Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ôn tập Chương I. Tứ giác

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Chính
Ngày gửi: 00h:02' 22-10-2016
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 830
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Quang Chính)
TOÁN 8
PHÒNG GIÁO DỤC - DO T?O GI RAI
TRƯỜNG THCS GI RAI B
ÔN TẬP CHƯƠNG I
( Tiết 1)
GIÁO VIÊN: NGUYỄN QUANG CHÍNH
Tứ Giác
ĐN
Hình thang
Hình bình hành
Hình thoi
Hình chữ nhật
Hình vuông
Có 2 cạnh đối //
Có 2 cặp cạnh đối //
Có 4 cạnh bẳng nhau
Có 4 góc vuông
Có 4 canh = nhau, 4 góc vuông
TIẾT 20
I. CÁC ĐỊNH NGHĨA:
ÔN TẬP CHƯƠNG I
GV: Nguyễn Quang Chính
Hình bình hành
Hình thoi
Hình vuông
Hình thang
Tứ giác
II. SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT CHƯƠNG I
Cĩ 2 c?nh d?i song song
Có 2 cạnh bên song song
Có 2 góc kề một đáy bằng nhau
Có 1 góc vuông
Có 1 góc vuông
Có 1 góc vuông
Có 2 cạnh kề bằng nhau
Có 1 góc vuông
Có hai cạnh kề bằng nhau
Có 2 cạnh ben song song
- có các cạnh đối song song
các cạnh đối bằng nhau
Các góc đối bằng nhau
Coù 4 cạnh bằng nhau
Có 3 gĩc vuơng
TIẾT 20
ÔN TẬP CHƯƠNG I
GV: Nguyễn Quang Chính
Tứ giác
Tứ giác
Hình
Thang
Hình
Bình hành
Hình
Thoi
Hình
Chữ nhật
Tập hợp của tứ giác bao gồm những hình nào?
Tập hợp của hình thang bao gồm những himh2 nào?
Tập hợp của hình bình hành bao gồm những hình nào?
Hình vuông là giao của 2 hình nào?
Hình Vuông
Gồm: Hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vông
Gồm: Hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông
Gồm: Hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông
hình chữ nhật và hình thoi
TIẾT 20
III. LUYỆN TẬP
Bài 1
ÔN TẬP CHƯƠNG I
GV: Nguyễn Quang Chính
Gọi M, N, K lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC. Gọi D là điểm đối xứng của K qua N.
Cho ?ABC cân tại A.
1. C/m: Tứ giác MKDA là hình thang.
2. C/m: Tứ giác MNCB là hình thang cân.
TIẾT 20
Bài 2
ÔN TẬP CHƯƠNG I
III. LUYỆN TẬP
GV: Nguyễn Quang Chính
Xét ?ABC có:
NA = NC (gt)
KB = KC (gt)
NK là dường trung bình của ? ABC
NK // AB
DK // AM (D?NK, M?AB)
Vậy tứ giác MKDA là hình thang
1) C/m MKDA là hình thang
TIẾT 20
III. LUYỆN TẬP
ÔN TẬP CHƯƠNG I
GV: Nguyễn Quang Chính
Xét ? ABC có:
NA = NC (gt)
MB = MA (gt)
NM là đường trung bình của ?ABC
NM // BC (T/c đường trung bình)
Mà B = C (?ABC cân tại A)
Vậy tứ giác MBCN là hình thang cân
2) C/m MNCB là hình thang cân
TIẾT 20
II. LUYỆN TẬP
ÔN TẬP CHƯƠNG I
GV: Nguyễn Quang Chính
Xét tứ giác ADCK có:
KN = ND (T/c đối xứng)
AN = NC (gt)
Tứ giác ADCK là hình bình hành (1)
(TC đường chéo HBH)
Mà ?ABC cân tại A có K là trung điểm BC
AK là đường trung tuyến, là đường cao của ?ABC
AKC = 900 (2)
Từ (1) và (2) suy ra: Tứ giác ADCK là hình chữ nhật
Vậy DCK = 900
3) C/m DCK = 90o
A
D
C
N
K
B
TIẾT 20
ÔN TẬP CHƯƠNG I
GV: Nguyễn Quang Chính
Tứ giác có 2 đường chéo bằng nhau và vuông góc với nhau tại trung điểm mỗi đường là ________________
Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác là _______________
Hình thang cĩ hai gĩc k? m?t dy b?ng nhau l _______________________
Hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau là _______________________
Trong hình chữ nhật, tâm đối xứng là giao điểm của ________________________
TRÒ CHƠI ĐOÁN Ô CHỮ
HÌNH VUÔNG
HÌNH THOI
HÌNH THANG CÂN
HÌNH BÌNH HÀNH
HAI ĐƯỜNG CHÉO
ĐIỀU NÀY RẤT QUAN TRỌNG TRONG GIẢI TOÁN HÌNH HỌC
V
N
I
H
H
E
TIẾT 20
GV: Nguyễn Quang Chính
ĐÚNG HAY SAI ?!
Chúc các em thành công !
Đ

V
U
I
Hình chữ nhật là hình vuông.
Hình vuông là hình thoi.
SAI
ĐÚNG
TIẾT 20
GV: Nguyễn Quang Chính
Làm các câu hỏi còn lại.
Ôn lại các cách chứng minh tứ giác đặc biệt thông qua định nghĩa và các dấu hiệu nhận biết.
Chuẩn bị kiểm tra 1 tiết hình học.
DẶN DÒ
TIẾT 20
GV: Nguyễn Quang Chính
Chúc các em học tốt.
 
Gửi ý kiến