Tóm tắt:
Có: 8 phòng học
Mỗi phòng: 15 bộ bàn ghế
Mỗi bộ bàn ghế: 2 học sinh
Hỏi: ? học sinh đang ngồi học.
Cách 1:
Số học sinh của một lớp là:
2 x 15 = 30 (hs)
Số học sinh của 8 lớp là:
30 x 8 = 240 (hs)
Đáp số: 240 học sinh
Cách 2:
Số bộ bàn ghế của 8 lớp là:
15 x 8 = 120 (bộ)
Số học sinh của 8 lớp là:
2 x 120 = 240 (hs)
Đáp số: 240 học sinh
Phép nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Tính: 1324 x 20
? 20 có tận cùng là là bao nhiêu ?
? 20 bằng 2 nhân với mấy ?
1324 x 20 = 1324 x (2 x 10)
Hãy tính giá trị của: 1324 x (2 x 10) ?
1324 x (2 x 10) = (1324 x 2) x 10 = 2648 x 10 = 26480
? Vậy 1324 x 20 bằng bao nhiêu?
? 2648 là tích của các số nào?
? Em có nhận xét gì về số 2648 và số 26480?
? Số 20 có mấy chữ số 0 ở tận cùng?
Kết luận: "Vậy khi thực hiện nhân 1324 vơi 20 chúng ta chỉ việc thực hiện phép nhân 1324 với 2 rồi viết thêm một chữ số 0 vào bên phải tích vừa tìm được"
Hãy đặt tính và thực hiện tính 1324 x 20 ?
?1324 x 20 bằng 26480.
? 26480 chính là 2648 thêm một chữ số 0 vào bên phải.
? 2648 là tích của 1324 với 2
? Số 20 có một chữ số 0 ở tận cùng
1324
x
20
0
8
4
6
2
- Viết chữ số 0 vào hàng đơn vị của tích
- 2 nhân 4 bằng 8, viết 8 vào bên trái 0
- 2 nhân 2 bằng 4, viết 4 vào bên trái 8
- 2 nhân 3 bằng 6, viết 6 vào bên trái 4
- 2 nhân 1 bằng 2, viết 2 vào bên trái 6
Nhân các số có tận cùng là chữ số 0
Tính: 230 x 70
? Hãy tách số 230 thành tích của một số nhân với 10 ?
? 230 = 23 x 10
? 230 = 23 x 10
? Hãy áp dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép nhân để tính giá trị biểu thức (23 x 10) x (7 x10)
? 161 là tích của những số nào?
? 230 x 70 = (23 x 10) x (7 x 10)
? 161 là tích của 23 và 7
230
x
10
0
0
1
6
1
- Viết hai chữ số 0 vào hàng đơn vị và hàng chục
- 7 nhân 3 bằng 21, viết 1 vào bên trái 0, nhớ 2
- 7 nhân 2 bằng 14, thêm 2 bằng 16,viết 6 vào bên trái 1
? Hãy tách số 230 thành tích của một số nhân với 10 ?
? Hãy tách tiếp số 70 thành tích của một số nhân với 10 ?
? 70 = 7 x 10
? (23 x 10) x (7 x 10)= (23x7) x (10 x 10) = 161 x 100 = 16100
? Em có nhận xét gì về số 161 và 16100 ?
?16100 là 161 thêm hai chữ số 0 vào bên phải
? Số 230 có mấy chữ sô 0 ở tận cùng ?
? Số 230 có một chữ số 0 ở tận cùng
? Số 70 có mấy chữ sô 0 ở tận cùng ?
? Số 70 có một chữ số 0 ở tận cùng
? Cả hai thừa số của phép nhân 230 x 70 có tất cả mấy chữ số 0 ở tận cùng?
? Có hai chữ số 0 ở tận cùng
Kết luận: "Khi thực hiện nhân 230 với 10 chúng ta chỉ việc thực hiện phép nhân 230 với 10 rồi viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải tích vừa tìm được"
Hãy đặt tính và thực hiện tính 230 x 10
Bài 1: Đặt tính rồi tính ?
a, 1342 x 40
b, 13546 x 30
c, 5642 x 200
1342
x
40
0
8
6
3
5
Bài làm
a, 1342 x 40
b, 13546 x 30
13546
x
30
0
8
3
6
0
4
c, 5642 x 200
5642
x
200
0
0
4
8
2
11
Bài 2: Tính ?
a, 1326 x 300
b, 3450 x 20
c, 1450 x 800
1326
x
300
0
0
8
7
9
Bài làm
a, 1326 x 300
b, 3450 x 20
3450
x
20
0
0
0
9
6
c, 1450 x 800
1450
x
800
0
0
0
0
6
11
3
Bài 3:
Một bao gạo cân nặng 50 kg, một bao ngô cân nặng 60 kg. Một xe ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô. Hỏi xe ô tô đó chở tất cả bao nhiêu kg gạo và ngô ?
Bài làm
Ô tô đó chở số gạo là:
50 x 30 = 1500 (kg)
Ô tô đó chở số ngô là:
60 x 40 = 2400 (kg)
Ô tô đó chở tất cả số gạo và số ngô là:
1500 + 2400 = 3900 (kg)
Đáp số: 3900 kg gạo và ngô
Bài 4:
Một tấm kính hình chữ nhật có chiều rộng 30 cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích của tấm kính đó ?
Bài làm
Chiều dài tấm kính đó là:
30 x 2 = 60 (cm)
Diện tích của tấm kính đó là:
60 x 30 = 1800 (cm2)
Đáp số: 1800 cm2
Củng cố
a, Điền số tròn chục vào ô trống ?
? x 3 < 90
? x 4 < 100
b, Điền số tròn trăm vào ô trống ?
? x 10 < 3000
? x 20 < 10.000
Cách thiết kế
* Chia làm 10 Slide:
Slide 1: Tên bài, giáo viên hướng dẫn, người thiết kế.
Slide 2: Mục tiêu
Slide 3: Kiểm tra bài cũ
Slide 4: Phép nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Slide 5: Phép nhân các số có tận cùng là chữ số 0
Slide 6: Bài tập 1
Slide 7: Bài tập 2
Slide 8: Bài tập 3
Slide 9: Bài tập 4
Slide 10: Củng cố
 
Gửi ý kiến