Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 1. Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Hữu Nhân
  Ngày gửi: 23h:08' 11-12-2016
  Dung lượng: 3.8 MB
  Số lượt tải: 172
  Số lượt thích: 0 người

  S? GD & DT C?N THO
  TRU?NG THPT GIAI XUN


  Năm học: 2016 - 2017

  Giáo viên: Trần Hữu Nhân
  Bài: Truyền thống đánh giặc giữ nước của
  dân tộc Việt Nam.
  Tiết 1: Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc
  Việt Nam (mục 1,2 SGK)
  GDQP&AN

  Em nào cho Thầy biết dân tộc ta đã trải qua
  các giai đoạn lịch sử đánh giặc giữ nước mà em
  đã học ở cấp THCS?


  L?CH S? DNH GI?C GI? NU?C
  C?A DN T?C VI?T NAM
  1.
  Những
  cuộc chiến
  tranh giữ
  nước
  đầu tiên




  2.
  Cuộc
  đấu tranh
  Giành độc
  lập
  từ thế kỉ I
  đến
  thế kỉ X


  3.
  Các cuộc
  chiến tranh
  giữ nước
  từ thế kỉ X
  đến
  thế kỉ XIX




  4.
  Cuộc
  đấu tranh
  giải phóng
  dân tộc,
  lật đổ chế
  độ thực
  dân nữa
  phong kiến
  TK XIX
  Đến
  năm 1945


  5.
  Cu?c
  khỏng
  chi?n
  ch?ng
  th?c dõn
  Phỏp
  xõm lu?c
  (1945 -
  1954)




  6.
  Cu?c
  khỏng
  chi?n
  ch?ng
  d? qu?c
  Mi
  (1954 -
  1975)




  Từ thuở các vua Hùng dựng nước cách đây hàng nghìn
  năm lịch sử dân tộc Việt Nam bước vào thời kì dựng nước
  và giữ nước. Như vậy nhà nước đầu tiên của ta có tên là gi?


  Cuộc kháng chiến chống quân Tần
  (Năm 214 TCN)
  Tần Thủy Hoàng
  Cuộc kháng chiến của nhân dân Âu Lạc chống quân xâm
  lược Triệu Đà (Từ 184 – 179 TCN)

  Triệu Đà

  L?CH S? DNH GI?C GI? NU?C
  C?A DN T?C VI?T NAM
  1. Những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên 
  Nhà nước đầu tiên của dân tộc ta là nước Văn Lang
  + Lãnh thổ khá rộng lớn
  + Vị trí đị lí thuận lợi
  + Nền văn hóa Đông Sơn rực rỡ
  Những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên là cuộc kháng
  chiến chống quân Tần năm (214 – 208 TCN) do vua Hùng lãnh
  đạo sau đó là Thục Phán lãnh đạo giành thắng lợi và lập nên
  nhà nước Âu Lạc.
  - Chống quân xâm lược của Triệu Đà từ năm (184 – 179 TCN)
  bị thất bại. Từ đây đất nước ta rơi vào thảm họa hơn một nghìn
  năm phong kiến phương Bắc đô hộ sử gọi là thời kì Bắc thuộc.

  L?CH S? DNH GI?C GI? NU?C
  C?A DN T?C VI?T NAM ?
  2. Cuộc đấu tranh giành độc lập (từ thế kỉ I đến thế kỉ X)
  + Hai Bà Trưng (năm 40)
  + Bà Triệu (năm 248)
  + Lí Bí (năm 542)
  + Triệu Quang Phục (năm 548)
  + Mai Thúc Loan (năm 722)
  + Phùng Hưng (năm 766)
  + Khúc Thừa Dụ (năm 905), đến năm 906 dân tộc ta giành lại
  quyền tự chủ.
  + Dương Đình Nghệ (năm 931)
  + Ngô Quyền (năm 938) với chiến thắng Bạch Đằng dân tộc
  ta giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc.
  KẾT LUẬN
  - Qua bài học giúp người học hiểu được những kiến thức cơ bản về lịch sử những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên và cuộc đấu tranh giành độc lập từ thế kỉ I đến thế kỉ X. Giúp người học tích cực học tập, tìm hiểu và phát huy truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta trong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
  CÂU 1:
  Hãy chọn câu đúng nhất
  A. Bà Triệu khởi nghĩa năm 40
  B. Chống Tần năm 184 – 179 SCN
  C. Chống Tần năm 184 – 179 TCN
  D. Chống Triệu năm 184 – 179 TCN
  Đ.A
  - Hãy nêu những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên?
  - Cuộc đấu tranh giành độc lập (từ thế kỉ I đến thế kỉ X)
  - Về nhà học bài và chuẩn bị nội dung tiết học tiếp theo
  Nhận xét, đánh giá xếp loại tiêt học!
  Câu hỏi ôn tập
   
  Gửi ý kiến