Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm Bài giảng

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 5. Action Boy can run

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hồng Hằng (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:05' 28-10-2016
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 54
Số lượt thích: 0 người
Welcome to class 4A2
Rules of the game
+ Look, listen and remember
+ Write 6 words in 2minutes
+Run and stick it on the board
+ The fastest team will get 2marks
+ The second one will get 1 mark
Who`s faster?
Wednesday, December 16th , 2015
Unit 5. Action Boy Can Run !
Lesson Three: Song (Period 1)
Objectives: Mục tiêu
+ Say and write more about action verbs
(Đọc và viết được thêm một số từ hoạt động)
+ Say the lyrics of the song
( Đọc được lời bài hát)
Wednesday, December 16th, 2015
Unit 5. Lesson Three. Song
Write: viết
Wednesday, December 16th, 2015
Unit 5. Lesson Three. Song
Draw: vẽ
Wednesday, December 16th, 2015
Unit 5. Lesson Three. Song
Sing: hát
Wednesday, December 16th, 2015
Unit 5. Lesson Three. Song
Wednesday, December 16th, 2015
Unit 5. Lesson Three. Song
Wednesday, December 16th, 2015
Unit 5. Lesson Three. Song
Wednesday, December 16th, 2015
Unit 5. Lesson Three. Song

I can do anything!
I can write my alphabet
My alphabet, my alphabet
I can write my alphabet
From A to Z
I can do anything, anything, anything
I can do anything, if I try.
Anything: mọi thứ
Try: cố gắng
Wednesday, December 16th, 2015
Unit 5. Lesson Three. Song

I can do anything!
I can draw an elephant
An elephant, an elephant
I can draw an elephant
With two big ears.
I can do anything, anything, anything
I can do anything, if I try.
Alphabet: bảng chữ cái
Wednesday, December 16th, 2015
Unit 5. Lesson Three. Song

I can do anything!
I can sing this song to you
Song to you, song to you
I can sing this song to you
And make you smile
I can do anything, anything, anything
I can do anything, if I try.
Song: bài hát
Smile: cười
Wednesday, December 16th, 2015
Unit 5. Lesson Three. Song
I can do anything !
I can write my alphabet
My alphabet, my alphabet
I can write my alphabet
From A to Z
I can do anything, anything, anything
I can do anything, if I try.
I can draw an elephant
An elephant, an elephant
I can draw an elephant
With two big ears.
I can do anything, anything, anything
I can do anything, if I try.
I can sing this song to you
Song to you, song to you
I can sing this song to you
And make you smile
I can do anything, anything, anything
I can do anything, if I try.


3. Listen
and read
answer
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CHALLENGES
Read about the song
I can do anything !
Rules of the game
+Look and write
+Fill in the blank, then find the across sentences
+Who find the faster is win
Find the words !
S
W
m
i
H
A
T
C
A
N
Y
O
U
D
O
?
w
l
k
w
r
i
e
l
i
m
b
s
i
g
l
f
r
n
r
a
w
Home work:
Learn the words by heart
Do exercise in workbook, page 48.
Wednesday, December 16th, 2015
Unit 5. Lesson Three. Song


Good – bye!!!
See you again!
Thanks for your attention !

No_avatarf

Lần sau bạn gửi cả phần nhạc nữa nhé!

 
Gửi ý kiến

Nhấn ESC để đóng