Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Luyện tập Trang 68

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Hữu Thùy Dung (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:15' 06-11-2016
Dung lượng: 13.8 MB
Số lượt tải: 98
Số lượt thích: 0 người
MÔN TOÁN
GV THỰC HIỆN:ĐẶNG HỮU THÙY DUNG
LUYỆN TẬP
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GÒ VẤP
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ HỒNG GẤM
Thứ ba ngày 8 tháng 11 năm 2016
Toán
LUYỆN TẬP
ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPYA
Cuộc thi
KHỞI ĐỘNG
CHẶNG 1
Tính
1
135 x ( 20 + 3 ) =
642 x ( 30 - 6 ) =

Muốn nhân một số với một tổng, ta làm như thế nào?

Muốn nhân một số với một hiệu, ta làm như thế nào?
Tính
1
x ( 20 + 3 )

642 x ( 30 - 6 )
= 135 x 20 + 135 x 3
= 2700 + 405
= 3105
= 642 x 30 - 642 x 6 )
= 19260 - 3852
= 15408
TĂNG TỐC
CHẶNG 2
35 x 4 x 5
Tính bằng cách thuận tiện nhất:
5 x 36 x 2
a)
2
42 x 2 x 7 x 5

Muốn tính bằng cách thuận tiện nhất trong phép nhân, ta làm như thế nào?
35 x 4 x 5
Tính bằng cách thuận tiện nhất:
5 x 36 x 2
a)
2
42 x 2 x 7 x 5
= 35 x (4 x 5)
= 35 x 20
= 700
= (5 x 2) x 36


= 10 x 36
= 360
= (42 x 7) x (2 x 5)
= 294 x 10
= 2940
Mẫu:
145 x 2 + 145 x 98 =
145
145 x 2 + 145 x 98 = ?
x
( 2 + 98 )
= 145 x 100 = 14500
b)
137 x 3 + 137 x 97
428 x 12 – 428 x 2
Tính (theo mẫu):

Cách làm trên thuận tiện hơn cách chúng ta thực hiện các phép tính nhân trước, phép tính cộng sau ở điểm nào ?
2
137 x 3 + 137 x 97
428 x 12 – 428 x 2
b)
2
Tính (theo mẫu):
= 137
x ( 3 + 97 )
= 137 x 100 = 13700
= 428
x ( 12 – 2 )
= 428 x 10 = 4280
VỀ ĐÍCH
CHẶNG 3

Bài toán cho biết gì ?

Bài toán cho hỏi gì ?
4
Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài 180m, chiều rộng bằng nửa chiều dài. Tính chu vi và diện tích của sân vận động đó.
4
Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài 180m, chiều rộng bằng nửa chiều dài. Tính chu vi và diện tích của sân vận động đó.
180m
Tóm tắt
Chiều dài
Chiều rộng
?m
Chu vi : ? m
Diện tích : ? m2

Bài toán thuộc dạng gì ?
00
02
01
04
03
06
05
08
07
10
09
4
Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài 180 m, chiều rộng bằng nửa chiều dài. Tính chu vi và diện tích của sân vận động đó.
Bài giải
Chiều rộng của sân vận động là :
180 : 2 = 90 (m)
Chu vi của sân vận động là:
( 180 + 90 ) x 2 = 540 (m)
Diện tích của sân vận động là :
180 x 90 = 16200 (m2)
Đáp số : Chu vi : 540m
Diện tích : 16200 (m2)
CỦNG CỐ
Trò chơi :
AI NHANH NHẤT
Tính nhanh : 217 x 11 = ?
A. 2170 B. 2127
C. 2387 D. 1953
Chọn câu trả lời đúng :
Chọn câu trả lời đúng:
Tính nhanh : 217 x 9 = ?
A. 2170 B. 1953
C. 2387 D. 2127
1. Ôn lại các tính chất
của phép nhân
2. Chuẩn bị: Nhân
với số có hai chữ số
Dặn dò:
Chúc các em học giỏi
Chúc
quý
thầy

nhiều
sức
khoẻ

hạnh
phúc
GV THỰC HIỆN:
ĐẶNG HỮU THÙY DUNG
0902995079
 
Gửi ý kiến

Hãy thử nhiều lựa chọn khác