Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Nền
  Ngày gửi: 16h:00' 03-10-2016
  Dung lượng: 6.7 MB
  Số lượt tải: 148
  Số lượt thích: 1 người (Thái Bảo Ngọc)
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Em hãy cho biết
  Lãnh địa phong kiến là gì?
  ý nghÜa sù ra ®êi thµnh thÞ trung đại?
  Lãnh địa phong kiến Tây Âu
  Thành thị trung đại Tây Âu
  Cuối XI
  Do sản xuất phát triển->Xuất hiện thành thị.
  Quy mô sản xuất lớn, buôn bán sầm uất.
  Thúc đẩy xã hội phong kiến châu Âu phát triển.
  Vì sao xuất hiện thành thị trung đại? Kinh tế thành thị có gì mới? ý nghĩa sự ra đời thành thị?
  Hoạt động buôn bán ở các thành thị trung đại
  LI?CH SU? 7 : TIấ?T 2
  BÀI 2: SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VÀ SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở CHÂU ÂU
  Nụ?i dung bài học:
  1/ Các cuộc phát kiờ?n lớn về địa lí.
  a.Nguyên nhân
  b. Kết quả
  c. ý nghĩa
  2/ Sự hình thành chủ nghĩa tuư bản ở châu Âu.

  Bi 2:Sự suy vong của chế độ phong kiến và
  sự hình thành chủ nghĩa tuư ư bản ở Châu u
  1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lý:
  a) Nguyên nhân:
  Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí?
  Phát triển sản xuất


  Nguyên liệu
  Vốn

  Thị truờng
  ?
  ?
  ?
  Bi 2:Sự suy vong của chế độ phong kiến và
  sự hình thành chủ nghĩa tuư ư bản ở Châu u
  1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lý:
  a) Nguyên nhân:
  - Sản xuất phát triển =>Cần nguyên liệu, thị trường, vốn…
  b) Các cuộc phát kiến địa lí:
  Va-xcô đơ ga-ma
  c.cô-lôm-bô
  Ph. Ma-gien-lan
  Tàu Ca-ra-ven
  Vịnh Ghi nê
  1487
  BỒ
  ĐÀO
  NHA
  3
  QĐ. Canari
  Đ.Xan xanvano
  1492
  TÂY
  BAN
  NHA
  4
  C. Cô-lôm-bô tiếp xúc với thổ dân da đỏ ở châu Mĩ
  Nữ hoàng Isabel ra tận cảng
  đón đoàn thám hiểm của C.Cô-lôm-bô

  Mũi Hảo Vọng
  1498
  BỒ
  ĐÀO
  NHA
  5
  11-1519
  PHILIPPIN
  BRAXIN
  1519
  TÂY
  BAN
  NHA
  13-2-1522
  06-3-1521

  Mũi
  Hảo Vọng
  6
  Bi 2:Sự suy vong của chế độ phong kiến và
  sự hình thành chủ nghĩa tưuư bản ở Châu u
  1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lý:
  a) Nguyên nhân:
  b) Các cuộc phát kiến địa lí:
  1487: Đi – a – xơ vòng quanh Nam Châu Phi.
  1492: Cô-lôm-bô tìm ra Châu Mĩ
  1498: Va-xcô đơ Ga – ma đến Ấn Độ.
  1519-1522: Ma-gien lan vòng quanh trái đất.
  Bi 2:Sự suy vong của chế độ phong kiến và
  sự hình thành chủ nghĩa tuư bản ở Châu u
  1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lý:
  a) Nguyên nhân:
  b) Các cuộc phát kiến địa lí:
  c) Kết quả:
  Kết quả:
  -Tìm ra nh÷ng vïng ®Êt míi, nh÷ng con
  ®ư­êng míi, nh÷ng téc ngư­êi míi.
  - Đem l¹i nh÷ng mãn lîi khæng lå cho quý téc vµ thư­­¬ng nh©n ch©u ¢u.
  Các cuộc phát kiến địa lí trờn da~ thu đưuược kết quả gì?
  Bi 2:Sự suy vong của chế độ phong kiến và
  sự hình thành chủ nghĩa tưuư bản ở Châu u
  1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lý:
  a) Nguyên nhân:
  b) Các cuộc phát kiến địa lí:
  c) Kết quả:
  - Tìm ra những vùng đất mới, con đuường mới, tộc nguười mới.
  - Đem lại những món lợi khổng lồ cho quý tộc và thuưương nhân châu Âu.
  Các cuộc phát kiến địa lí có ý nghĩa gì?
  ý nghĩa:
  Là cuộc cách mạng về giao thông và tri thức.
  Thúc đẩy thuưương nghiệp phát triển.
  Châu Âu
  Châu Âu
  Trước
  Mở rộng phạm vi buôn bán với thế giới.
  Tiền đề cho sự ra đời của chủ nghĩa tuư ư bản ở châu Âu.
  Bi 2:Sự suy vong của chế độ phong kiến và
  sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu u
  1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lý:
  a) Nguyên nhân:
  b) Các cuộc phát kiến địa lí:
  c) Kết quả:
  d) Ý nghĩa:
  - Là cuộc cách mạng về giao thông và tri thức.
  - Thúc đẩy thưuương nghiệp phát triển.
  Bi 2:Sự suy vong của chế độ phong kiến và
  sự hình thành chủ nghĩa tưu bản ở Châu u
  1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lý:
  2. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu
  CÂU HỎI THẢO LUẬN
  2:00
  1:59
  1:58
  1:57
  1:56
  1:55
  1:54
  1:53
  1:52
  1:51
  1:50
  1:49
  1:48
  1:47
  1:46
  1:45
  1:44
  1:43
  1:42
  1:41
  1:40
  1:39
  1:38
  1:37
  1:36
  1:35
  1:34
  1:33
  1:32
  1:31
  1:30
  1:29
  1:28
  1:27
  1:26
  1:25
  1:24
  1:23
  1:22
  1:21
  1:20
  1:19
  1:18
  1:17
  1:16
  1:15
  1:14
  1:13
  1:12
  1:11
  1:10
  1:09
  1:08
  1:07
  1:06
  1:05
  1:04
  1:03
  1:02
  1:01
  1:00
  59
  58
  57
  56
  55
  54
  53
  52
  51
  50
  49
  48
  47
  46
  45
  44
  43
  42
  41
  40
  39
  38
  37
  36
  35
  34
  33
  32
  31
  30
  29
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  21
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Hết giờ
  2:00
  1:59
  1:58
  1:57
  1:56
  1:55
  1:54
  1:53
  1:52
  1:51
  1:50
  1:49
  1:48
  1:47
  1:46
  1:45
  1:44
  1:43
  1:42
  1:41
  1:40
  1:39
  1:38
  1:37
  1:36
  1:35
  1:34
  1:33
  1:32
  1:31
  1:30
  1:29
  1:28
  1:27
  1:26
  1:25
  1:24
  1:23
  1:22
  1:21
  1:20
  1:19
  1:18
  1:17
  1:16
  1:15
  1:14
  1:13
  1:12
  1:11
  1:10
  1:09
  1:08
  1:07
  1:06
  1:05
  1:04
  1:03
  1:02
  1:01
  1:00
  59
  58
  57
  56
  55
  54
  53
  52
  51
  50
  49
  48
  47
  46
  45
  44
  43
  42
  41
  40
  39
  38
  37
  36
  35
  34
  33
  32
  31
  30
  29
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  21
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Hết giờ
  Quý tộc và thương nhân châu Âu đã làm gì để có nguồn vốn ban đầu và đội ngũ nhân công ?
  Thời gian: 2 Phút.
  Đáp án
  Cuưướp bóc tài nguyên từ thuộc địa, cuớp đoạt của nhau.
  Buôn bán nô lệ da đen.
  Đuổi nông nô ra khỏi lãnh địa->Không có ruộng đất( tuư liệu sản xuất) => Làm thuê cho tuư sản.
  Tuư ư sản đã có đuược nguồn vốn ban đầu và đội ngũ nhân công đông đảo
  Buôn bán nô lệ da đen
  Sự ra đời của hình thức kinh doanh tuư bản đã tác động đến xã hội phong kiến châu Âu nhưu thế nào?
  Trong xã hội phong kiến châu Âu hình thành những giai cấp mới: Tuư sản và vô sản.
  Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở châu Âu được hình thành như thế nào?
  Chủ xuưởng, đồn điền, thưuơng nhân
  Vốn+Công nhân
  Mở rộng kinh doanh (Lập xưuởng, đồn điền.)
  Giai cấp tưu sản (bóc lột)
  Nông nô, thợ thủ công.., nô lệ da đen
  Bị cuướp đoạt tuư liệu sản xuất, bị cuưỡng bức
  Bị bóc lột kiệt quệ
  Giai cấp vô sản (bị bóc lột)
  Quan hệ sản xuất TBCN hỡnh thnh
  Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở châu Âu:
  Quý tộc,Chủ xuởng, chủ đồn điền, thương nhân
  Nông nô,
  nô lệ da đen
  Giai cấp vô sản
  Giai cấp tuư sản
  ?Giai cấp tưu sản và vô sản đã đuược hình thành từ những tầng lớp nào trong xã hội phong kiến châu Âu?
  Bi 2:Sự suy vong của chế độ phong kiến và
  sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu u
  1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lý:
  2. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu
  + Giai cấp tư sản:
  - Chủ xưởng,chủ đồn điền,….=> bóc lột lao động làm thuê=>giai cấp tư sản ra đời.
  Kinh tế: Lập các xưởng sản xuất,mở rộng kinh doanh với quy mô lớn(công trường thủ công)
  Xã hội:
  + Giai cấp vô sản:
  -Nông nô bị tước đoạt ruộng đất, làm trong các xí nghiệp của tư sản.
  => Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa được hình thành.
  Củng cố:
  Quan sát bản đồ, và cho biÕt: §©y lµ hµnh tr×nh cña nhµ th¸m hiÓm nµo?
  Cuộc phát kiến của Vasco de Gama

  Columbo
  Cuộc phát kiến địa lý của C.C«-l«m-b«

  Cuộc phát kiến địa lý của Ma-gien-lan

  Hãy nối tên nhà thám hiểm với đóng góp lớn nhất của họ cho nhân loại ?
  B. Đi-a-xơ
  C. Cô-lôm-bô
  Va-xcô đơ Ga-ma
  A-me-ri-gô Vex-pux-ti
  Ph. Ma-gien-lan
  Mac-cô Pô-lô
  Tìm ra đuường biển nối châu Âu với Phuương Đông.
  Khẳng định trái đất tròn.
  Tìm ra châu Mĩ.
  - Học bài cu~.
  - Kể tên và trình bày hành trình các cuộc phát kiến địa lí trên luược đồ.
  - Chuẩn bị bài 3.
  Dặn dò:
  No_avatarf

  Cảm ơn ạ! Rất hữu ích nhưng có chút nỗi chính tả. Mỉm cười


  No_avatar

  tìm mãi ms có bài hayMỉm cười

   
  Gửi ý kiến