Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tìm kiếm theo tiêu đề

    Tìm kiếm Google

    Quảng cáo

    Quảng cáo

  • Quảng cáo

    Hướng dẫn sử dụng thư viện

    Hỗ trợ kĩ thuật

    Liên hệ quảng cáo

    • (04) 66 745 632
    • 0166 286 0000
    • contact@bachkim.vn

    CĐ Tháng 9. Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước

    Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Nguyễn Minh Trí
    Ngày gửi: 15h:31' 17-09-2016
    Dung lượng: 31.0 MB
    Số lượt tải: 153
    Số lượt thích: 0 người
    HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THÁNG 9
    Chủ đề tháng : THANH NIÊN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC
    Đoàn Trường THPT Kon Tum
    Năm học 2016-2017
    Nội dung hoạt động: AN ToàN GIAO THÔNG
    Phần 1: Sự hiểu biết của em về luật ATGT
    Phần 2: Tìm hiểu biển báo ATGT
    Phần 3: Tìm hiểu luật ATGT
    Phần 4: Tổng kết.
    Nội dung:
    Có các câu hỏi kiến thức về luật an toàn giao thông. Mỗi câu có 3 đáp án A,B,C. M?i d?i cú 5 giõy d? suy nghi v dua ra dỏp ỏn c?a mỡnh, mỗi câu trả lời đúng đuược 10 điểm, sai thỡ khụng dnh du?c di?m cho cõu h?i dú.
    Phần 2:
    Tìm hiểu biển báo ATGT
    2

    Câu 1
    Câu 2
    Câu 3
    Câu 4
    Câu 5
    Câu 6
    Câu 7
    Câu 8
    Câu 9
    Câu 10
    Câu 11
    Câu 12
    CHỈ RA Ý NGHĨA CỦA BIỂN BÁO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ SAU ĐÂY
    a. Người đi bộ.
    b. Đường dành cho người đi bộ.
    c. Cấm người đi bộ.
    b. Đường dành cho người đi bộ.
    Câu 1
    3
    CHỈ RA Ý NGHĨA CỦA BIỂN BÁO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ SAU ĐÂY
    A. TRƯỜNG HỌC
    b. trẻ em.
    c. gần nơi đá bóng.
    b. trẻ em.
    Câu2
    3
    CHỈ RA Ý NGHĨA CỦA BIỂN BÁO GIAO THÔNG
    ĐƯỜNG BỘ SAU ĐÂY
    a. Gần nơi nguy hiểm
    b. Đường ưu tiên.
    c. Giao nhau với đường ưu tiên
    c. Giao nhau với đường ưu tiên
    Câu 3
    3
    CHỈ RA Ý NGHĨA CỦA BIỂN BÁO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ SAU ĐÂY

    a. CẤM ĐI NGƯỢC CHIỀU
    b. cấm rẽ ngang.
    c. cấm đỗ xe.
    a. CẤM ĐI NGƯỢC CHIỀU.
    Câu 4
    3
    CHỈ RA Ý NGHĨA CỦA BIỂN BÁO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ SAU ĐÂY    a.Đường ưu tiên.
    b. Đường cấm
    c. Đường một chiều.
    b. Đường cấm.
    Câu 5
    3
    CHỈ RA Ý NGHĨA CỦA BIỂN BÁO GIAO THÔNG
    ĐƯỜNG BỘ SAU ĐÂY

    a. cấm đỗ xe.
    b. nơi đỗ xe.
    c. cấm đi ngUược chiều.
    a. cấm đỗ xe.
    Câu 6
    3    CHỈ RA Ý NGHĨA CỦA BIỂN BÁO GIAO THÔNG
    ĐƯỜNG BỘ SAU ĐÂY


    a. cấm tránh nhau.
    b. cấm ô tô con vưUợt.
    c. cấm vưUợt.
    c. cấm vUượt.
    Câu 7
    3
    CHỈ RA Ý NGHĨA CỦA BIỂN BÁO GIAO THÔNG
    ĐƯỜNG BỘ SAU ĐÂY

    a.hết đưUờng đi xe gắn máy.
    b. cấm đi xe gắn máy.
    c. cấm đi xe đạp.
    b. cấm đi xe gắn máy.
    Câu 8
    3
    CHỈ RA Ý NGHĨA CỦA BIỂN BÁO GIAO THÔNG
    ĐƯỜNG BỘ SAU ĐÂY

    a. giao nhau với đưUờng sắt.
    b. giao nhau với đUường sắt có rào chắn.
    c. giao nhau với đUường sắt không có rào chắn
    b. giao nhau với đUường sắt có rào chắn.
    Câu 9
    3
    CHỈ RA Ý NGHĨA CỦA BIỂN BÁO GIAO THÔNG
    ĐƯỜNG BỘ SAU ĐÂY

    a. cấm ô tô khách.
    b. cấm ô tô con.
    c. cấm ô tô.
    b. cấm ô tô con.
    Câu10
    3
    Cấm ô tô khách và ô tô tải
    Cấm xe tải vượt xe khách
    Cấm xe khách vượt xe tải
    CHỈ RA Ý NGHĨA CỦA BIỂN BÁO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ SAU ĐÂY
    Câu 11
    3


    Cấm mô tô
    Cấm xe đạp
    Cấm xe gắn máy
    CHỈ RA Ý NGHĨA CỦA BIỂN BÁO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ SAU ĐÂY
    Câu 12
    3
    Có 12 c©u hái, c¸c tổ tr¶ lêi theo h×nh thøc tr¾c nghiÖm. Mçi c©u hái cã ba phư¬ng ¸n A, B, C ®Ó c¸c thÝ sinh lùa chän. Sau 10 gi©y suy nghÜ c¸c ®éi đưa ra ®¸p ¸n. §iÓm cho mçi c©u tr¶ lêi ®óng ë phÇn thi nµy lµ 10 ®iÓm. Nếu đội nhà trả lời sai các đội còn lại tham gia dành quyền trả lời, nếu đúng được cộng 5 điểm, sai thì bị trừ 5 điểm.

    Phần 3:Tìm hiểu luật atgt.
    2

    Câu 1
    Câu 2
    Câu 3
    Câu 4
    Câu 5
    Câu 6
    Câu 7
    Câu 8
    Câu 9
    Câu 10
    Câu 11
    Câu 12
    A. Xe chắc chắn, có phanh tốt, có đèn phát sáng và đèn phản quang.
    B. Khi ngồi trên yên xe, chân phải chống được xuống đất.
    C. Cả hai ý trên.
    câu 1
    16
    Theo quy định hiện nay, người điều khiển, người ngồi trên xe máy phải đội mũ bảo hiểm khi đi trên các tuyến đường bộ nào?
    A. Khi đi trên các tuyến đường trong thành phố, thị xã, thị trấn.
    B. Khi đi trên các tuyến đường quốc lộ.
    C.Khi đi trên tất cả các tuyến đường bộ .
    câu 2
    16
    A. Ngồi ngay ngắn, không thò đầu, thò tay ra ngoài cửa sổ.
    câu 3
    B. Tự do đi lại khi xe đang chạy.
    C. Cả hai ý trên.
    16
    A.Nếu đèn tín hiệu màu đỏ có người đứng bật sáng thì em phải dừng lại.
    câu 4
    B.Nếu dốn tín hiệu màu xanh có hình người đi bật sáng thì được phép đi qua đường ở nơi có vạch dành cho người đi bộ qua đường.
    C. Cả hai ý trên.
    16
    A. Nhắc nhở các bạn để các bạn đi hàng một bên phải đường.
    câu 5
    B. Cũng đi như các bạn.
    C. Mặc kệ, mình cứ bên phải mình đi.
    16
    A. Sang đường bình thường.
    câu 6
    B. Đi chậm lại và quan sát xe từ các hướng.
    C. Không cần quan sát.
    16
    A. 3 nhóm biển báo.
    câu 7
    B. 4 nhóm biển báo.
    C. 6 nhóm biển báo.
    - Biển báo cấm
    - Biển báo nguy hiểm
    - Biển hiệu lệnh 
    - Biển chỉ dẫn
    - Biển phụ
    - Vạch kẻ đường
    16
    A. Khuyên các bạn chấp hành tốt luật an toàn giao thông.
    câu 8
    B. Cũng đi như các bạn.
    C. Không nói gì.
    16
    câu 9
    B. Có người lớn chở, em tự do đùa nghịch vung vẩy tay chân.
    A. Phải đội mũ bảo hiểm và cài chặt khoá an toàn, lên xe từ phía bên trái, quan sát phía sau trước khi lên xe, Ngồi thật ngay ngắn và bám chắc vào người lái xe..
    C. Không phải đội mũ bảo hiểm
    16
    A. Đuường quốc lộ, đưuờng tỉnh, đưuờng xã.
    câu 10
    B.Đường quốc lộ, đuường tỉnh, đưuờng huyện, đuờng đô thị, đưuờng xã.
    C. Đuường quốc lộ, đuường tỉnh, đuường đô thị, đuờng xã.
    16
    A. Một tay bám chắc vào người ngồi trước còn tay kia cầm ô khi gặp trời mưa.
    câu 11
    B. Ngồi sát và bám chắc vào người ngồi trước.
    C. Ngồi vắt hai chân sang một bên.
    16
    A. Đi xe đạp của người lớn.
    câu 12
    B. Đi xe đạp mini, cỡ vành nhỏ hơn 650mm.
    C. Cả hai loại xe đạp nói trên.
    16
    Phần 1: Sự hiểu biết của em về luật ATGT
    Mỗi tổ cử một thành viên trong tổ của mình để tham gia trò chơi này.
    Hãy nêu những hành vi bạn cho rằng hành vi đó đã vi phạm giao thông.
    Mỗi câu trả lời đúng sẽ được 5 điểm.
    Các bạn có 30 giây để bắt đầu chf trơi này.
    2
    START
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    HẾT GIỜ
    Phần 4: Tổng kết
    CHÚC MỪNG TỔ 1 ĐÃ CHIẾN THẮNG TRÒ CHƠI NGÀY HÔM NAY
    CHÚC MỪNG TỔ 2 ĐÃ CHIẾN THẮNG TRÒ CHƠI NGÀY HÔM NAY
    CHÚC MỪNG TỔ 3 ĐÃ CHIẾN THẮNG TRÒ CHƠI NGÀY HÔM NAY
    CHÚC MỪNG TỔ 4 ĐÃ CHIẾN THẮNG TRÒ CHƠI NGÀY HÔM NAY
    Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.
     
    Gửi ý kiến