Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: MAI PHUONG HUYNH
  Ngày gửi: 21h:46' 05-12-2016
  Dung lượng: 424.0 KB
  Số lượt tải: 24
  Số lượt thích: 0 người
  Thân chào cô và các bạn
  Nhóm 3 lớp 20G
  LÊ THỊ NGỌC
  MAI PHƯƠNG HUỲNH
  NGUYỄN THỊ YẾN NGỌC
  LÊ THỊ THOẠI VI
  NGUYỄN THỊ NGỌC XOAN
  TRƯƠNG THANH THỦY
  NGUYỄN QUỲNH ĐẠM VY
  HÀ THỊ HUYỀN
  Quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng 
  CHỦ ĐỀ
  NỘI DUNG
  KHÁI NIỆM CSHT VÀ KTTT
  QUAN HỆ GIỮA CSHT VÀ KTTT
  Ý NGHĨA VÀ ÁP DỤNG THỰC TIỄN
  1. Khái niệm cơ sở hạ tầng
  _ Cơ sở hạ tấng là toàn bộ các QHSX hợp thành kết cấu kinh tế của xã hội trong một gia đoạn lịch sử nhất định
  CSHT
  QHSX
  Mầm mống
  QHSX
  Thống trị
  QHSX
  Tàn dư
  2. Khái niệm kiến trúc thượng tầng
  _ Là toàn bộ những tư tưởng xã hội, các thiết chế tương ứng và các quan hệ nội tại trong các lĩnh vực : chính trị,pháp quyền,nghệ thuật, khoa học,triết học,tôn giáo,...... Được hình thành dựa trên CSHT nhất định và phản ánh CSHT ấy

  _ KTTT có đặc điểm riêng, quy luật vận động riêng nhưng tác động qua lại lẫn nhau
  KẾT CẤU
  KTTT
  Các tư tưởng xã hội
  Các thiết chế tương ứng
  Pháp quyền
  Đạo đức
  Khoa học
  Triết học
  Nghệ thuật
  Tôn giáo
  Nhà nước
  Đảng phái
  Giáo hội
  Đoàn thể
  Các tổ chức chính trị xã hội
  3. Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
  Quan điểm duy tâm : giải thích sự vận động xã hội dựa vào các nguyên nhân tinh thần tư tưởng và vai trò lãnh đạo của nhà nước pháp quyền


  Quan điểm duy vật : mỗi xã hội cụ thể đã trải qua nhiều gia đoạn lịch sử khác nhau đều có CSHT và KTTT quan hệ biện chứng với nhau, trong đó CSHT quyết định KTTT
  Vai trò quyết định của cơ sở hạ tầng đối với kiến trúc thượng tầng
  CSHT nào thì sinh ra KTTT ấy, QHSX nào giữ vai trò thống trị thì tạo ra KTTT tương ứng. Mâu thuẫn trong kinh tế quyết định mâu thuẫn trong tư tưởng

  CSHT thay đổi thì sớm hay muộn KTTT cũng thay đổi theo

  CSHT cũ mất đi thì KTTT do nó sinh ra cũng mất đi theo

  CSHT mới sinh ra thì KTTT cũng sinh ra kèm theo

  CSHT mất đi nhưng bộ phận yếu tố củ nó vẫn tồn tại dai dẳng
  Tác động trở lại của KTTT đối với CSHT
  Chức năng xã hội của KTTT là bảo vệ duy trì củng cố và phát triển CSHT đã sinh ra nó. Đồng thời kế thừa chọn lọc CSHT và KTTT cũ vào trong quá trình xây dựng CSHT và KTTT mới

  KTTT tác động đến CSHT bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó nhà nước giữ vai trò quan trọng nhất

  KTTT tác động đến CSHT theo 2 chiều
  + phù hợp thì thúc đẩy tiến bộ xã hội
  + ngược lại thì kiềm hãm tiến bộ xã hội
  4. Ý nghĩa và thực tiễn cuộc sống
  Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng là hai mặt của đời sống xã hội, chúng thống nhất biện chứng với nhau

  Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng là quy luật phổ biến của mỗi hình thái kinh tế - xã hội. 
  CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE
   
  Gửi ý kiến